Panel logowania

PORÓWNANIE PRAKTYCZNEGO UŻYWANIA MUST I OUGHT TO

 

 

JEDYNY MOŻLIWY WNIOSEK

Przejdźmy do wypowiedzi, gdzie MUST ma znaczenie konkluzji czyli jedynego możliwego wniosku, albo innymi słowy logicznej konieczności (logical necessity), tak jak w:

 

Annie must have some problem; she keeps crying. (Ania musi mieć jakiś kłopot; ciągle płacze.)

John’s friend must be German; his name is Hans Müller. (Przyjaciel Jana musi być Niemcem; nazywa się Hans Müller.)

You must be feeling tired. (Musisz się czuć zmęczony.)

There must be some mistake. (Musi być jakaś pomyłka.)

 

Widać, że w tych wypowiedziach można by zastąpić MUST słowami jedynym możliwym wnioskiem jest to, że…). Porównajmy także poprzednie znaczenie MUST, czyli konieczność lub obowiązek ze znaczeniem konkluzja:

 

Father must be coming now. (Ojciec teraz musi już tutaj iść.)

Father must come. (Ojciec musi tutaj przyjść.)

 

He must die. (On musi umrzeć.)

He must be dying to see the funeral. (On musi umierać (z ciekawości), żeby zobaczyć ten pogrzeb.)

 

PORÓWNANIE RÓŻNYCH CZASOWNIKÓW MODALNYCH

 

Zatrzymajmy się także na chwilę przy porównaniu MUST z użyciem innych czasowników modalnych:

 

He must go immediately. (obowiązek)

He needn’t go immediately. (brak obowiązku)

He ought to/should go immediately. (rekomendacja; zale­cenie)

He will go immediately. (przyszła wola)

He shall go immediately. (polecenie; rozkaz)

He may go immediately. (pozwolenie)

He can go immediately. (zdolność fizyczna lub pozwolenie)

 

Niemal zasadą jest to, że MUST w znaczeniu konkluzja, czyli logiczna konieczność, nie jest używane w pytaniach i przeczeniach – w tego typu konstrukcjach najczęściej zastępowane jest przez CAN, tak jak w:

 

She must be asleep. She can’t be awake. (Ona musi teraz spać. Niemożliwe, żeby była na nogach.)

You must be joking. You can’t be serious. (Musisz sobie żartować. Niemożliwe, żebyś był poważny.)

PRZESZŁOŚĆ OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA

Sens konkluzji umieszczonej w określonej sytuacji przeszłej „wtedy” (THEN), lub nieokreślonej (BEFORE) przeszłości uzyskujemy poprzez połączenie MUST z bezokolicznikiem w formie perfektywnej:

 

He must have gone there yesterday. (On musiał się tam udać wczoraj.)

He must have been over sixty when I first met him. (Musiał mieć ponad sześćdziesiąt lat, kiedy go po raz pierwszy spotkałem.)

She must have left her umbrella on the bus. (Musiała zostawić swoją parasolkę w autobusie.)

He must have done it for he feels guilty. (On to musiał zrobić ponieważ czuje się winny.)

They must have spent years and years building this cathedral. (Musieli spędzić całe lata budując tę katedrę.)

If he had been in the army, he must have become a colonel. (Gdyby był w wojsku musiałby zostać pułkownikiem.)

 

Ponieważ MUST nie ma własnej formy przeszłej, w przeszłej mowie zależnej nie ulega żadnej zmianie:

 

I decided that I must stop smoking. (Zdecydowałem, że muszę przestać palić.)

I felt there must be something wrong. (Czułem, że coś musi być nie w porządku.)

 

They told us we mustn’t cross the street against a red light. (Powiedzieli, że nie wolno nam przechodzić ulicy na czerwonym świetle.)

John remarked that his visitor must be freezing. (Jan zauważył, że jego gość musi bardzo marznąć.)

 

I jeszcze jeden przykład w mowie zależnej, ale tym razem z MUST HAVE, które także nie ulegnie zmianie:

 

He said, there must have been a thousand people there. (Powiedział, że musiało być tam tysiąc osób.)

WAŻNY CZASOWNIK MODALNY DLA BRYTYJCZYKÓW

Czasownik modalny OUGHT TO dzieli z MUST wszystkie znaczenia i funkcje, z tą różnicą, że brzmi mniej „kategorycznie”. Porównajmy:

 

You must tell the police. (Musisz powiedzieć policji – czyli w szerszym znaczeniu: Rozkazuję ci powiedzieć o tym policji.)

You ought to tell the police. (Powinieneś powiedzieć policji – czyli w szerszym znaczeniu: Radzę ci powiedzieć o tym policji.)

 

Przy tym, OUGHT TO ma bardzo podobne znaczenie do SHOULD. Co więcej, w American English, praktycznie SHOULD przejęło prawie wszystkie funkcje OUGHT TO. W wypowiedziach typu:

 

He ought to/should go to London, but he won’t. (Powinien jechać do Londynu, ale nie pojedzie.), oraz

 

*He must go to London, but he won’t.

 

tylko pierwsza tworzy poprawną konstrukcję, ponieważ MUST wyklucza się tutaj z WON’T.

 

a) obligation – obowiązek:

 

A: I wonder what I ought to do?

B: You ought to write to her.

A: Yes, I know (I ought to).

 

You oughtn’t to smoke too much. (Nie powinieneś za dużo palić.)

People ought not to drive like that. (Ludzie nie powinni tak jeździć.)

Ought you to smoke so much? (Musisz tyle palić?)

 

A: Ought I to leave tomorrow?

B: No, you needn’t leave till Tuesday.

 

b) conclusion – wniosek:

 

Porównajmy:

 

This is where the treasure must be. (Oto gdzie musi się znaj­dować skarb. – logiczna konieczność)

This is where the treasure ought to be. (Oto gdzie powinien się znajdować skarb. – duże prawdopodobieństwo)

 

Podobnie:

 

That must be John. (To musi być Jan. – czyli w szerszym zna­czeniu: Jestem pewien, że to jest Jan.)

That ought to be John. (To powinien być Jan. – czyli w szerszym znaczeniu: Mam powody przypuszczać, że to jest Jan.)

 

A także:

 

Prices ought to come down soon. (opisowo: Można się spo­dziewać, że wkrótce ceny pójdą w dół.)

They live so near, so they ought to be getting soon.

 

You oughtn’t to have any difficulty in getting the tickets.

FORMA PERFEKTYWNA

W perfektywnej formie, OUGHT TO HAVE jest bardziej uniwersalne, niż pokrewne MUST HAVE i nadal odnosi się do mniej „kategorycznych” obowiązków i konkluzji:

 

I’m sorry, I ought to have phoned to tell you I was coming. (Przepraszam, powinienem był zatelefonować, żeby ci powiedzieć, że przyjdę.)

You ought to have told them yesterday/long ago. (Powinieneś był im powiedzieć wczoraj/dawno temu.)

We left undone those things which we ought to have done. (Zostawiliśmy niezrobione te rzeczy, które powinniśmy byli zrobić.)

They left early so they ought to have arrived by now. (Wyjechali wcześniej, zatem powinni już byli do teraz przyjechać.)

 

W przeszłej mowie zależnej (past reported speech) OUGHT TO zachowuje swoją postać:

 

She told him he ought not to do it. (… i być może on tego nie zrobił.)

She told him he ought not to have done it. (… ale on to zrobił.)

 

 

Analiza OUGHT TO kończy omawianie prawdopodobnych (factual) czasowników modalnych. Kolejna seria wpisów poświęcona jest ich nieprawdopodobnym (nonfactual) odpowiednikom. Także bardzo ciekawe!

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania