Panel logowania

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia towaru bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia drogą pocztową bądź pocztą elektroniczną. Oświadczenie może być złożone na udostępnionym przez nas formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu sklepu Quest for English dostępnym na stronie internetowej https://questfe.pl/. Powyższe oświadczenie musi być złożone z zachowaniem czternastodniowego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie po dostarczeniu zakupionego towaru, zwracamy Państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (wyłączając dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy przez nas oferowany). Nie podlega zwrotowi koszt poniesiony w związku z doręczeniem nam zwracanej rzeczy.

Zwrot płatności następuje poprzez użycie takiego samego sposobu jak użyty przez Państwa w transakcji od której Państwo odstępują, chyba że obie strony wyrażą zgodę na inne rozwiązanie.

Zwrot zakupionej rzeczy powinien nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres spółki.

Dodatkowe informacje dotyczące dopuszczalności odstąpienia od umowy zawarte są w regulaminie sklepu Quest for English dostępnym na stronie internetowej https://questfe.pl/.

 

Adres do zwrotu oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu:

QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Okopowa 56 lok. 222

01-042 Warszawa

Numer KRS: 0000961032

 

Adres e-mail: sklep@questfe.pl

 

Informacje prawne

Otrzymane przez Państwa materiały w postaci podręczników lub materiałów nagraniowych są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. Powyższe prawa stanowią własność QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961032 oraz ich autorów. Naruszeniem praw autorskich jest w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie oraz przerabianie treści lub jakichkolwiek elementów treści oraz użytych obrazów bądź znaków graficznych i innych elementów chronionych prawami autorskimi bez zgody autorów oraz właścicieli.

Pobierz plik do druku

Odstąpienie od umowy – formularz

Informacje dotyczące zakupu oraz zwrotu

 

Panel logowania

Quest Shop

FREE
VIEW