Panel logowania

FORMY CIĄGŁE I PROSTE MÓWIĄCE O PRZESZŁOŚCI

PAST SIMPLE KONTRA PAST CONTINUOUS – PRZESZŁY PROSTY VS. PRZESZŁY CIĄGŁY

Forma past simple różni się od present simple tym, że jest OKREŚLONA. Na przykład He goes there… – sugeruje powtarzanie się tego wydarzenia w nieokreślonym czasie (…every day, in the summer season, etc); natomiast He went there… – zostanie zinterpretowane jako jednorazowa, określona, i zakończona czynność (…last night, …when I went out, etc.)

 

Innymi słowy, forma przeszła jest OKREŚLONA (definite), obejmuje wydarzenia CAŁOŚCIOWO, dotyczy JEDNEJ SFERY CZASOWEJ, i jest ODCIĘTA od teraźniejszości niezależnie od zastosowanych okoliczników czasu. Past simple można używać ze WSZYSTKIMI typami czasowników.

 

Forma past continuous (pogressive) jest używana z czasownikami dynamicznymi, przy pomocy których sygnalizuje NIEDOKOŃCZONE, TYMCZASOWE trwanie zdarzenia. Porównajmy:

 

Bill lived in Chicago. (Bill mieszkał w Chicago – stałe miejsce zamieszkania Billa związane z przeszłością, a więc wykluczające teraźniejszość lub przyszłość.)

Bill was living in Atlanta. (…tymczasowo, w przeszłości.)

 

Herman was singing well. (… przy tej jednej okazji.)

Herman sang well. (Opisowo: Herman śpiewał dobrze, bo w ogóle miał dobry głos.)

 

I jeszcze jeden kontrast, tym razem składający się z trzech przykładów:

 

It got dark early in winter. (Stale – zdarzenie dokończone.)

It was getting dark. (Tymczasowo – zdarzenie niedokończone.)

Suddenly, it got dark. (Nagle – zdarzenie dokończone.)

 

A oto więcej przykładów, ale tym razem z określonym kontekstem czasowym:

 

He read from ten to eleven p.m. (Opisowo: „Skończył czytać o 11 w nocy”.)

He was reading from ten to eleven. (Opisowo: „W tym czasie był w trakcie czytania”.)

 

He ate his lunch at twelve. (Opisowo: „Zjadł cały lunch”.)

He was eating his lunch at twelve. (Opisowo: „Był w trakcie jedzenia lunchu o tej porze”.)

 

A zatem można powiedzieć: It was raining at this time yesterday., ale niepoprawne będzie stwierdzenie *It rained at this time yesterday. Podobnie, nie może być poprawna jedna z następujących trzech konstrukcji:

 

At that moment he drowned. (…i zginął.)

At that moment he was drowning. (…ale nie zginął, bo został uratowany.)

*He drowned all day yesterday. (Dokończone topienie się wyklucza niedokończone all day.)

 

Podobnie:

 

He knocked at the window twice. (Zapukał w okno dwa razy.)

He was knocking at the window. (Pukał w okno – seria czynności.)

*He was knocking at the window twice.

 

Przy dwóch zdarzeniach RÓWNOCZESNYCH ich opis może przybrać różne formy, zależnie od tego, co akurat chcemy podkreślić:

 

The band was playing while I wrote.

The band played while I was writing.

The band was playing while I was writing.

The band played while I wrote.

 

Porównajmy także:

 

John lit a cigarette as he left the office. (Dwa zdarzenia chwilowe.)

John was smoking a cigarette as he left the office. (Opisowo: Wychodząc z biura był w trakcie palenia.)

 

I met him when I crossed the street. (Opisowo: Najpierw przeszedłem przez ulicę, a potem go spotkałem.)

I met him when I was crossing the street. (Opisowo: Spotkałem go na środku ulicy, w czasie przechodzenia przez nią.)

PRZESZŁE OKOLICZNIKI CZASU

Formy czasu przeszłego mogą odnosić się zarówno do zdarzeń niedawnych, jak i bardzo odległych:

 

John arrived five minutes ago. (Jan przyjechał pięć minut temu.)

This star went nova five million years ago. (Ta gwiazda stała się „nova” pięć milionów lat temu.)

 

Czasami również możemy zignorować de facto zakończone zdarzenie i skupić się na samej czynności, tak jak w tym dialogu:

 

A: Where were you when I came in? (Gdzie byłeś, kiedy wszedłem?)

B: I was killing a rat in the basement. (Zabijałem szczura w piwnicy.)

 

Także, sam kontekst wypowiedzi może zostawić wybór zastosowania formy czasowej. Porównajmy:

 

This problem is discussed in Chapter II.

This problem was discussed in Chapter II.

This problem has been discussed in Chapter II.

 

Zdarza się, że nie ma praktycznie żadnej różnicy w zastosowaniu formy simple i continuous w wypowiedziach, gdzie okolicznik czasu sam w sobie wyraża trwanie:

 

We watched TV all day last Sunday.

We were watching TV all day last Sunday.

 

Ale nie można zastosować formy ciągłej do wydarzeń sporadycznych. Porównajmy:

 

I got up early in those days. („…od czasu do czasu, sporadycznie.”)

In those days I was getting up early to study Arabic. („… regularnie, każdego ranka”.)

 

Teraźniejsze i przyszłe okoliczniki czasu nie zmieniają przeszłej wymowy formy past:

 

He came this morning; we don’t know whether he is here now or not. (Przyszedł DZISIAJ rano; nie wiemy czy jest tutaj teraz, czy też nie.)

CZY MOŻNA MÓWIĆ O PRZYSZŁOŚCI W CZASIE PRZESZŁYM?

Forma past continuous często odnosi się do PLANÓW na przyszłość, które nie zostały zrealizowane:

 

I was coming to see you tomorrow and now I find I can’t. (Opisowo: „Miałem przyjść do ciebie jutro, ale teraz wiem, że nie mogę”.)

 

Podobnie:

 

I was writing him a letter this morning and forgot all about it! (Miałem napisać list do niego dziś rano…)

Yesterday Jim was coming tomorrow. (Wczoraj Jim zamierzał przyjść jutro.)

 

Jednak w takich przypadkach przyszłe intencje najczęściej są wyrażane przy pomocy BE GOING TO:

 

I was going to go to the U.S. next year, but something has prevented it. (Zamierzałem pojechać do U.S.A. w przyszłym roku, ale coś mnie powstrzymało.)

 

I was going to tell you myself. (Zamierzałem powiedzieć ci sam.)

SixPack English

Jeśli chcesz opanować czasy i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania