Panel logowania

Blog o nauce języka angielskiego - Quest For English

CZASOWNIKI MODALNE

NASZ STOSUNEK DO RZECZYWISTOŚCI Czasowniki modalne w języku angielskim odgrywają ważną rolę. Mogą wskazywać na prawdopodobieństwo zajścia opisywanego zdarzenia, przypuszczenie, przyzwolenie, pewność, propozycję, obowiązek, możliwość czy zakaz. Dzięki czasownikom modalnym możemy także udzielać rad, wyrażać prośby czy kierować do kogoś

Zobacz pełny wpis »

WSZYSTKIE FORMY CZASÓW ANGIELSKICH

Kończymy omawianie form czasowych w trybie orzekającym (the indicative mood), ponieważ… więcej już ich nie ma. Bo rozkazy typu GO!, czy LET’S GO! To jakby osobny tryb, który w zasadzie używamy tylko do wydawania poleceń.   ZAMIAST PODSUMOWANIA   Właściwe

Zobacz pełny wpis »

FUTURE-IN-THE-PAST: SIMPLE, CONTINUOUS, PERFECT

NIEDOCENIANA FORMA CZASOWA Forma czasowa future-in-the-past, zarówno simple, jak i continuous, jest zwykle po prostu gramatycznym środkiem do wyrażania wzajemnego przyporządkowania się czasów. Dlatego, wobec form czasowych omówionych wcześniej, pełni ona rolę służebną.   WAŻNE! Future-in-the-past NIE wyraża rzeczywistych zależności

Zobacz pełny wpis »

FUTURE PERFECT – SIMPLE I CONTINUOUS

PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI Podobnie jak past perfect, forma future perfect obejmuje dwie sfery czasowe: THEN i BEFORE THEN oraz patrzy do tyłu, czyli jest retrospektywna. Innymi słowy, future perfect przewiduje zdarzenie dziejące się pomiędzy teraźniejszością i przyszłością, tak jak w: By

Zobacz pełny wpis »

MÓWIENIE O PRZYSZŁOŚCI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

FUTURE CONTINUOUS JEST ELEGANCKI Kolejną przyczyną popularności formy future continuous jest… kultura bycia. Przy jej pomocy bowiem, można uczynić swoją wypowiedź bardziej taktowną i grzeczną, niż przy zastosowaniu formy prostej. Na przykład: I’ll be driving to London next week. może

Zobacz pełny wpis »

CZAS PRZYSZŁY: FUTURE SIMPLE I FUTURE CONTINUOUS

Z naukowego punktu widzenia, przyszłości fizycznej NIE MA!!! Ale chyba każdy z nas myśli o lepszej przyszłości, która nadejdzie prędzej lub później. Dlatego język oferuje FORMY gramatyczne, które na to nam pozwalają. Gramatycznie pewne jest tylko to co BYŁO albo

Zobacz pełny wpis »

CZAS ZAPRZESZŁY: PAST PERFECT SIMPLE I CONTINUOUS

PRZEDTEM I JESZCZE WCZEŚNIEJ Forma past perfect (podobnie jak jej TERAŹNIEJSZY odpowiednik present perfect), dotyczy dwóch sfer czasowych: przeszłości (PAST) i okresu PRZED przeszłością (BEFORE PAST). Jest także retrospektywna (retrospective), czyli „patrzy” do tyłu. Zakończenie – lub nie – sfery

Zobacz pełny wpis »

CZASY ANGIELSKIE: PAST VS. PERFECT

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ FORMY CZASOWE PAST OD FORM UPRZEDNICH (PERFECT)? Najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że formy czasowe PAST dotyczą przeszłości, a formy czasowe PERFECT zawsze maja związek z teraźniejszością! TEORIA I PRZYKŁADY Formy past dotyczące jednej sfery

Zobacz pełny wpis »

CZAS PRZESZŁY I MOWA ZALEŻNA

UNIWERSALNOŚĆ FORMY PRZESZŁEJ PROSTEJ Formy czasu przeszłego zachowują swój określony charakter znaczeniowy także wtedy, gdy towarzyszą im nieokreślone okoliczniki czasu albowiem forma past tense – jest zawsze przywiązana do przeszłości. Określa ona wtedy przeszłe zwyczaje i sporadyczne lub powtarzające się

Zobacz pełny wpis »

FORMY CIĄGŁE I PROSTE MÓWIĄCE O PRZESZŁOŚCI

PAST SIMPLE KONTRA PAST CONTINUOUS – PRZESZŁY PROSTY VS. PRZESZŁY CIĄGŁY Forma past simple różni się od present simple tym, że jest OKREŚLONA. Na przykład He goes there… – sugeruje powtarzanie się tego wydarzenia w nieokreślonym czasie (…every day, in

Zobacz pełny wpis »

FORMY CIĄGŁE W PRESENT PERFECT

Użycie formy present perfect continuous związane jest z czasownikami DYNAMICZNYMI i stosuje się ją, aby wyrazić tymczasowy przebieg akcji oraz brak jej zakończenia, tak jak w:   I’ve been writing a novel, but I haven’t finished it yet. (Piszę (od

Zobacz pełny wpis »

OKOLICZNIKI CZASU W PRESENT PERFECT

  Przy określaniu czasu w przypadku formy present perfect można wpaść w pułapkę dwuznaczności. Na przykład, w wypowiedziach typu: Yolanda has lived in Atlanta but not for the last ten years.   mamy dwie możliwe interpretacje: a) Yolanda mieszkała tam,

Zobacz pełny wpis »

CZAS TERAŹNIEJSZY WSTECZNY

PRESENT PERFECT SIMPLE Dlaczego wsteczny? To chyba łatwiej sobie wyobrazić niż oficjalna nazwa „uprzedni” albo perfektywny. Na przykład dojechaliśmy do jakiegoś punktu – jesteśmy w nim teraz – i postanawiamy się „myślami” cofnąć, czyli pojechać jakby pod prąd!   Ale

Zobacz pełny wpis »

CZASY TERAŹNIEJSZE MÓWIĄCE O PRZYSZŁOŚCI

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI Poza „czystą” formą czasu przyszłego WILL/SHALL + INFINITIVE (np.: The parcel will arrive tomorrow.), przyszłość można wyrazić również na następujące sposoby:   a) BE GOING TO: The parcel is going to arrive tomorrow. b) present progressive: The parcel

Zobacz pełny wpis »

CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

CO OPISUJE CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY? W przeciwieństwie do present simple, czas teraźniejszy ciągły (present continuous) opisuje wydarzenia dynamiczne w „środku”, czyli w trakcie ich realizacji. Nie możemy zatem uznać za poprawne wypowiedzi typu:   *Paris is standing on the River

Zobacz pełny wpis »
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania