Panel logowania

WYRAŻANIE KONIECZNOŚCI I NIE TYLKO: MUST

 

 

Czasownik modalny MUST w znaczeniu konieczność (necessity) wyraża teraźniejszy obowiązek (obligation) lub przymus (compulsion).

Poza konstrukcjami w mowie zależnej, w wypowiedziach odnoszących się do przeszłości zastępowany jest poprzez HAD TO. We wszystkich swoich znaczeniach MUST może pojawiać się z formami ciągłymi. Oto kilka przykła­dów:

 

You must be back by 10 o’clock. (= You’re obliged to be back…; I require you to be back…)

Yesterday you said you had to/must be back by 10 o’clock. (mowa zależna)

Yesterday you had to be back by 10 o’clock.

 

A także:

 

Man must eat to live. (Człowiek musi jeść, żeby żyć.)

All men must die. (Wszyscy ludzie muszą umrzeć.)

I’m afraid I must go now. (Obawiam się, że muszę już iść. – self compulsion.)

You must all be working when I come back. (Opisowo: Kiedy wrócę, wszyscy musicie być zajęci pracą.)

Must I leave now? (= Are you telling me to…?)

KIEDY MUST A KIEDY HAVE TO?

Odnoszące się do teraźniejszości MUST jest często zastępo­wane poprzez HAVE TO (lub nieformalne HAVE GOT TO), aby wyrazić konieczność zorientowaną na INNY obiekt niż podmiot wypowiedzi – czyli odnoszącą się do źródła, z którego przymus lub obowiązek wypływają. A zatem wypowiedź:

       

I must stop smoking. – wyraża przymus, który mówca CHCE zastosować wobec siebie samego, natomiast:

You’ve got to go and see the boss.

określa obowiązek narzucony przez przełożonego i w szerszym znaczeniu może zostać zrozumiane jako: Musisz iść do szefa, bo szef chce cię widzieć.

 

Także:

 

I have to work from 8 a.m. till 4 p.m.

Catholics have to go to church on Sunday. (…ponieważ tak nakazuje im ich religia.)

She’ll have to sleep in the kitchen. (…ponieważ nie ma gdzie indziej miejsca.)

 

Użycie MUST w tej wypowiedzi:

 

She must sleep in the kitchen – oznaczałoby przymus Ona musi spać w kuchni. a użycie formy ciągłej She must be sleeping in the kitchen. wyraziłoby mocne przypuszczenie Jestem pewny, że ona teraz śpi w kuchni.

 

Porównajmy również:

 

Students mustn’t wear jackets. (Uczniom nie wolno nosić marynarek – w szerszym znaczeniu: Zabrania się uczniom noszenia marynarek.)

 

Students don’t have to wear jackets. (Uczniowie nie muszą nosić marynarek – w szerszym znaczeniu: Uczniowie nie muszą nosić marynarek, ale jak chcą, to mogą je nosić.)

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA MUST

W praktyce, znaczenie konieczności może przybierać następujący sens:

 

a) wyrażanie rozkazu, instrukcji, realizacji układu czy też porozumienia:

 

Officers must wear their uniforms at all times. (Oficerowie muszą nosić mundury przez cały czas.)

Passengers must cross the lines by the foot-bridge. (Pasa­żerowie muszą przechodzić przez drogi ruchu mostem dla pieszych.)

 

b) nacisk na zaproszenie:

 

Oh, you must come round to see me. (Oh, koniecznie musisz przyjść się ze mną spotkać.)

You must go to that movie. It’s very good. (Musisz iść na ten film. Jest bardzo dobry.)

 

Innymi słowy, grzecznie jest się upierać przy czymś, co innej osobie daje jakieś korzyści. Zatem MUST w:

 

You must have some of this cake. (Musisz zjeść trochę tego tortu.)

 

nie wyraża nakazu a staje się formą grzecznościową, i to o wiele lepszą niż użycie tutaj SHOULD lub MAY. Ale może dodać do „zaproszenia” także nutkę sarkazmu czy ironii:

 

If you must smoke, at least you could use an ashtray. (Jeśli musisz już palić, to przynajmniej mógłbyś używać popiel­niczki.)

Why must you always be finding fault with that girl? (Dlaczego zawsze musisz się doszukiwać winy u tej dziew­czyny?)

 

c) umowny i „słaby” przymus pojawiający się z ograniczo­ną liczbą czasowników typu: SAY, ADMIT, CONFESS, REALIZE, etc.:

 

You must remember to write to uncle Jim.

He must understand, I didn’t mean any harm.

 

d) „sztuczne” pytania, na które odpowiedź jest znana z góry (answer-assuming sentences):

 

Must it always happen?

Must you make that dreadful noise?

Why must I put up with such enraging conditions? (Dlaczego muszę tolerować takie doprowadzające do szału warunki?)

But why must doctors be so much better treated than bus drivers?

Wyrażanie konieczności:

 

Czasownik modalny MUST w znaczeniu obowiązek może być zaprzeczany (negowany) na dwa sposoby: według wzorca negacji leksykalnej MUST NOT (MUSTN’T) oraz według wzorca negacji modalnej NEED NOT (NEEDN’T).

 

Negacja leksykalna:

 

Students mustn’t smoke in the library. (Studentom zabrania się palenia w bibliotece – czyli: It is forbidden to…; They are obliged not to…)

 

Ale nie: *Nobody must smoke here. ponieważ MUST zwykle „unika” podmiotów, w których osoba nie jest określona.

Jednak: Nobody may/can smoke here, even John. – jest konstru­kcją zupełnie poprawną.

Inne przykłady:

 

You mustn’t see Mary again. (Nie wolno ci już więcej spotykać się z Mary.)

We mustn’t go through a red light. (Nie wolno nam przejeż­dżać przez czerwone światło.)

He mustn’t find out what is happening. (On nie może się dowiedzieć, o tym co się teraz dzieje.)

 

Negacja modalna:

 

You needn’t come if you don’t want to. (Nie musisz przycho­dzić, jeśli nie chcesz. W szerszym znaczeniu: Nie jest to ko­nieczne, żebyś…)

 

Porównajmy także :

 

You needn’t tell (don’t need to tell) John. He already knows. (Nie potrzebujesz powiedzieć tego Janowi. On już wie.)

You mustn’t tell John. I don’t want him to know. (Nie wolno powiedzieć ci tego Janowi. Nie chcę, żeby on wiedział.)

 

UWAGA

 

Warto zauważyć, że użycie You don’t have to… w miejscu You don’t need to.. nie zmieniłoby właściwie sensu powyższej wypowiedzi.

 

Różne możliwości zaprzeczania:

 

Przy okazji zapamiętajmy, że NEED może służyć jako zaprzeczenie aż trzech czasowników modalnych: MUST, OUGHT TO i SHOULD. Na przykład:

 

We must/ought to/should wash the dishes, but we needn’t dry them, because they will dry themselves.

 

Natomiast zaprzeczenie przy pomocy NEEDN’T HAVE, gdzie czas jest nieokreślony, wskazuje na BRAK konieczności lub obowiązku:

 

He needn’t have come. (Nie musiał przychodzić. W domyśle: …ale przyszedł).

 

Mowa zależna:

 

W mowie zależnej NEED NOT może pozostawać niezmienione:

 

I told him that he needn’t come if he didn’t want to.

 

Użyte w konstrukcjach pytających MUST I? i NEED I? mają mniej więcej takie samo znaczenie. Jednak zastosowanie NEED I? często sugeruje, że mówca spodziewa się odpowiedzi negatywnej:

 

A: Need I have a passport?

B: I’m afraid you must.

 

A: Must I have a passport?

B: No, you needn’t.

 

Pamiętajmy także, że pozytywną odpowiedzią zarówno na must I?, jak i need I? jest zawsze yes, you must (i nigdy: *yes, you need), a odpowiedź negatywna przybiera formę: no, you needn’t.

 

 

A jeśli się przez chwilę nad tym zastanowimy, to może dojdziemy do wniosku, że w języku polskim bywa całkiem podobnie!

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania