Panel logowania

RODZAJNIKI – NAZWY MIEJSC

UŻYCIE RODZAJNIKÓW ANGIELSKICH DO ZŁOŻONYCH NAZW MIEJSC

ZŁOŻONE NAZWY MIEJSC

Złożone nazwy miejsc – nieosobowe imiona własne – możemy podzielić na dwie kategorie: bez rodzajnika (np.: Oxford Street) i z rodzajnikiem (w liczbie pojedynczej, np.: The Albert Hall oraz w liczbie mnogiej, np: The British Isles).  

Typowym przykładem złożonych nazw miejsc nie wymagających rodzajnika są ulice, drogi, aleje, bulwary, etc., tak jak w Oxford Street lub Lincoln Street.  W takim przypadku słowo Lincoln określa Street w ten sam sposób, co John określało we wcześniejszych przykładach pojęcie a boy. Można oczywiście powiedzieć a Lincoln road lub the Lincoln road (z akcentem na słowo road), ale wtedy będzie to oznaczało jedną z wielu dróg prowadzących do miejscowości Lincoln. Natomiast the Lincoln Road (przez duże “R”) sugeruje już złożone imię własne, które zostało uproszczone do Lincoln Road. Tak samo powiemy:

Trafalgar Square; Piccadilly Circus; Sunset Boulevard, etc.

A także o parkach i mostach:

Hyde Park; Regent’s Park; Central Park; London Bridge; Golden Gate Bridge, etc.

W przypadku the Albert Hall rodzajnik określony THE oznacza, że myślimy o “dobrze znanej hali w Londynie”. Inaczej tego typu nazwy są interpretowane w American-English. Tutaj nie spotykamy rodzajnika przy nazwach złożonych takich jak:

Carnegie Hall

Kennedy Airport

California Institute, etc.,

Użycie THE w liczbie mnogiej, tak jak w The British Isles ma podłoże generyczne i rozumiemy je tutaj jako oznaczające wszystkie te wyspy, które są brytyjskie

Nazwy ulic, placów, parków, mostów znanych z zagranicy są zwykle określane z THE:

 

The Red Square (in Moscow)

The Rue de Rivoli (in Paris)

The Tiergarten (in Berlin)

The Via Monzoni (in Milano)

 

W British-English stacje kolejowe i budynki o nazwach złożonych występują bez rodzajnika, na przykład:

 

Victoria Station; Baker Street Station; Buckingham Palace; Westminster Abbey; Canterbury Cathedral; Windsor Castle; London University; Oxford University; Trinity College, etc.

 

Porównajmy także:

 

In 1992-1995 she attended York University, ale:

In 1992-1995 she attended (the) Hartfield Polytechnic

In 1992-1995 she attended the Paris Conservatoire

UŻYCIE THE PRZED NAZWAMI SŁYNNYCH BUDYNKÓW

Natomiast w American English złożone nazwy słynnych budynków z reguły mają przed sobą THE:

 

The White House; The Empire State Building; The Capitol; the Senate, etc.,

 

ale jak pamiętamy, powiemy: Congress, gdzie rodzajnika nie stawiamy,  gdyż traktujemy to jako jednowyrazowe imię własne.

 

Tak jak przy Lincoln Street, rodzajników nie używamy przy nazwach pojedynczych wysp, jezior, (ale wtedy gdy są podawane ze słowem lake), zatok, miast, i stanów. Na przykład:

 

Baffin Island; Eagle Lake; Lake Baikal; Moro Gulf; Baffin Bay; New York (City); Cape Town; Washington State; Quebec Province, etc.

 

Także nie wymagają rodzajnika nazwy świąt:

Christmas Eve; Easter Sunday; Independence Day; New Year’s Day, etc.

UŻYCIE THE PRZY NAZWACH ZNANYCH MIEJSC

Podobnie jak przy The Albert Hall rodzajnik określony THE występuje w:

 

The Eiffel Tower; The United States of America; The French Republic (lub: The Republic of France); The Republic of Poland; The United Kingdom; The British Museum; The Brookfield Zoo; The J.C. Penney Company, etc.

 

Także, bardzo często o znanych miejscach, których nazwa składa się z kilku słów, mówi się w skrócie, ale nawet w tym przypadku, rodzajnik THE powinien być zachowany. Zatem, jeżeli ktoś ma na myśli “Hotel Grand” może, po prostu, powiedzieć The Grand, zamiast The Grand Hotel. Podobnie:

 

The Globe (pełna nazwa: The Globe Theatre)

The Tate (pełna nazwa: The Tate Gallery)

The BBC (pełna nazwa: The British Broadcasting Corporation)

Na tej samej zasadzie mówimy o czasopismach mających w tytule więcej niż jedno słowo: 

 

The Times; The Guardian (newspapers)

The Listener (magazine), ale:  

Life; Time; Punch; Vogue; International Affairs; Do-it-yourself, etc…

Podobnie, jeżeli ktoś w Londynie powie The Yard, to wiadomo, że chodzi mu o Scotland Yard, podobnie w odniesieniu do Londynu możemy usłyszeć:

 

The City; The River (= the Thames); The Tower; The Abbey (= Westminster Abbey); The Monument, etc.

 

Tworzenie się takich połączeń jest wynikiem procesu, który łatwo prześledzić na następującym przykładzie:

 

a river called “Thames” – the River Thames – The Thames

Podobnie stało się przy nazwach oceanów, mórz, kanałów, rzek, etc.:

 

The Pacific (ocean); The Baltic (sea); The Channel (= The English Channel), The Suez (Canal); The Nile; The Danube, etc., ale nie ma skróconej nazwy dla:

 

the Black/ Red Sea

the Indian Ocean

 

Natomiast znowu możemy powiedzieć:

 

the Sahara/ the Gobi (deserts)

The Vatican (state)

the Crimea (peninsula)

The Argentine (state)

The Hague

ponieważ są to obce nazwy utrzymujące swoją oryginalną formę, tak jak i w innych językach: den Haag, der Haag, la Haye. Podobnie mają się sprawy z oryginalnymi nazwami w liczbie mnogiej występującymi w języku angielskim bez rodzajników: Athens; Brussels; Naples.

JAK UŻYWAĆ RODZAJNIKÓW W NAZWACH ZŁOŻONYCH W LICZBIE MNOGIEJ

Rodzajnika określonego THE, tak samo jak przy The British Isles, użyjemy także przy nazwach złożonych występujących w liczbie mnogiej typu:

 

The Falkland Islands, the Middle Ages, etc.

 

Warto przy tym pamiętać, że występują tu pewne nieregularności.

Na przykład nazwy the United States oraz the United Nations przyjmują czasownik w liczbie pojedynczej, aby zaznaczyć swoją jednostkową odrębność:

 

The United States IS a member of the United Nations.

 

Również powiemy THE United Kingdom (lub: THE UK ), a więc królestwo zjednoczone pod rządami jednego władcy, ale Great Britain, ponieważ jest to imię własne widzianego jako całość obszaru składającego się z Anglii, Szkocji, Walii, i Północnej Irlandii.  Natomiast The British Isles jest nazwą geograficzną dla całego obszaru Brytanii, Irlandii i znajdujących się wokół nich wysp.

 

W przypadku prostych nazw – występujących w liczbie mnogiej także dodajemy “rodzajowe” THE:

The Bahamas (Oficjalnie: The Commonwealth of the Bahamas)

The Commons (czyli: The House of Commons) .

The Alps (czyli jakby wszystkie góry składające się na Alpy, ale bez ekwiwalentu w liczbie pojedynczej *an Alp). Także:

the Philippines; the Azores; the Netherlands

Oczywiście, ze względu na brak miejsca, tego typu nazwy podawane na mapie z reguły nie mają przy sobie THE.

BEZPŁATNY MATERIAŁ

Share:

Facebook
On Key

Related Posts

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania