Kolejna sytuacja językowa, w której używamy rodzajnika THE, to tak zwany "częściowy kontekst". Tutaj wraz z THE występują także dodatkowe określenia, które są tak wyraźne, że użycie tego rodzajnika staje się po prostu wymogiem. Tymi określeniami mogą być:

A) pojedyncze słowa (single words)

B) frazy przyimkowe (prepositional phrases)

C) zdania podrzędne (restrictive relative clauses)

POJEDYNCZE S£OWA - to takie określenia, z których jasno wynika, że mowa jest o jednej, jedynej rzeczy, lub rzeczach w swoim rodzajuNa przykład:

SAME, RIGHT, WRONG, ONLY, MAIN, SUPREME, PRIME, IDENTICAL, FORMER, LATER, etc. Oto kilka przykładów:

I saw the same boy.

(Którego chłopca? Chłopca, który był tym samym.)

He gave the right answer.

(Zakładamy, że istnieje tylko jedna poprawna odpowiedz.)

The only student to be admitted was John.

(Jedynym studentem, który został przyjęty był John).

It's the identical coat which was stolen from me.

(To jest zupełnie taki sam płaszczjaki został mi ukradziony).

The central shops are conveniently reached from here.

(Główne sklepy są łatwo stąd osiągalne).

The soldiers guarded the main gate.

(żołnierze pilnowali bramy głównej).

Porównajmy także:

He is just the man(opisowo: Tym właściwym człowiekiem...)

He is just a man. (Jest tylko człowiekiem)

A także:

the exact answer (dokładna odpowiedź)

the principle objection (główne zastrzeżenie)

the specific point (specyficzny argument)

the precise reason (dokładny powód)

the very man (ten właściwy mężczyzna)

the prime minister (premier)

Rodzajnika THE będą wymagały także konstrukcje typu:

the author Peter Jones

the name "George Eliot"

the noun "pen"

the word "same day"

oraz słowa ograniczające znaczenie, tak jak w:

The road BACK was dense with traffic (Która droga? Ta droga, która prowadziła z powrotem..., a nie żadna inna droga!)

The way OUT is over there(czyli: jedyna droga na zewnątrz, albo ta droga, której szukasz)

The weather TOMORROW will be cloudy.

The people OUTSIDE started to shout.