Logowanie

Common Words

Common Words. Nieznane znaczenia znanych słów

Kurs przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zawiera omówienie 35 bardzo często występujących słów w języku angielskim. Słowa zostały wybrane na podstawie słowników frekwencyjnych.
Rdzeń kursu stanowią nagrania wideo, w których lektor wykonuje z Tobą ćwiczenia, jak również podaje odpowiedzi. Do kursu dołączony jest zeszyt ćwiczeń, który ma charakter pomocniczy podczas nauki. Zeszyt ten, oprócz ćwiczeń, zawiera również miejsce na odpowiedzi oraz notatki.
Znaczenia i funkcje poszczególnych słów omówione są na podstawie starannie dobranych i przetłumaczonych przykładów na dwóch poziomach: częste i rzadsze znaczenia.

Jakie zagadnienia poznasz podczas naszego kursu

1. can
2. to
3. in/ into, on/ onto
4. all
5. which, what

6. but
7. such
8. any
9. at
10. work

11. very
12. like
13. need
14. even
15. water

16. good
17. with
18. will
19. as
20. on

21. some
22. there
23. about
24. people
25. other, another

26. time
27. may
28. by
29. make
30. over

Common Words napis -  -  -
Common Words okładka_bg.png -  -  -

Omawiany i ćwiczony materiał

Analizowane słowa odgrywają kluczową rolę w komunikacji. Mają szereg znaczeń. Istotne jest, by poznawać również rzadsze funkcje tych słów, ponieważ znakomicie poprawia to umiejętność posługiwania się językiem.

Lektor omawia i ćwiczy także wyrażenia utworzone z bardzo często występującymi słowami. Uwagę poświęca się przede wszystkim znaczeniu słów i strukturom, w jakich występują, tzn. jak się ich używa w rzeczywistości.

Choć konstrukcje gramatyczne nie są analizowane bezpośrednio, liczne mniej i bardziej złożone struktury pojawiają się w omawianych przykładach i w naturalny sposób są powtarzane.

Na kurs Common Words składają się:

– 53 nagrania wideo dostępne na platformie online

– zeszyt ćwiczeń z testami tłumaczeń oraz kluczem odpowiedz

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
0