Panel logowania

PRZEDIMKI – SPECYFICZNE THE

SPECYFICZNE THE

RODZAJNIK ZEROWY

Jak już wcześniej zostało to zaznaczone, w języku angielskim istnieją dwa rodzaje rzeczowników nie będących imionami własnymi (common nouns) – jeden rodzaj to rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej lub mnogiej, a drugi to rzeczowniki niepoliczalne w formie pojedynczej.

 

Poza rodzajnikami THE i A, możemy także rozróżniać rodzajnik “zerowy”, który przypisany jest rzeczownikom policzalnym w liczbie mnogiej (boys) i niepoliczalnym (water), po to aby wyodrębnić imiona własne, które rodzajnika w ogóle nie potrzebują (John). Z rzeczownikami policzalnymi, rodzajnik “zerowy” oznacza “nieokreśloną liczbę jednostek”, albo po prostu “więcej niż jedna jednostkę, natomiast z rzeczownikami niepoliczalnymi staje się on odniesieniem do niepoliczalnej masy lub pojęcia abstrakcyjnego.

Wszystkie rodzajniki mogą być używane “specyficznie” w odniesieniu do indywidualnych pojęć, albo “generycznie” (rodzajowo) w tym  sensie, że określają jednostkę symbolizującą całą klasę – “superjednostkę”.

Przechodząc do konkretnych zastosowań, zajmijmy się na początek rodzajnikiem określonym THE wyrażającym specyficzne odniesienia z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Rodzajnik określony THE  pochodzi od zaimka wskazującego THAT.  Jednak, chociaż poprawna będzie wypowiedź:

 

She loves that boy, tak jak poprawne również będą wypowiedzi typu:

 

She loves this/her/my/each, etc. boy, to jednak konstrukcja:

 

*She loves the boy.

 

jest w języku angielskim NIEKOMPLETNA.  Dzieje się tak dlatego, że brakuje poprzedzającego, lub wtórnego kontekstu, z którego moglibyśmy się dowiedzieć o jakiego “chłopca” chodzi, a dopiero potem odnieść się do niego przy pomocy rodzajnika określonego THE, tak jak w:

 

Some time ago she met A NICE BOY; now she loves THE boy.

Odniesienie tego typu ilustruje poniższy przykład:

 

a boy                 the boy

Innymi słowy, rodzajnik określony funkcjonuje tylko jako SYGNAŁ specyficznego odniesienia i jako taki odpowiada na pytanie WHICH ONE(S)?  W praktycznym użyciu, odniesienie przy pomocy THE może pojawiać się tylko w trzech sytuacjach:

 

Po pierwsze – w  otoczeniu wyraźnego kontekstu, który wprowadza rzeczownik z rodzajnikiem A (lub “zero”) , a potem powtarza go – poprzez odniesienia – wraz z THE, tak jak w:

 

I lent John a valuable book, but when he returned it the cover was filthy and the pages were torn  (Pożyczyłem Janowi cenną książkę, ale kiedy ją oddał, okładka była zabrudzona, a kartki podarte).

 

Podobnie w definicjach, mniej lub bardziej “abstrakcyjnych”:

 

a car: the engine, the wheel, the gears, the brakes

a house: the roof, the walls, the basement

an elephant: the trunk, the ears, the weight

a war: the cause, the outbreak, the end

 

W kontekście zawierającym więcej niż jedną tego rodzaju jednostkę, THE będzie określało rzeczy, które najprawdopodobniej i tak są znane rozmówcom:

 

a town: the church, the post office, the butcher’s, etc. – nawet jeżeli

w mieście jest więcej niż jeden kościół, poczta, rzeźnik, itd.

 

Także czasami może się zdarzyć sytuacja odwrotna: THE zostaje użyte zanim pojawi się kontekst, do którego słuchacz lub czytelnik może się odnieść, tak jak w:

 

THE house on the corner is for sale.  There is, as you know, a house on the corner (Ten dom na rogu jest na sprzedaż. Jak wiesz, znajduje się jeden dom na rogu)

 

Albo tak jak w następującej rozmowie:

 

A: I was on THE telephone to my mother last night.

B: I didn’t know you had A telephone.

 

A chyba najbardziej powszechne “określenie z góry” jest w tytułach książek – na przykład:

 

“The Hide and the Panther”

“The Thistle and the Rose”

SPECYFICZNE THE

SEDNO SPRAWY

Pojedyncze słowa wymagające użycia “specyficznego” THE,  to także przymiotniki w stopniu najwyższym (superlatives). Jeśli mówimy, że coś jest “najlepsze”, “najwyższe”, “najtańsze”,  etc., to automatycznie odnosimy się do “jednego” przedstawiciela  – lub przedstawicieli – danej grupy. Porównajmy:

 

She’s the most beautiful girl (Ona jest najpiękniejszą dziewczyną)

They are the most beautiful girls (Opisowo: Wszystkie one prezentują najwyższy stopień urody)

She is a most beautiful girl (Opisowo: …są jeszcze inne równie piękne jak ona)

They are most beautiful girls (Opisowo: One po prostu są ładne)

 

A także:

 

The eldest daughter does all the housework (Najstarsza córka wykonuje prace domowe)

Who can find the most mushrooms? (Kto potrafi znaleźć najwięcej grzybów?)

I’ve got the least money of all of us (Mam najmniej pieniędzy ze wszystkich nas)

I’d do it with pleasure, with the greatest pleasure (Zrobiłbym to z przyjemnością, z największą przyjemnością)

 

Użycie THE tylko przed rzeczownikiem również może oznaczać jakby stopień najwyższy, ale pamiętajmy, że w tego typu wypowiedziach THE musi zostać zaakceptowane:

 

He would be THE man for the job (Opisowo: On byłby tym odpowiednim człowiekiem do tej pracy) .

The demonstration will be THE event of the week (Demonstracja będzie zdarzeniem tygodnia)

Lub tak jak w “handlowym” przekonywaniu klienta:

 

A diamond sir?  A precious stone? It’s more than a precious stone; it is THE precious stone!  (Opisowo: Diament, prosze pana? Drogocenny kamień? To więcej, niż jakiś drogocenny kamień; to ten właściwy drogocenny kamień!

 

Można także użyć THE na podobnej zasadzie w wykrzykniku:

 

This is THE life for me! (Opisowo: To jest życie właśnie dla mnie!)

 

Pamiętajmy także o słowach z Biblii:

 

I am THE way, and THE truth, and THE life (Jestem drogą, prawdą i życiem)

 

A co powiedział Hamlet? I on musiał użyć THE w swoim słynnym dylemacie:

 

To be or not to be: that is THE question (Być albo nie być: oto jest pytanie).

 

Tego rodzaju stopnie najwyższe w niektórych kontekstach możemy wyrazić poprzez użycie THE nawet bez szczególnego akcentowania:

 

John is getting into debt, the idiot!

The wise man said: “We must all die”.

BEZPŁATNY MATERIAŁ

Share:

Facebook
On Key

Related Posts

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania