Panel logowania

Blog o nauce języka angielskiego - Quest For English

BEZOKOLICZNIK W FUNKCJI RZECZOWNIKOWEJ – GRAMATYKA ANGIELSKA

BEZOKOLICZNIK JAKO CZASOWNIK Bezokolicznik jako pojedynczy czasownik, lub czasownik zbudowany z frazy, w funkcji rzeczownikowej (nominal), może przyjąć rolę podmiotu (subject), dopełnienia i dopełnień zdaniowych (complement; object), i różnego rodzaju przydawek (attribute; adjunct):   a) subject – czyli jako podmiot,

Zobacz pełny wpis »

PRECZ Z CZASAMI! BEZOKOLICZNIK I IMIESŁOWY

CZASOWNIKI NIEOSOBOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM – CZYM SĄ I JAK ICH UŻYWAĆ? Zawsze interesuje nas problem „czasów” – tyle tylko, że teraz będziemy mówić o tym jak je… omijać. A można to robić przy pomocy tzw. czasowników nieosobowych.   Czasowniki

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIKI – UŻYCIA SPECJALNE

UŻYCIE RODZAJNIKÓW W WYRAŻENIACH STAŁYCH Do chwili obecnej zajmowaliśmy się pojedynczymi rzeczownikami, przed którymi należy postawić rodzajniki A, THE, lub rodzajnik “zerowy” – czyli zostawić puste miejsce. Użycie rodzajnika wynikało ze znaczenia i cech danego rzeczownika lub kontekstu, w którym

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIK “ZEROWY”

UŻYCIE RODZAJNIKA ZEROWEGO W ANGIELSKIM Powiedzenie, że “brak rodzajnika, też jest rodzajnikiem” spróbujemy zastąpić pojęciem “rodzajnika zerowego”, który “widać” najwyraźniej przy połączeniach z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Wtedy, znowu pojawiają się  “superjednostki”, które zawierają nieokreśloną liczbę pojedynczych obiektów, lub

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY

JAKIEGO POCHODZENIA JEST RODZAJNIK NIEOKREŚLONY A? Rodzajnik nieokreślony A (the indefinite article) pochodzi od liczebnika ONE. Jego użycie ogranicza się do rzeczowników policzalnych występujących w liczbie pojedynczej, gdzie oznacza on jeden z całej klasy (grupy). Znaczenie ONE rodzajnika A nie

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – RODZAJOWE (GENERYCZNE) THE

RODZAJNIK OKREŚLONY THE – JAK GO UŻYWAĆ? Przejdziemy teraz do omawiania użycia rodzajnika określonego THE w zastosowaniach niespecyficznych, czyli “ogólnych”, “generycznych”, czy jak kto woli “rodzajowych”. Najogólniej mówiąc, są one pochodną zastosowań specyficznych, tak jak w:   The tiger is

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – SPECYFICZNE THE – c.d.

LICZEBNIKI A teraz kolej na liczebniki …   Liczby porządkowe także “pojedyncze słowa”, które pokazują, że mamy do czynienia z konkretnym obiektem ustawionym w znanym nam “zbiorze”:   We played three games of chess: the first one and the second

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – SPECYFICZNE THE

SPECYFICZNE THE RODZAJNIK ZEROWY Jak już wcześniej zostało to zaznaczone, w języku angielskim istnieją dwa rodzaje rzeczowników nie będących imionami własnymi (common nouns) – jeden rodzaj to rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej lub mnogiej, a drugi to rzeczowniki niepoliczalne w

Zobacz pełny wpis »

RODZAJNIKI – NAZWY MIEJSC

UŻYCIE RODZAJNIKÓW ANGIELSKICH DO ZŁOŻONYCH NAZW MIEJSC ZŁOŻONE NAZWY MIEJSC Złożone nazwy miejsc – nieosobowe imiona własne – możemy podzielić na dwie kategorie: bez rodzajnika (np.: Oxford Street) i z rodzajnikiem (w liczbie pojedynczej, np.: The Albert Hall oraz w

Zobacz pełny wpis »

CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE

Czasowniki dwuwyrazowe Z pewnością spotkałaś/ spotkałeś się z czasownikami, które składają się z dwóch lub nawet trzech części, takich jak get up wstawać, look for szukać czy put up with tolerować. Wszystkie te części mają swoje nazwy i są bardzo

Zobacz pełny wpis »

IMIONA WŁASNE Z RODZAJNIKAMI

JAK UŻYWAĆ RODZAJNIKÓW, W JĘZYKU ANGIELSKIM, Z IMIONAMI WŁASNYMI? Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy problemie przechodzenia znaczenia imienia własnego w zwykły rzeczownik policzalny. Taką typową konwersją jest nazywanie produktów od imienia ich producenta lub wynalazcy. Na przykład, popularny płaszcz

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – IMIĘ WŁASNE

PRZEDIMKI – IMIĘ WŁASNE Właściwe zrozumienie pojęcia IMIĘ WŁASNE jest kluczem do poprawnego używania rodzajników w języku angielskim. Jak zatem pogodzić się z faktem, że imię, na przykład “znany” już nam John może nosić wiele osób? Odpowiedź jest prosta. Jeśli

Zobacz pełny wpis »

PRZEDIMKI – A/AN, THE, Ø

CO TO SĄ “ARTICLES”? Posługiwanie się językiem angielskim bez poprawnego używania dwóch małych słów THE i A/AN przypomina trochę jazdę samochodem bez działających kierunkowskazów. Słowa te nazywają się articles, czyli PRZEDIMKI lub RODZAJNIKI i występują w wielu innych językach, (np.

Zobacz pełny wpis »

Panel logowania

Z dniem 23.01.2023 r. został zmieniony regulamin sklepu internetowego Quest for English. Zmianie uległy §2, §4, §9, §10, §12, §13 oraz zostały dodane §13a - §13c.