Panel logowania

DLA ZAAWANSOWANYCH

Common Words.
Nieznane znaczenia znanych słów

Kurs przeznaczony zawiera omówienie 35 bardzo często występujących słów w języku angielskim. Słowa zostały wybrane na podstawie słowników frekwencyjnych. Materiał poszerzy Twoje słownictwo w sposób, którego się nie spodziewasz!

Gratka dla koneserów i praktyków języka

Kurs Common Words

Chcesz, aby Twój angielski wszedł na wyższy poziom, a ciężko Ci uczyć się całkowicie nowych rzeczy? Wykorzystaj tę wiedzę, którą już masz! W Common Words przedstawiamy nowe znaczenia słów, którymi posługujesz się już od dawna, ale być może w ich ograniczonym obszarze znaczeniowym.

Dopasowuj nowe znaczenia do wyrazów, których brzmienie i znaczenie już znasz. To o połowę mniej pracy w procesie nauki.

Będziesz mógł jeszcze bardziej świadomie posługiwać się językiem angielskim. Prowadzić rozmowy
z większym rozmachem i swobodą.

560,00  410,00 

Możliwość oglądania wideo na:

To kurs wideo,
książka
to tylko dodatek

Rdzeń kursu stanowią nagrania wideo, w których lektor wykonuje z Tobą ćwiczenia, jak również podaje odpowiedzi.

Znaczenia i funkcje poszczególnych słów omówione są na podstawie starannie dobranych i przetłumaczonych przykładów na dwóch poziomach: częste i rzadsze znaczenia.

Spis treści

Jakie konkretnie zagadnienia poruszamy w kursie
Common Words. Nieznane znaczenia znanych słów?

1. can
2. to
3. in/into, on/onto
4. all
5. which, what
6. but
7. such
8. any
9. at
10. work
11. very
12. like
13. need
14. even
15. water
16. good
17. with
18. will
19. as
20. on
21. some
22. there
23. about
24. people
25. other, another
26. time
27. may
28. by
29. make
30. over

Omawiany
i ćwiczony materiał

Analizowane słowa odgrywają kluczową rolę w komunikacji. Mają szereg znaczeń. Istotne jest, by poznawać również rzadsze funkcje tych słów, ponieważ znakomicie poprawia to umiejętność posługiwania się językiem.

Lektor omawia i ćwiczy także wyrażenia utworzone z bardzo często występującymi słowami. Uwagę poświęca się przede wszystkim znaczeniu słów i strukturom, w jakich występują, tzn. jak się ich używa w rzeczywistości.

Choć konstrukcje gramatyczne nie są analizowane bezpośrednio, liczne mniej i bardziej złożone struktury pojawiają się w omawianych przykładach i w naturalny sposób są powtarzane.

560,00  410,00 

Common words - co to?

Omówienie wybranych 35 bardzo często występujących słów w języku angielskim
Zeszyt ćwiczeń, który ma charakter pomocniczy podczas nauki
Słowa zostały wybrane na podstawie słowników frekwencyjnych
Wszystkie materiały wideo i audio dostępne 24/7 na platformie internetowej
PRZETESTUJ
Przykładowe lekcje

autor
Bogusław Solecki

Aktywny nauczyciel, tłumacz, autor. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się dydaktyką języka angielskiego oraz tłumaczeniem książek (kilkadziesiąt pozycji) i innych tekstów. Jest autorem artykułów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego i tłumaczeń, gramatyki języka angielskiego oraz współautorem kilku słowników.

Wykorzystuje swoje doświadczenie oraz wiedzę w propagowaniu efektywnych metod nauczania języka angielskiego. Wie, jak połączyć wiedzę metodyczną z nowoczesnymi technikami nauczania języka obcego, aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty.

DLA ZAAWANSOWANYCH

Common Words.
Nieznane znaczenia znanych słów

410,00

Panel logowania