Panel logowania

CZASOWNIKI MODALNE cz. II

DZIĘKI CZASOWNIKOM MODALNYM MOŻEMY LEPIEJ OPISYWAĆ RZECZYWISTOŚĆ

Wiemy już, że czasowniki modalne – wyrażające jakby stosunek do rzeczywistości – zawsze towarzyszą czasownikom leksykalnym, które mają pełne znaczenie. Ale wiemy także, że czasowniki modalne mają własne znaczenie:

WILL i SHALL wyrażają wolę, CAN i MAY możliwość,  a MUST i OUGHT TO  konieczność.

 

Na przykład:

 

Will you come tomorrow? = Are you willing to come tomorrow?

Shall I come at once? = Do you want me to come at once?

 

CAN i MAY oznaczają możliwość kiedy są neutralne w stosunku do podmio-  tu wypowiedzi. Ale kiedy tak nie jest, CAN dodatkowo wyraża zdolność fizyczną (ability),  MAY pozwolenie (permission).

 

MUST i OUGHT TO wyrażają konieczność, kiedy są neutralne w stosunku  do podmiotu, ale kiedy nie są – oznaczają mocne przypuszczenie czyli logiczną konieczność lub wniosek (conclusion). Podsumowując, znaczenia tych sześciu czasowników modalnych możemy określić  jako:

 

chęć

           WILL (oraz: zwyczaj, przypuszczenie)

 SHALL

 

 

możliwość

  CAN (oraz: zdolność fizyczną, pozwolenie)

      MAY (oraz: pozwolenie)

 

konieczność 

MUST

                                        (  oraz: wniosek)

 

  OUGHT TO

CZY CZASOWNIKI MODALNE POKAZUJĄ CZAS?

Czas i aspekt wypowiedzi zawierających czasownik modalny sygnalizowane   są poprzez formę bezokolicznika po nim następującego. A zatem, bezokolicznik w formie nieperfektywnej (i nieciągłej) odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości:

 

He may see her TODAY;  He may see her TOMORROW.

 

Natomiast bezokolicznik w formie perfektywnej (ciągłej lub nie) odnosi się do określonej przeszłości THEN 

 

lub pokazuje nieokreśloną zależność wobec BEFORE.

Jeśli tego kontekstu zabraknie, nie będziemy wiedzieli czy, na przykład wypowiedź:

 

John may have been  reading.

 

odnosi się do określonej przeszłości THEN: John may have been reading yesterday., czy do nieokreślonego BEFORE: John may have been reading since lunch time.

 

Porównajmy  także:

 

He may have seen her by now. (wcześniej niż TERAZ)

He may have seen her by tomorrow. (wcześniej niż JUTRO)

 

He may have seen her before we arrived. (wcześniej niż WTEDY)

CZASOWNIKI MODALNE I FORMY PERFEKTYWNE

Poza opisywaniem określonego THEN i nieokreślonego BEFORE, bezokoliczniki w formie perfektywnej, w połączeniu z nieprawdopodobnym czasownikiem modalnym, używane są do ZAPRZECZANIA przyszłych wydarzeń:

 

He is aware that they might have arrived tomorrow. (On zdaje sobie sprawę, że oni mogli byli przyjechać jutro, …ale jednak nie przyjadą.)

 

On June 10th he was made aware that they might have arrived on June 20th.

(… ale jednak 20 czerwca oni nie przyjadą.)

 

On June 20th he was made aware that they might have arrived on June 10th. (ODWRÓCONA CHRONOLOGIA: …i jest możliwe, ale niezbyt prawdopodobne, że oni przyjechali 10  czerwca.)

 

 

Łączenie prawdopodobnych czasowników modalnych z bezokolicznikiem w formie perfektywniej może być poprawne dla jednych znaczeń i zupełnie błędne   dla innych. Przy tym, frazy modalne z bezokolicznikiem w formie perfektywnej występują o wiele rzadziej, niż te z bezokolicznikiem w formie nieperfektywnej.

KIEDY MOŻNA DODAWAĆ FORMY PERFEKTYWNE?

WILL jako czasownik modalny może być użyty z bezokolicznikiem  w formie perfektywniej tylko w znaczeniu przewidywania:

 

Listeners will have had enough examples now. (Opisowo: Zakładam, że słuchacze otrzymali do chwili obecnej wystarczająco dużo przykładów.)

 

Czasownik modalny SHALL w ogóle nie występuje z bezokolicznikiem w formie perfektywnej.

 

Czasowniki modalne CAN i MAY przyjmują bezokolicznik w formie perfektywnej dla wyrażenia  możliwości:

 

He may/can have been there and gone by now. Who can that have  been?

 

Natomiast MUST i OUGHT TO wraz z bezokolicznikiem w formie perfektywnej występują tylko w znaczeniu konkluzji, czyli wniosku

 

They must have arrived by  now.

 

He ought to have been there and gone by now.

 

Użycie nieprawdopodobnych czasowników modalnych wraz z bezokolicznikiem w formie perfektywnej odpowiada omówionemu powyżej zachowaniu ich partnerów  prawdopodobnych.

 

Natomiast w przeszłej mowie zależnej (past reported speech) zawsze pojawi

się nieprawdopodobny czasownik modalny:

direct: She said „He may/might be there”.

reported: She told them that he might be there.

 

Po prostu, w języku angielskim nie ma innych sposobów na uniknięcie dwuznaczności spowodowanych takim „przesunięciem” czasowym, poza przeanalizowaniem kontekstu sytuacyjnego tego typu wypowiedzi.

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasownikach modalnych i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania