Panel logowania

COULD: możliwość i zdolność

 

 

KIEDY „CAN”, a kiedy „COULD”?

Czasownik modalny COULD dzieli wszystkie swoje znaczenia z CAN wyrażając je jednak w sposób mniej zobowiązujący, czy jak kto woli – bardziej ostrożny.

MOŻLIWOŚĆ MNIEJ PRAWDOPODOBNA

 

a) możliwość – possibility:

 

The road could be blocked.

That could be my train.

 

Inne przykłady:

 

This picture could be a Chagall, but is, in fact, by Braque. (Ten obraz mógłby być namalowany przez Chagalla, ale w rzeczywistości jest namalowany przez Braque’a.)

We could be in Africa now. (Moglibyśmy być w Afryce teraz.)

She could tell you if you ask her. (Być może ci powie, jeśli ją poprosisz.)

There could be something wrong with the light switch. (Być może coś jest zepsute w wyłączniku światła.)

 

A także:

 

Could you please open the door?

You could try and be a little more civilized! (upomnienie)

It isn’t raining in Chicago, but it could be.

She couldn’t be swimming all day.

 

ZDOLNOŚĆ FIZYCZNA

 

Zauważmy, że znaczenie zdolność fizyczna wyrażane przez CAN i COULD może być do pewnego stopnia uważane za szczególną odmianę możliwości czy też prawdopodobieństwa. Przecież prawdopodobieństwo jakiejś akcji wynika ze zdolności lub możliwości osoby i rzeczy biorących w niej udział. A zatem:

 

I could swim all the way across the lake.

sugeruje równocześnie znaczenie: Istnieje dla mnie możliwość przepłynięcia całego jeziora wzdłuż.

 

PRAKTYKA

 

b) zdolność fizyczna – ability:

 

I could eat a horse now; I’m so hungry. (Mógłbym teraz zjeść konia z kopytami; jestem tak głodny.)

You could earn more if you worked harder. (Mógłbyś zarobić więcej, gdybyś pracował ciężej. )

If you could drive, you could teach me. (Gdybyś umiał prowadzić samochód, mógłbyś mnie nauczyć.)

 

Zdolność fizyczna może także przywodzić na myśl dodatkowe znaczenie woli – szczególnie w angielskim mówionym:

 

Could/can you do me a favour?

The car won’t start. Could you try pushing it?

 

Porównajmy :

 

Could/couldn’t you pass the salt? (Mógłbyś…?)

Would you pass the salt? (Zechciałbyś…?)

 

NIBY GRZECZNA PROŚBA O POZWOLENIE

 

c) pozwolenie – permission, (w tym znaczeniu mamy najczęściej do czynienia z „ostrożną” (czy też „grzeczną”), prośbą o pozwolenie):

 

Could I see your driver’s licence?

I wonder if we could borrow some tea?

 

A: Could I smoke in here?

B: Yes, of course you can. (Nigdy: *Of course you could.

 

ZGODA NA DZIAŁANIE

 

Pozwolenie przy pomocy COULD może także przybrać taką formę jak w :

 

 

You could go now if you like.

MÓWIĘ O TYM CO BY MOGŁO BYĆ

 

Połączenie COULD z bezokolicznikiem w formie perfektywnej (COULD HAVE) odnosi całość wypowiedzi do mniej lub bardziej określonej przeszłości:

It could have snowed in the mountains last night. (spekulowanie na temat prawdopodobieństwa: Być może padał śnieg w górach wczoraj w nocy.)

She could have told you if you had asked her. (Mogła była ci powiedzieć, gdybyś ją zapytał…, ale nie powiedziała, ponieważ jej nie zapytałeś.)

 

She couldn’t have been swimming all day. (Niemożliwe, żeby ona była pływała przez cały dzień.)

WIĘCEJ PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADÓW

Porównajmy:

 

I could have passed the examination. (Opisowo: Miałem możliwość zdania egzaminu, ale z niej nie skorzystałem.)

I couldn’t pass the examination. (Opisowo: Nie miałem możliwości zdania egzaminu, a zatem nie próbowałem tego; lub – i to mi się nie udało.)

 

Porównajmy również zestawienie dwóch konstrukcji przeczących:

 

Well, it couldn’t have been in April. (NOT possible)

Well, it might have not been in April. (possible NOT)

 

A także:

 

You could have come. (…but you didn’t come.)

You shouldn’t have come. (…but you came.)

He needn’t have come. (…but he came.)

 

Bez specyficznego kontekstu czasowego, konstrukcje z COULD HAVE mogą zostać odniesione zarówno do określonej, jak i do nieokreślonej przeszłości:

 

 

He couldn’t have made that mistake. (= It’s imposible that he made… lub: It’s impossible that he has made…) 

MOWA ZALEŻNA

W przeszłej mowie zależnej, COULD zachowuje swoje znaczenia lub staje się przeszłą formą CAN, również nie zmieniając znaczeń:

 

He asked me if I could tell him where he could find the British Museum.

 

A także:

 

He said it could be there. – It could/can be there.

He said it could have been there. – It could/can have been there.

 

He asked if he could smoke in here. – Could/can I smoke in here?

 

Porównajmy:

 

He told me last week that they could be there yesterday. (zachowanie chronologii wydarzeń)

He told me yesterday that they could have been there a week before.

 

(ACHRONOLOGIA)

ODNIESIENIE DO PRZYSZŁOŚCI

COULD w połączeniu z bezokolicznikiem w formie perfektywnej może także wyrażać negację odnoszącą się do przyszłości. Porównajmy:

 

He is aware that they could have arrived tomorrow. (… oni jutro jednak nie przyjadą.)

 

On 10th of June he was made aware that they could have arrived on 20th of June. (…oni jednak nie przyjadą 20 czerwca.)

 

 

On 20th of June he was made aware that they could have arrived on 10th of June. (… istnieje mała możliwość, że oni przyjechali 10 czerwca.)

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania