Panel logowania

BLOG – ANGIELSKI DLA POLAKÓW – KOMPENDIUM WIEDZY

RODZAJNIKI – PRZEDIMKI

RODZAJNIKI – NAZWY MIEJSC

UŻYCIE RODZAJNIKÓW ANGIELSKICH DO ZŁOŻONYCH NAZW MIEJSC ZŁOŻONE NAZWY MIEJSC Złożone nazwy miejsc – nieosobowe imiona własne – możemy podzielić na dwie kategorie: bez rodzajnika (np.: Oxford Street) i z rodzajnikiem (w liczbie pojedynczej, np.: The Albert Hall oraz w liczbie mnogiej, np: The British Isles).   Typowym przykładem złożonych nazw miejsc nie wymagających rodzajnika są ulice, drogi, aleje, bulwary, etc., tak jak w Oxford Street lub Lincoln Street.  W takim przypadku słowo Lincoln określa Street w ten sam sposób, co

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
RODZAJNIKI – PRZEDIMKI

PRZEDIMKI – A/AN, THE, Ø

CO TO SĄ “ARTICLES”? Posługiwanie się językiem angielskim bez poprawnego używania dwóch małych słów THE i A/AN przypomina trochę jazdę samochodem bez działających kierunkowskazów. Słowa te nazywają się articles, czyli PRZEDIMKI lub RODZAJNIKI i występują w wielu innych językach, (np. niemieckim i francuskim), ale nie w polskim – przynajmniej nie w takiej formie jak w angielskim lub w językach wyżej wymienionych. Owszem, można uznać, że słowa lub wyrażenia w języku polskim, typu “jakiś jeden” lub “ten, ta, to” przypominają do

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
ZDANIA WARUNKOWE

Zdania warunkowe: CZASOWNIKI MODALNE I TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

Jednym z podstawowych składników trybu przypuszczającego w języku angielskim – THE HYPOTHETICAL MOOD – są konstrukcje zawierające czasowniki modalne (modal verbs). Wraz z bezokolicznikiem tworzą one rozbudo­wane orzeczenie wypowiedzi. Same w sobie nie wyrażają żadnej akcji lub stanu, a jedynie przypuszczalny stosunek wobec akcji lub stanu: Our team may still win the race. Albo nawet: Our team might still win the race. A zatem, z semantycznego punktu widzenia, czasowniki modalne mają tylko „część” znaczenia. Innymi słowy zawsze potrzebują one semantycznego

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
ZDANIA WARUNKOWE

Zdania warunkowe: Czy zdania warunkowe są zawsze warunkowe?

W podziale tradycyjnym, przy którym jeszcze zostajemy, trochę na siłę upycha się w tak zwanych „podkategoriach” zdania warunkowe, które jak gdyby nie do końca odpowiadają wspomnianym trzem typom. Paradoksalnie – często tworzone są w tym celu reguły dla „podtypów”, których nagle mnoży się tak dużo, że w pewnej chwili uczeń czy student, ma wszystkiego dość. No bo jak sklasyfikować zdania warunkowe takie jak:   I shan’t be happy if he won’t come. If you ask him, he would come. If

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
ZDANIA WARUNKOWE

Zdania warunkowe: GDYBANIE SOLĄ ŻYCIA LUDZI MYŚLĄCYCH

W podziale tradycyjnym, przy którym jeszcze zostajemy, trochę na siłę upycha się w tak zwanych „podkategoriach” zdania warunkowe, które jak gdyby nie do końca odpowiadają wspomnianym trzem typom. Paradoksalnie – często tworzone są w tym celu reguły dla „podtypów”, których nagle mnoży się tak dużo, że w pewnej chwili uczeń czy student, ma wszystkiego dość. No bo jak sklasyfikować zdania warunkowe takie jak:   I shan’t be happy if he won’t come. If you ask him, he would come. If

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

MIGHT: możliwość i pozwolenie

    OSTROŻNIE I GRZECZNIE   Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są one bardziej niezobowiązująco czy też „ostrożnie”. MNIEJSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO   a) możliwość, prawdopodobieństwo – possibility:   What you say might be true. (To co mówisz, być może jest prawdą.) You might find John in the library but I doubt it. (Być może znajdziesz Johna w bibliotece, ale ja w to wątpię.) He might come or he might

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

COULD: możliwość i zdolność

KIEDY „CAN”, a kiedy „COULD”? Czasownik modalny COULD dzieli wszystkie swoje znaczenia z CAN wyrażając je jednak w sposób mniej zobowiązujący, czy jak kto woli – bardziej ostrożny. MOŻLIWOŚĆ MNIEJ PRAWDOPODOBNA a) możliwość – possibility: The road could be blocked. That could be my train. Inne przykłady: This picture could be a Chagall, but is, in fact, by Braque. (Ten obraz mógłby być namalowany przez Chagalla, ale w rzeczywistości jest namalowany przez Braque’a.) We could be in Africa now. (Moglibyśmy

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

SHOULD: powinność i wniosek

MAŁE PODSUMOWANIE   Znaczenie woli wyrażane poprzez SHALL koresponduje z sensem powinności  lub obowiązku znajdowanym w czasowniku modalnym SHOULD. Nie ma natomiast żadnego powiązania pomiędzy SHALL i SHOULD w, wyrażanym przez ten drugi, znaczeniu wniosek (conclusion). Także, nie ma PRAKTYCZNEJ różnicy pomiędzy SHOULD i OUGHT TO – stąd istnieje wymienność tych dwóch czasowników modalnych w konstrukcjach typu: He ought to come tomorrow, shouldn’t he? Zarówno SHOULD jak i OUGHT TO, (który to czasownik modalny, tak jak MUST, nie ma formy

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

WOULD, czyli zaskakująco dużo praktycznych zastosowań

W świecie angielskiego czasownika modalnego “would” znajduje się wyjątkowo wiele zastosowań, które czynią go niezwykle użytecznym w komunikacji. Jest on wszechobecny w codziennej konwersacji, a zarazem potrafi przyprawić o ból głowy niejednego uczącego się tego języka. BARDZO PRAKTYCZNE FUNKCJE WOULD   Sytuacji, w których można wykorzystać słowo WOULD jest zaskakująco dużo. Ten czasownik modalny przydaje się – między innymi –  do opisywania wydarzeń z przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Nic więc dziwnego w tym, że to słowo pojawia się w

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

PORÓWNANIE PRAKTYCZNEGO UŻYWANIA MUST I OUGHT TO

    JEDYNY MOŻLIWY WNIOSEK Przejdźmy do wypowiedzi, gdzie MUST ma znaczenie konkluzji czyli jedynego możliwego wniosku, albo innymi słowy logicznej konieczności (logical necessity), tak jak w:   Annie must have some problem; she keeps crying. (Ania musi mieć jakiś kłopot; ciągle płacze.) John’s friend must be German; his name is Hans Müller. (Przyjaciel Jana musi być Niemcem; nazywa się Hans Müller.) You must be feeling tired. (Musisz się czuć zmęczony.) There must be some mistake. (Musi być jakaś pomyłka.)

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

WYRAŻANIE KONIECZNOŚCI I NIE TYLKO: MUST

    Czasownik modalny MUST w znaczeniu konieczność (necessity) wyraża teraźniejszy obowiązek (obligation) lub przymus (compulsion). Poza konstrukcjami w mowie zależnej, w wypowiedziach odnoszących się do przeszłości zastępowany jest poprzez HAD TO. We wszystkich swoich znaczeniach MUST może pojawiać się z formami ciągłymi. Oto kilka przykła­dów:   You must be back by 10 o’clock. (= You’re obliged to be back…; I require you to be back…) Yesterday you said you had to/must be back by 10 o’clock. (mowa zależna) Yesterday

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

CZASOWNIK MODALNY – MAY

    Czasownik modalny MAY jest nie tylko dla bardzo grzecznych dzieci!   Podobnie jak CAN, także i wypowiedzi z MAY możemy podzielić na grupy znaczeniowe. MAY JAKO MOŻLIWOŚĆ PRAWDOPODOBNA MOŻLIWOŚĆ   A) possibility – MAY tutaj oznacza faktyczną możliwość (CAN, jak pamiętamy – możliwość teoretyczną) i może pojawiać się z formami ciągłymi. W konstrukcjach przeczących, MAY w znaczeniu możliwość przyjmuje wzór negacji leksykalnej:   He may never succeed. (Opisowo: Możliwe jest, że jemu nigdy się nie powiedzie.) He may

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

CZASOWNIKI MODALNE – WYRAŻANIE MOŻLIWOŚCI: CAN

    CAN jako czasownik modalny wyraża trzy znaczenia: możliwość (possibility), zdolność fizyczną (ability) oraz jako ekwiwalent MAY – pozwolenie (permission). Warto również zapamiętać, że CAN w znaczeniu możliwość może przyjmować czasownik w formie ciągłej. MOŻLIWOŚĆ NA DWA SPOSOBY MOŻLIWOŚĆ NA DWA SPOSOBY a) possibility – w tym znaczeniu CAN jest częściej stosowane w przeczeniach i pytaniach, niż w twierdzeniach, w których napotyka „konkurencję” ze strony MAY. Dzieje się tak dlatego, że CAN wyraża możliwość teoretyczną, zaś MAY możliwość faktyczną.

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

SHALL – CZASOWNIK MODALNY, KTÓRY WARTO DOCENIĆ I UŻYWAĆ

  Podobnie jak WILL, czasownik modalny SHALL w znaczeniu „chęć” dotyczy przyszłości oraz nie występuje z formami ciągłymi i perfektywnymi. Ale w przeciwieństwie do WILL, SHALL w tym znaczeniu wyraża chęć, która nie jest nakierowana na podmiot wypowiedzi. PYTANIA O SUGESTIE SHALL jako czasownik modalny we współczesnym języku angielskim jest niemal zupełnie przywiązane do pierwszej osoby I/WE. „Przywiązane” nie oznacza jednak „skierowane”, ponieważ takie użycie SHALL oznacza prawie to samo co: What do YOU wish/suggest?, a więc mówca prosi osobę

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

CZASOWNIKI MODALNE – WIĘCEJ O WAŻNYCH ZASTOSOWANIACH WILL

PRZEWIDYWANIE Bliskim sąsiadem użycia WILL w sensie zwyczaj, jest znaczenie przewidywania. W tego typu konstrukcjach, WILL wyraża przewidywanie (prediction) oparte na ogólnym lub wcześniejszym doświadczeniu. Czym zatem różnią się wypowiedzi typu:   Oil will float on water. (Olej będzie pływał na wodzie.) Oil floats on water. (Olej pływa na wodzie.)   Pigs will eat anything. (Świnie zjedzą wszystko.) Pigs eat anything. (Świnie jedzą wszystko.)   Odpowiedź narzuca się sama po przeanalizowaniu znaczeń. W wypowiedziach z WILL nie wyrażamy jakiegoś niepodważalnego

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

CZASOWNIKI MODALNE – WYRAŻANIE WOLI – WILL

  TO NIE TYLKO CZAS PRZYSZŁY!   Studenci poznając WILL na pewnym stopniu nauczania są najczęściej informowani, że jest to „nic nie znaczący czasownik pomocniczy (lub operator)” służący do tworzenia form czasu przyszłego prostego i ciągłego. Rzeczywiście, WILL może pełnić funkcję operatora formy czasu przyszłego, ale pamiętajmy, że zależnie od kontekstu wypowiedzi może być także traktowane jako czasownik modalny mający swoje wyraźne znaczenie, a nawet jako pełny czasownik leksykalny. „WILL” JAKO CZASOWNIK Jako czasownik modalny, WILL – generalnie – wyraża

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
CZASOWNIKI MODALNE

CZASOWNIKI MODALNE – PRZECZENIA

  Termin “modalny” pochodzi od łacińskiego słowa “modus”, które oznacza “sposób” lub “tryb”. Czyli wynika z tego, że czasowniki modalne są nazywane “modalnymi”, ponieważ wskazują tryb lub postawę mówiącego wobec czynności lub stanu opisanego przez czasownik główny. Są one używane do wyrażania różnych znaczeń, takich jak zdolność, pozwolenie, możliwość, konieczność i obowiązek. CZASOWNIKI MODLANE – BUDOWANIE PRZECZEŃ Przy budowaniu zaprzeczeń, NOT może negować albo sam czasownik modalny, albo następujący po nim bezokolicznik. Ta podwójna rola NOT zależy od znaczenia poszczególnych

ZOBACZ PEŁNY WPIS »
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania