Panel logowania

 • §1

Definicje

 1. Usługodawca – QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i posługujący się numerem Regon: 521516542 oraz numerem NIP: 5272994081, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000961032, z siedzibą ul. Okopowa 56/218, 01-042 Warszawa i adresem korespondencyjnym ul. Okopowa 56/218, 01-042 Warszawa – będąca właścicielem platformy online
 2. Użytkownik – każdy podmiot posiadający uprawnienia do korzystania z platformy online na podstawie zakupionego kursu.
 3. Platforma – e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.
 4. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika itd.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępu do platformy online.
 • §2

Postanowienia Ogólne

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłącznie okresów awarii.
 2. Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (ADOBE READER, FLASH PLAYER. JAVA), niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji zostały uregulowane w polityce prywatności.
 5. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów – dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
 6. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Usługodawcy.
 • §3

Dostęp do platformy

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy zakupu podręcznika do nauki SixPack.
 2. Zakres udostępnionych materiałów na Platformie uzależniony jest od poziomu zakupionego kursu.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od zakupu podręcznika.
 4. Dostęp do platformy jest udzielany na podstawie loginu i hasła udostępnionego Użytkownikowi wraz zakupem wybranego kursu.
 5. Dostęp do Platformy jest nieograniczony w czasie z wyłączeniem momentu zakończenia działalności przez usługodawcę.
 • §4

Pomoc techniczna

 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystaniem platformy e-learningowej  na  adres:  kontakt@questfe.pl lub  pod  numerem  telefonu: 604 249 284
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody, jakie poniósł Użytkownik w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.
 • §5

Postanowienia końcowe

W sprawach, których nie określa jednoznacznie niniejszy Regulamin stosuje się postanowienia Regulaminu skelpu internetowego Quest For English oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • §6

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie platformy e-elearningowej.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania