Panel logowania

CZASOWNIKI MODALNE – WIĘCEJ O WAŻNYCH ZASTOSOWANIACH WILL

PRZEWIDYWANIE

Bliskim sąsiadem użycia WILL w sensie zwyczaj, jest znaczenie przewidywania. W tego typu konstrukcjach, WILL wyraża przewidywanie (prediction) oparte na ogólnym lub wcześniejszym doświadczeniu. Czym zatem różnią się wypowiedzi typu:

 

Oil will float on water. (Olej będzie pływał na wodzie.)

Oil floats on water. (Olej pływa na wodzie.)

 

Pigs will eat anything. (Świnie zjedzą wszystko.)

Pigs eat anything. (Świnie jedzą wszystko.)

 

Odpowiedź narzuca się sama po przeanalizowaniu znaczeń. W wypowiedziach z WILL nie wyrażamy jakiegoś niepodważalnego faktu, tylko podajemy pewną CHARAKTERYSTYKĘ przedmiotu: (Oil will float on water if you put it on water). Natomiast forma present simple, po prostu stwierdza fakt. Dlatego można powiedzieć: The earth turns on its axis. (Ziemia obraca się wokół własnej osi), ale trudno uznać za poprawną wypowiedź: *The earth will turn on its axis. (Ziemia będzie się obracała wokół własnej osi), ponieważ raczej wszyscy wiemy, że ziemia obraca się wokół własnej osi przez cały czas i nic w tym przypadku nie trzeba przewidywać. Szczególnie trudno byłoby mówić o charakterystyce przy formie ciągłej, tak jak w następującym dialogu:

 

A:  Where are the pigs? (Gdzie są świnie?)

B:   Oh, they’ll be eating the fallen apples in the orchard. (O, pewnie jedzą opadłe jabłka w sadzie.)

 

– gdzie mówca „B” niewątpliwie wyraził przewidywanie oparte na jakimś wcześniejszym doświadczeniu. A oto kilka dalszych przykładów:

 

You will already be familiar with this subject. (Już zapewne znasz ten temat. – w szerszym znaczeniu: Jestem pewien, że znasz już ten temat.)

There’s the door-bell! That’ll be the mailman. (Dzwonek u drzwi: To pewnie będzie listonosz.)

That will be what you are looking for. (To jest pewnie to czego szukasz.)

Don’t phone him now; he’ll be having dinner. (Nie dzwoń do niego, on teraz pewnie je obiad.)

 

Kiedy „przewidywać” z WILL, a kiedy MUST?

Zauważmy także silne podobieństwo WILL i MUST w znaczeniu przewidywanie. Porównajmy dwie pary wypowiedzi zawierających te czasowniki modalne:

 

There’s the door-bell! That’ll be the mailman. (Dzwonek u drzwi! To pewnie będzie listonosz).

There’s the door-bell! It must be the mailman. (Dzwonek u drzwi! To musi być listonosz.)

(Zaprzeczeniem WILL i MUST w takich konstrukcjach może być tylko CAN’T: That can’t be the mailman – it’s only seven o’clock.)

 

He’ll know how to solve the problem; just try to ask him. (On będzie wiedział jak rozwiązać ten problem; po prostu, spróbuj się go zapytać.)

He must know how to solve the problem; ask him. (On musi wiedzieć jak rozwiązać ten problem; zapytaj jego.)

 

Przeanalizujmy przykład, w którym znaczenie przewidy­wania jest wyrażone w nieco dłuższej wypowiedzi zawierającej zarówno MUST i WILL.

 

 

John will be in his office. Yes, the lights are on, so he must be there. (Jan jest pewnie w biurze. Tak, światła są włączone, więc on tam musi być.)

CECHY WEWNĘTRZNE

Czasownik modalny WILL może być używany w wypowiedziach odnoszących się do czasu teraźniejszego również po to, aby wyrazić cechy wewnętrzne (inherent quality) rzeczy martwych. Jest to przewidywanie, które może być poddane próbie lub ocenie. Na przykład:

The dollar today will buy far less than it would ten years ago. (Za dolara kupi się dzisiaj o wiele mniej, niż dziesięć lat temu.)

 

A: Is your car very fast? (Czy twój samochód jest szybki?)

B: Oh, yes! It will do over a hundred miles per hour.
(O tak! Robi ponad sto mil na godzinę.)

 

A: How big is the Royal Festival Hall? (Jak duża jest Królewska Sala Festiwalowa?)

B: Oh! It will seat up to 5,000 people. (O! Może pomieścić do 5,000 osób siedzących.)

  

A: Is it safe to walk on the ice? (Czy jest bezpiecznie chodzić po tym lodzie?)

B: Oh, yes! It will bear your weight easily. (O tak! On wytrzyma łatwo twój ciężar. )

 

WILL i formy perfektywne


Prześledźmy także zastosowania WILL wraz z bezokolicznikiem w formie perfektywnej. (Zapamiętajmy WILL HAVE dobrze, aby potem porównać tę formę z WOULD HAVE.) Przede wszystkim, WILL HAVE, ogranicza swoje znaczenie tylko do przewidywania i odnosi się do określonej lub nieokreślonej przeszłości. Oto kilka przykładów:

 

You will have heard the news last night. (Słyszałeś wiadomo­ści wczoraj w nocy. – w szerszym znaczeniu: Zakładam, że słyszałeś wiadomości wczoraj w nocy i musisz je znać.)

You will already have received a copy of the program, so you know what to expect. (Otrzymałeś już kopię programu, więc wiesz czego się spodziewać.)

 

Nawet po przeanalizowaniu tylko dwóch przykładów ktoś może zacząć się zastanawiać, dlaczego język angielski używa tak skomplikowanych form, podczas gdy PODOBNE znaczenia można wyrazić przy użyciu prostszych środków. To prawda, ale znaczenia będą tylko PODOBNE: You have a copy of the program, so you know what to expect. (Masz kopię programu, więc wiesz czego się spodziewać.) – w tej wypowiedzi, na przykład, brakuje uczucia pewnej pretensji czy żalu, które mówca chciał wyrazić używając WILL HAVE. (Pamiętajmy, że to my sterujemy językiem, aby wyrazić nasze myśli, a nie język nami, aby nas zmusić do użycia takiej lub innej formy.) Oto jeszcze kilka przykładów z użyciem WILL HAVE w znaczeniu przewidywania:

 

A: I met a charming girl at your party last night. (Spotkałem czarującą dziewczynę na twoim przyjęciu wczoraj w nocy.)

B: Ah, yes! That will have been my cousin Anita. (A tak! To była moja kuzynka Anita. – w szerszym znaczeniu: To musi być moja kuzynka Anita, nie ma innej możliwości.)

 

WILL w aspekcie ciągłym:


The French will have been having a holiday yesterday. (Francuzi wczoraj mieli święto. – w szerszym znaczeniu: Jestem pewien, że wczoraj Francuzi mieli święto.)

I na pewno jest to inne znaczenie, niż opisanie tylko przeszłego faktu w konstrukcji:

The French had a holiday yesterday. 

 

UWAGA! Tak zwane użycia „zaawansowane”!

Istnieje cała grupa wypowiedzi z użyciem WILL i WILL HAVE, które nawet zaawansowany student języka angielskiego mógłby uznać początkowo za niepoprawne. Zapewne przyczyniłoby się do tego panujące w nich pozorne „zamieszanie” czasowe:

 

If he left last week, he will have arrived by tomorrow. (Jeśli wyjechał w ubiegłym tygodniu, przyjedzie jeszcze przed dniem jutrzejszym. )

If the ship left at noon, it will have passed through the Channel an hour ago. (Jeśli statek wypłynął w południe, to już godzinę temu przebył przez Kanał.)

 

Powyższe wypowiedzi są jednak zupełnie poprawne. W pierwszym przykładzie WILL HAVE występuje z określeniem czasu by tomorrow; zatem niezależnie od tego czy mamy do czynienia z tzw. zdaniem warunkowym czy też nie, WILL HAVE zachowuje się tutaj jak zwykły czas perfektywny i „patrzy” na opisywany fakt nie z teraźniejszego punktu widzenia, tylko z przyszłego. W przykładzie drugim, czas jest określony przy pomocy an hour ago. Użycie WILL HAVE to przypusz­czenie dotyczące czasu przepłynięcia statku przez kanał. Oto jeszcze kilka innych tego typu konstrukcji, które – czy chcemy tego czy też nie – w języku angielskim się pojawiają:

 

If he left last week, he will have arrived yesterday. (Jeśli wyjechał w ubiegłym tygodniu, przyjechał już wczoraj.)

She will have left by the time we get there. (Ona wyjedzie, zanim tam dotrzemy.)

Unless you explained it very carefully, she won’t have understood properly. (Jeśli nie wytłumaczyłeś tego bardzo starannie, ona nie zrozumiała tego właściwie.)

 

O wiele łatwiej jest zrozumieć zastosowanie WILL HAVE w tego typu konstrukcjach po dokładnym przestudiowaniu dia­gramu form czasowych przedstawionego w części opisującej formy czasowe. (Rozdz. 9) Na razie jednak zakończmy nasze rozważania na temat WILL kilkoma uwagami na temat mowy zależnej (reported speech). Generalnie, WILL w mowie zależnej zamienia się na WOULD, tak jak w:

 

You will keep interrupting me. (Będziesz mi ciągle prze­szkadzał. – mowa niezależna.)

He complained that I would keep interrupting him. (Narze­kał, że będę mu ciągle przeszkadzał. – mowa zależna.)

Will you have some cake? (Zjesz trochę tortu? – mowa niezależna.)

She asked if you’d have some cake. (Pytała się, czy nie zjesz trochę tortu. – mowa zależna.)

 

Pamiętajmy, że ta zamiana nie musi być jednak aż tak zupełnie mechaniczna. Cały czas wszystko zależy od realnej sytuacji czasowej, w której dana wypowiedź została stworzona. Na przykład w dwóch podobnych zdaniach raz może zostać użyte WOULD, a raz WILL, tak jak w:

 

I’ve asked John to lend me his car, but he won’t. (Prosiłem Jana, żeby pożyczył mi swój samochód, ale on nie chce.)

I asked John to lend me his car, but he wouldn’t. (Poprosiłem Jana, żeby pożyczył mi swój samochód, ale on nie chciał.)

 

WOULD pojawi się także w konstrukcjach negatywnych typu:

 

He knocked on the door, but she wouldn’t open.

This man would have nothing to do with mere barbaric slaughter.

He repaired the car, but it still wouldn’t start.

 

Oraz przy wyrażaniu przypuszczeń:

 

That’s what most men would say.

I saw Ms. Jones going to the hospital; she would be visiting her brother.

This would have been about a couple of months ago. (Mowa niezależna: That was probably a couple of months ago.)

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania