Panel logowania

MIGHT: możliwość i pozwolenie

 

 

OSTROŻNIE I GRZECZNIE

 

Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są one bardziej niezobowiązująco czy też „ostrożnie”.

MNIEJSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

 

a) możliwość, prawdopodobieństwo – possibility:

 

What you say might be true. (To co mówisz, być może jest prawdą.)

You might find John in the library but I doubt it. (Być może znajdziesz Johna w bibliotece, ale ja w to wątpię.)

He might come or he might not. (Być może przyjdzie, a być może, że nie przyjdzie.)

What a wonderful scenery; we might be in Switzerland. (Co za piękna sceneria; tak jak byśmy byli w SzwajcariiIt looks like, but we are not!)

If you loved me, I might marry you. (Gdybyś mnie kochała, może bym cię poślubił.It is possible that I would marry you.)

 

A także:

 

You might do me a favour (if you would); you could stay a little longer.

None will eat this food; it might just as well be thrown away.

 

TROCHĘ SARKAZMU

MIGHT w znaczeniu możliwość także może zostać użyte do wyrażenia ironii lub sarkazmu mówcy, tak jak w:

 

You might at least say “thank you” when somebody helps you. (Mógłbyś przynajmniej powiedzieć „dziękuję”, kiedy ktoś ci pomaga.)

I wish he might be a little more tactful. (íałuję, że on nie może być trochę bardziej taktowny.)

 

You might stop grumbling at me for a change. (Mógłbyś przestać gderać raz dla odmiany. – a może lepszym tłumacze­niem tego zdania jest: Mogłabyś…)

MNIEJ I BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE

 

Przez chwilę zatrzymajmy się teraz nad wyrażeniem większego i mniejszego stopnia prawdopodobieństwa przy użyciu MAY i MIGHT:

 

We operate what may be called a gigantic system. (Steru­jemy czymś, co można nazwać gigantycznym układem.)

We operate what might be called a gigantic system. (Ste­rujemy czymś, co mogłoby być nazwane gigantycznym układem).

Try as he may, he will never be the top of his class. (Próbuje jak może, ale nigdy nie będzie najlepszy w klasie.)

Try as he might, he will never be the top of his class. (Jakby się nie starał, nigdy nie będzie najlepszy w klasie.)

 

PAMIĘTAJ O TRYBIE ŁĄCZĄCYM – CZYLI SUBJUNCTIVE

Oraz z formą subjunctive w zdaniu podrzędnym:

 

 

It might/may/could/can well be true that he beat her. 

GRZECZNA PROŚBA O POZWOLENIE

b) pozwolenie – permission:

 

Might I ask you for your opinion? (Czy mógłbym poprosić o twoją opinię?)

Might I take the liberty of pointing out that you have made a small mistake? (Czy wolno mi sobie pozwolić na zazna­czenie, że zrobiłeś mały błąd?)

 

A: Might I smoke in here?

 

B: Yes, you may. (Użycie tutaj: Yes, you might. – spowodo­wałoby to, że pytający nadal by nie wiedział czy na pewno może zapalić.)

UŻYCIE MIGHT W FORMIE PERFEKTYWNEJ

Z bezokolicznikiem w formie perfektywnej MIGHT (MIGHT HAVE) najczęściej wyraża możliwość:

 

He might have been there while you were there. (Opisowo: Być może on tam był …)

You might have apologized for what you said. (Opisowo: Wydaje mi się, że przynajmniej mogłeś przeprosić za…)

 

A także :

 

You might have told me you weren’t coming!

Mogłeś mi powiedzieć, że nie przyjdziesz.

 

We lost the game, but we might have won if one of our players hadn’t been hurt.

Przegraliśmy mecz, ale moglibyśmy wygrać, gdyby jeden z naszych zawodników nie był kontuzjowany.

I agree, we might just as well not have taken a bus at all; it’s so slow.

Zgadzam się, moglibyśmy równie dobrze w ogóle nie korzystać z autobusu; jest tak wolny.

I might have known he’d do something silly; he’s been acting strangely all week.

Mogłem się spodziewać, że coś głupiego zrobi; cały tydzień zachowywał się dziwnie.

 

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW

 

Porównajmy :

 

He couldn’t have made that mistake! (To niemożliwe, żeby…)

He mightn’t have made that mistake. (Możliwe, że on nie…)

 

Oraz porównanie z innymi czasownikami modalnymi:

 

He might have gone yesterday. (możliwość)

He could have gone yesterday. (możliwość)

He should/ought to have gone yesterday. (powinność)

He needn’t have gone yesterday. (brak powinności)

MOWA ZALEŻNA

W przeszłej mowie zależnej MIGHT formalnie nie różni się od swojego prawdopodobnego odpowiednika:

 

He said he feared that she might not live much longer.

He was aware that they might already have arrived.

He said that I might go if I wished.

She asked whether she might leave it with him.

Powiedział, że obawia się, iż ona może nie żyć już długo.

Był świadomy, że oni mogli już przybyć.

Powiedział, że mogę pójść, jeśli zechcę.

 

Zapytała, czy mogłaby zostawić to u niego.

PODSUMOWANIE

Zastanówmy się teraz, jakie są FORMALNE różnice pomiędzy czasownikami modalnymi i „zwykłymi” leksykalnymi. Można ich wyróżnić co najmniej pięć. Czasowniki modalne:

 

a) tworzą własne przeczenie z n’t: I can’t go.

b) tworzą pytania poprzez inwersję: Can I go?

c) utrzymują własny kod: He can go and so can I.

d) nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie l. poj.

e) nie mogą występować razem: *I will can go.

 

A także nie mają swojej formy bezokolicznikowej i imiesłowowej: *to must; *musting; *musted oraz zawsze występują na początku frazy czasownikowej: He MAY have asked.

 

Wiemy już, że czasowniki modalne zawsze towarzyszą czasownikom leksykalnym, które mają pełne znaczenie. Ale wiemy także, że czasowniki modalne mają własne znaczenie: WILL i SHALL wyrażają wolę, CAN i MAY możliwość, a MUST i OUGHT TO konieczność.

Na przykład:

 

Will you come tomorrow? = Are you willing to come tomorrow?

Shall I come at once? = Do you want me to come at once?

 

CAN i MAY oznaczają możliwość kiedy są neutralne w stosunku do podmiotu wypowiedzi. Ale kiedy tak nie jest, CAN dodatkowo wyraża zdolność fizyczną (ability), a MAY pozwolenie (permission).

 

MUST i OUGHT TO wyrażają konieczność, kiedy są neutralne w stosunku do podmiotu, ale kiedy nie są – oznaczają mocne przypuszczenie czyli logiczną konieczność lub wniosek (conclusion). Podsumowując, znaczenia tych sześciu czasowników modalnych możemy określić jako:

 

chęć:

WILL (oraz: zwyczaj, przypuszczenie)

SHALL

 

możliwość:

CAN (oraz: zdolność fizyczną, pozwolenie)

MAY (oraz: pozwolenie)

 

konieczność:

MUST

 

OUGHT TO

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania