Panel logowania

Blog o nauce języka angielskiego - Quest For English

CZASY TERAŹNIEJSZE MÓWIĄCE O PRZYSZŁOŚCI

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI Poza „czystą” formą czasu przyszłego WILL/SHALL + INFINITIVE (np.: The parcel will arrive tomorrow.), przyszłość można wyrazić również na następujące sposoby:   a) BE GOING TO: The parcel is going to arrive tomorrow. b) present progressive: The parcel

Zobacz pełny wpis »

CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

CO OPISUJE CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY? W przeciwieństwie do present simple, czas teraźniejszy ciągły (present continuous) opisuje wydarzenia dynamiczne w „środku”, czyli w trakcie ich realizacji. Nie możemy zatem uznać za poprawne wypowiedzi typu:   *Paris is standing on the River

Zobacz pełny wpis »

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY Statystyka mówi, że ponad 95 (!) procent wszystkich zastosowań czasów w wypowiedziach w języku angielskim stanowią czasy proste (simple). W tej grupie ponad połowa należy do present simple, 20 procent do czasów przeszłych i 10 procent do

Zobacz pełny wpis »

IMIESŁÓW, CZYLI PARTICIPLE

FUNKCJE IMIESŁOWÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM Imiesłów w języku angielskim pełni funkcje czasownikowe i przymiotnikowe. Tak zwany, imiesłów współczesny (present participle) ma tyle samo form co gerund (cztery), a imiesłów przeszły (past participle) zawsze – poza formami niere­gular­nymi – ma końcówkę

Zobacz pełny wpis »

BEZOKOLICZNIK W FUNKCJI RZECZOWNIKOWEJ – GRAMATYKA ANGIELSKA

BEZOKOLICZNIK JAKO CZASOWNIK Bezokolicznik jako pojedynczy czasownik, lub czasownik zbudowany z frazy, w funkcji rzeczownikowej (nominal), może przyjąć rolę podmiotu (subject), dopełnienia i dopełnień zdaniowych (complement; object), i różnego rodzaju przydawek (attribute; adjunct):   a) subject – czyli jako podmiot,

Zobacz pełny wpis »

PRECZ Z CZASAMI! BEZOKOLICZNIK I IMIESŁOWY

CZASOWNIKI NIEOSOBOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM – CZYM SĄ I JAK ICH UŻYWAĆ? Zawsze interesuje nas problem „czasów” – tyle tylko, że teraz będziemy mówić o tym jak je… omijać. A można to robić przy pomocy tzw. czasowników nieosobowych.   Czasowniki

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIKI – UŻYCIA SPECJALNE

UŻYCIE RODZAJNIKÓW W WYRAŻENIACH STAŁYCH Do chwili obecnej zajmowaliśmy się pojedynczymi rzeczownikami, przed którymi należy postawić rodzajniki A, THE, lub rodzajnik “zerowy” – czyli zostawić puste miejsce. Użycie rodzajnika wynikało ze znaczenia i cech danego rzeczownika lub kontekstu, w którym

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIK “ZEROWY”

UŻYCIE RODZAJNIKA ZEROWEGO W ANGIELSKIM Powiedzenie, że “brak rodzajnika, też jest rodzajnikiem” spróbujemy zastąpić pojęciem “rodzajnika zerowego”, który “widać” najwyraźniej przy połączeniach z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Wtedy, znowu pojawiają się  “superjednostki”, które zawierają nieokreśloną liczbę pojedynczych obiektów, lub

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY

JAKIEGO POCHODZENIA JEST RODZAJNIK NIEOKREŚLONY A? Rodzajnik nieokreślony A (the indefinite article) pochodzi od liczebnika ONE. Jego użycie ogranicza się do rzeczowników policzalnych występujących w liczbie pojedynczej, gdzie oznacza on jeden z całej klasy (grupy). Znaczenie ONE rodzajnika A nie

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – RODZAJOWE (GENERYCZNE) THE

RODZAJNIK OKREŚLONY THE – JAK GO UŻYWAĆ? Przejdziemy teraz do omawiania użycia rodzajnika określonego THE w zastosowaniach niespecyficznych, czyli “ogólnych”, “generycznych”, czy jak kto woli “rodzajowych”. Najogólniej mówiąc, są one pochodną zastosowań specyficznych, tak jak w:   The tiger is

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – SPECYFICZNE THE – c.d.

LICZEBNIKI A teraz kolej na liczebniki …   Liczby porządkowe także “pojedyncze słowa”, które pokazują, że mamy do czynienia z konkretnym obiektem ustawionym w znanym nam “zbiorze”:   We played three games of chess: the first one and the second

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – SPECYFICZNE THE

SPECYFICZNE THE RODZAJNIK ZEROWY Jak już wcześniej zostało to zaznaczone, w języku angielskim istnieją dwa rodzaje rzeczowników nie będących imionami własnymi (common nouns) – jeden rodzaj to rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej lub mnogiej, a drugi to rzeczowniki niepoliczalne w

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIKI – NAZWY MIEJSC

UŻYCIE RODZAJNIKÓW ANGIELSKICH DO ZŁOŻONYCH NAZW MIEJSC ZŁOŻONE NAZWY MIEJSC Złożone nazwy miejsc – nieosobowe imiona własne – możemy podzielić na dwie kategorie: bez rodzajnika (np.: Oxford Street) i z rodzajnikiem (w liczbie pojedynczej, np.: The Albert Hall oraz w

Zobacz pełny wpis »

CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE

Czasowniki dwuwyrazowe Z pewnością spotkałaś/ spotkałeś się z czasownikami, które składają się z dwóch lub nawet trzech części, takich jak get up wstawać, look for szukać czy put up with tolerować. Wszystkie te części mają swoje nazwy i są bardzo

Zobacz pełny wpis »

Panel logowania

Quest Shop

FREE
VIEW