Panel logowania

CZASY TERAŹNIEJSZE MÓWIĄCE O PRZYSZŁOŚCI

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI

Poza „czystą” formą czasu przyszłego WILL/SHALL + INFINITIVE (np.: The parcel will arrive tomorrow.), przyszłość można wyrazić również na następujące sposoby:

 

a) BE GOING TO: The parcel is going to arrive tomorrow.

b) present progressive: The parcel is arriving tomorrow.

c) simple present: The parcel arrives tomorrow.

 

Poza nimi, istnieją jeszcze dwie konstrukcje z użyciem czasowników pomocniczych:

TO BE + TO-INFINITIVE:

The parcel is to arrive tomorrow.

 

TO BE ABOUT + TO-INFINITIVE:

The parcel is about to arrive tomorrow.

 

Przyjrzyjmy się im po kolei bliżej:

 

BE GOING TO

 

a) BE GOING TO ma dwa znaczenia:

1. Intencja wyrażana przez podmiot, którym z reguły jest człowiek lub ludzie:

 

We’re going to visit London next summer. (Opisowo: Zostało już zdecydowane, że odwiedzimy Londyn, ale jest jeszcze czas na zmianę tego postanowienia.)

 

What are you going to do this evening? (Co zamierzasz robić…?)

 

W tej funkcji znaczeniowej BE GOING TO może się pojawić również w formie ciągłej lub perfektywnej (czyli wstecznej tzw. uprzedniej):

 

I’m going to be working all day tomorrow, so I won’t have time to… (Zamierzam jutro pracować przez cały dzień, więc nie będę miał czasu, żeby…)

 

He’s being going to repair this window for months. (Rzadkie, ale możliwe wyrażenie poirytowania: On (ciągle) zamierza naprawić to okno (już) od (wielu) miesięcy.)

 

I’ve been going to have finished the job by the time they arrive.

(Zamierzałem skończyć tę robotę przed ich przyjazdem.)

 

Ale na zaproszenie : Come to my party! odpowiemy raczej:

O. K. and I’ll bring my boyfriend. niż: I’m going to bring my boyfriend., bo to drugie mogłoby oznaczać, że decyzja o przyprowadzeniu „chłopca” była podjęta przed otrzymaniem zaproszenia.

 

Drugie znaczenie BE GOING TO odnosi się zarówno do ludzi jak i rzeczy, i najczęściej mówi o przyszłej (lub teraźniejszej) „przyczynie”:

 

Watch it! This pile of boxes is going to fall! (Uważaj! Ten stos pudełek wywraca się. – np.: „Bo widzę jak już się chwieje”.)

 

My God! We’re going to crash! (Mój Boże! Rozbijemy się!)

 

Porównajmy :

She’s going to have another baby. (Będzie miała następne dziecko. – „bo jest już w ciąży”.), oraz:

She will have another baby. (Na przykład, …bo tak przepowiedziała

jej wróżka.)

 

Pamiętajmy jednak, że w niektórych sytuacjach nie ma istotnej różnicy znaczeniowej pomiędzy użyciem czy to WILL, czy to BE GOING TO. Na przykład niemal identyczne znaczenie zostaje przekazane w:

 

I think I’ll go to bed.

I think I’m going (to go) to bed.

CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY I PROSTY W ODNIESIENIU DO PRZYSZŁOŚCI

b) Present continuous (teraźniejszy ciągły): forma ciągła użyta przy opisywaniu przyszłości sugeruje „nakładanie” się teraźniejszych ustaleń ze zdarzeniami, które już następują, czy też „odbywają się”:

 

A: – What are you doing this evening? (Opisowo: Jakie poczyniłeś już plany na dzisiejszy wieczór?)

B: – I’m inviting several people to the party. (Zapraszam parę osób na przyjęcie.)

 

Jednak w tym użyciu, różnica pomiędzy „intencjami” a „ustalaniem” jest bardzo płynna. Stąd, można równie dobrze powiedzieć: I’m taking Mary out for dinner this evening., jak i I’m going to take Mary out for dinner this evening.

 

c) present simple: (formę present simple w wypowiedziach z IF i WHEN. Ta forma czasowa może odnosić się do przyszłości, kiedy mamy na myśli znaczenie, że coś już zostało wcześniej zaaranżowane i nie podlega zmianom. A zatem można powiedzieć:

 

Next Easter falls in March. (Następna Wielkanoc przypada w marcu.)

 

ale błędna będzie wypowiedź:

 

*Next Easter is falling in March.

 

Podobnie:

 

Today is Tuesday and tomorrow is Wednesday.

 

Tego typu zastosowania present simple są szczególnie często spotykane z czasownikami dynamicznymi typu:

 

START, BEGIN, TAKE OFF, STOP, END, GO, COME, LEAVE, ARRIVE, etc.

 

A dzieje się tak dlatego, że te czasowniki wyrażają sytuacje, które łatwo daje się zaplanować z wyprzedzeniem. Np.:

 

Summer term starts on May 4th. (Semestr letni zaczyna się 4 maja.)

The train leaves for London at eight o’clock tonight. (Pociąg do Londynu wyjeżdża o 8 dziś wieczorem.

 

Porównajmy:

 

He goes to London tomorrow. (stwierdzenie)

He will go to London tomorrow. (przewidywanie)

 

A zatem:

 

The plane takes off at 8 p.m. tonight. – podkreśla wcześniej zaplanowany rozkład lotów.

The plane is taking off at 8.p.m. tonight. – może mówić o zmianie rozkładu lotów wynikającej, np. z opóźnienia.

The plane will take off at 8 p.m. daily. – może tylko świadczyć o słabym poziomie usług linii lotniczej, która nie jest pewna czasu startu swojego samolotu.

 

Natomiast nie można odnieść się do przyszłości poprzez present simple mówiąc o wydarzeniach, których nie da się przewidzieć:

 

*He dies tomorrow. (chyba, że mówimy o zaplanowanej egzekucji!)

*I know the answer at 10 o’clock.

 

Ale wypowiedź: Next week Blaze fails his exam. jest już do przyjęcia jako ironiczna uwaga wyrażająca pewność, że oblewanie przez Błażeja egzaminów stało się już regułą.

 

I na zakończenie tego tematu spróbujmy przeanalizować następujące wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, pod względem ich znaczeniowych odcieni:

 

She is going to leave tomorrow. (Zostało to już postanowione, ale decyzja ta jest nadal otwarta na zmiany.)

She is leaving tomorrow. (Już ustalone, ale BYĆ MOŻE nastąpią jakieś zmiany. )

She leaves tomorrow. (Już postanowione i nie ma miejsca na zmiany.)

She’s to leave tomorrow. (Już postanowione, ale prawdopodobnie nie przez samą zainteresowaną.)

She’s about to leave. (Ona WŁAŚNIE wyjeżdża.)

SixPack English

Jeśli chcesz opanować czasy i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania