Panel logowania

CZASOWNIK MODALNY – MAY

 

 

Czasownik modalny MAY jest nie tylko dla bardzo grzecznych dzieci!

 

Podobnie jak CAN, także i wypowiedzi z MAY możemy podzielić na grupy znaczeniowe.

MAY JAKO MOŻLIWOŚĆ

PRAWDOPODOBNA MOŻLIWOŚĆ

 

A) possibility MAY tutaj oznacza faktyczną możliwość (CAN, jak pamiętamy – możliwość teoretyczną) i może pojawiać się z formami ciągłymi. W konstrukcjach przeczących, MAY w znaczeniu możliwość przyjmuje wzór negacji leksykalnej:

 

He may never succeed. (Opisowo: Możliwe jest, że jemu nigdy się nie powiedzie.)

He may succeed or may not. (Opisowo: Do pewnego stopnia jest możliwe, że jemu się powiedzie; być może rzeczywiście jemu się powiedzie.)

 

MOŻLIWOŚĆ BARDZO PRAWDOPODOBNA

 

A oto jeszcze inne przykłady z MAY w znaczeniu możliwość:

 

It may rain tomorrow. (Możliwe, że jutro będzie padało.)

Careful! The gun may be loaded! (Ostrożnie! Możliwe, że ta broń jest naładowana!)

John may be sixty now or I may be wrong. (Możliwe, że John ma 60 lat, ale możliwe że się mylę.)

 

MOŻLIWOŚĆ W FORMIE CIĄGŁEJ

 

It may be raining in London now. (Możliwe, że w Londynie pada teraz deszcz – forma ciągła wyraża dodatkowo możliwość teraźniejszą.)

He may be bluffing. (Możliwe, że on blefuje.)

MAY W ZDANIACH PODRZĘDNYCH

Bardzo interesujące jest użycie MAY w zdaniach podrzędnych, również w znaczeniu możliwość:

 

Sit here, so that I may see your face more closely. (Siądź tutaj, tak żebym miał możliwość bliższego zobaczenia twojej twarzy.)

The doctor fears that she may not live much longer. (Lekarz się obawia, że ona może dłużej nie pożyć.)

His appearance has changed so much that you may well not recognize him. (Jego wygląd tak się zmienił, że bardzo możliwe, że go nie rozpoznasz.).

 

MAY może się także pojawiać w zdaniach, które oznaczają pogodzenie się z jakąś możliwością. Na przykład:

 

Come what may, we we’ll go ahead. (Cokolwiek się nie stanie, pójdziemy dalej.)

Whatever John may say, we are determined to go ahead. (Cokolwiek John by nie powiedział, jesteśmy zdecydowani iść dalej.)

She may not be pretty, but at least she knows her job. (Możliwe, że ona nie jest ładna, ale przynajmniej zna swoją pracę.)

He may be there but he needn’t be. (Opisowo: To nie jest jedyna możliwość, że on jest akurat tutaj.)

KIEDY MAY A KIEDY CAN?

Trzeba również pamiętać, że MAY w znaczeniu możliwość nie zawsze może być zastąpione poprzez bardziej kolokwialną formę CAN. Na przykład, wypowiedź:

The dollar may be devalued. – sugeruje, że być może dolar zostanie zdewaluowany.

 

Natomiast The dollar can be devalued. – oznacza ogólną i teoretyczną prawdę, że każda waluta może zostać zdewaluowana i dolar nie stanowi tutaj żadnego wyjątku. A zatem tylko MAY jest właściwe dla konstrukcji:

 

Agreement between management and unions may be reached tomorrow.

 

ponieważ chcemy tutaj wyrazić stan możliwości a nie fakt: It’s possible that agreement will be reached. Podobnie:

 

A friend may betray you. (Ostrzeżenie dotyczące jednego konkretnego przyjaciela.)

A friend can betray you. (Ogólne stwierdzenie na temat przyjaźni.)

 

The railways may be improved. (Być może, że zostaną ulepszone.)

The railways can be improved. (Nadają się do ulepszenia.)

INNE RÓŻNICE W WYRAŻANIU MOŻLIWOŚCI

Różnice w „możliwościach” widać także w przypadku leksykalnej negacji z MAY i modalnej negacji z CAN:

 

He may not be serious. (Opisowo: Możliwe, że on nie bierze tego poważnie.)

He can’t be serious. (Opisowo: Niemożliwe, żeby on brał to poważnie.)

 

Tigers may not be dangerous. (Opisowo: Niektóre tygrysy nie są niebezpieczne.)

Tigers can’t be dangerous. (Opisowo: Tygrysy w ogóle nie są niebezpieczne.)

 

He may not be working at this hour. (Możliwe, że on o tej porze nie pracuje.)

He can’t be working at this hour. (Niemożliwe, żeby on o tej porze pracował.)

GRZECZNE POZWOLENIE

B) permission – w znaczeniu pozwolenie, MAY jest bardziej formalnym środkiem jego wyrażania, niż CAN:

 

Residents may use the parking lot without a fee.

May I have the salt, please?

I’ll have another biscuit, if I may. (=…if you permit me)

This is, if I may say so, begging the question.

 

 

What right have we to tell somebody in Wales what he may or may not do? (Jakie mamy prawo mówić komuś w Walii co mu wolno, a czego nie wolno robić?)

BRAK POZWOLENIA TO NIE TYLKO „MAY NOT”

 

Pamiętajmy przy tym, że MAY NOT i MUST NOT często mają w tego typu wypowiedziach podobne znaczenie, z tym że tę drugą konstrukcję charakteryzuje większe nacechowanie uczuciowe: Visitors may not/must not feed animals.)

KIEDY MOŻLIWOŚĆ A KIEDY POZWOLENIE?

W wielu wypowiedziach z MAY trudno jest odróżnić znaczenie pozwolenie lub możliwość  bez dalszego kontekstu: He may leave tomorrow. Tom may meet Jane. Dlatego warto zapamiętać, że w rozróżnieniu pomiędzy znaczeniami MAY pomocną może się okazać forma ciągła. Porównajmy:

 

He may read the letter. (On może ten list przeczytać. – przyzwolenie).

 

He may be reading the letter. (Może on czyta ten list teraz. – możliwość).

KIEDY TYLKO „MOŻLIWOŚĆ”?

Tyle o znaczeniach MAY. W uzupełnieniu, nie od rzeczy będzie uwaga, że forma MAY HAVE przywiązana jest tylko do znaczenia możliwość w określonym (THEN) lub nieokreślonym (BEFORE) kontekście czasowym:

 

He may have written the letter yesterday. (Być może, że on napisał ten list już wczoraj. )

The case may have been discussed today. (Sprawa mogła zostać już dzisiaj przedyskutowana. )

You may have guessed that it’s a dress of pure silk. (Mogłeś już się domyśleć, że to jest sukienka z czystego jedwabiu).

 

Oraz w formie ciągłej:

 

He may have been writing for an hour before we got there. (Zanim tam dotarliśmy, on mógł już pisać przez godzinę.)

MOWA ZALEŻNA CZYLI „REPORTED SPEECH”

W przeszłej mowie zależnej MAY zachowuje swoje znaczenia z mowy niezależnej przybierając postać MIGHT:

 

It may rain. (Możliwe, że będzie padało – mowa niezależna.)

We were afraid it might rain. (Obawialiśmy się, że może będzie padało – mowa zależna.)

 

You may be wrong. (Być może, mylisz się.)

He said that she might be wrong. (On powiedział, że być może ona się myli.)

 

You may kiss me. (Możesz mnie pocałować.)

She said that he might kiss her. (Ona powiedziała, że on ją może pocałować.)

 

Pamiętajmy także, że samo MIGHT nie może wyrażać przyzwolenia, poza właśnie użyciem w mowie zależnej. Porównajmy:

 

When I was a boy I might travel at half-price.

When I was a boy I could travel at half-price.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Wypowiedzi zawierające SO THAT lub IN ORDER THAT wyrażają cel albo rezultat. W tym pierwszym znaczeniu, możemy spodziewać się użycia w nich MIGHT lub SHOULD:

 

She bought a book so that she might learn English. (cel)

 

Ale: She bought a book, so she learnt English well. (rezultat)

 

A także:

 

So that everyone might/should hear the announcement, we turned the radio up to the maximum volume.

They shut the window so that the neighbors shouldn’t/might not hear the radio.

 

Jednak gdybyśmy chcieli wyrazić rezultat, w tego typu konstrukcjach należałoby się spodziewać WOULD lub COULD:

 

So that everyone would/could hear the announcement, we…

They shut the window so that the neighbors wouldn’t/couldn’t hear…

 

A zatem język mówiony może być bardzo precyzyjny, ale czy rzeczywiście tak nam wszystkim na tym zależy… W sytuacjach codziennych aż tak bardzo o to nie dbamy, ale przy nauce innego języka warto jednak poznawać tego typu niuanse znaczeniowe!

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania