Panel logowania

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

Statystyka mówi, że ponad 95 (!) procent wszystkich zastosowań czasów w wypowiedziach w języku angielskim stanowią czasy proste (simple). W tej grupie ponad połowa należy do present simple, 20 procent do czasów przeszłych i 10 procent do czasu teraźniejszego uprzedniego, czyli present perfect.

 

Wszelkie inne teraźniejsze, przeszłe i przyszłe formy czasowe w stronie czynnej i biernej zajmują zaledwie kilkanaście procent wszystkich zastosowań! Ale zacznijmy od … początku.

 

W wypowiedzi: Paris stands on the River Seine., teraźniejszość jest zupełnie nieokreślona – przecież „Paryż leży nad Sekwaną” przez cały czas. A zatem znaczenie „teraźniejszości” zależy od kontekstu, co w praktyce oznacza, że czas present simple może się odnosić do chwili obecnej NOW, równie dobrze jak do WIECZNOŚCI:

 

He is hungry. (NOW)

He is ill. (THIS WEEK)

He is dead. (FOR EVER)

 

PRESENT SIMPLE - NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA GRAMATYCZNA FORMA CZASOWA

Present simple jest NAJCZĘŚCIEJ występującą gramatyczną formą czasową w języku angielskim!

 

Używany jest ze WSZYSTKIMI typami czasowników, może obejmować wydarzenia CAŁOŚCIOWO, dotyczy JEDNEJ SFERY CZASOWEJ i jest neutralny (nieokreślony) w stosunku do UPŁYWU czasu fizycznego. Co to wszystko oznacza w praktyce? Ano, spróbujmy po kolei:

 

Najbardziej charakterystycznym zastosowaniem present simple są, tzw. prawdy wieczne (eternal truths) i ogólne stwierdzenia (omnipresent general statements):

 

Paris stands on the River Seine. (Paryż leży nad Sekwaną.)

Onions smell. (Cebule wydzielają woń.)

Two and two make four. (Dwa i dwa czyni cztery.)

Honesty is the best policy. (Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania.)

My watch works perfectly. (Mój zegarek działa doskonale.)

John lives in Atlanta. (Jan mieszka w Atlancie.)

He speaks several languages. (On mówi kilkoma językami.)

 

Uniwersalność takich wypowiedzi jak Cows eat grass. (Krowy jadają trawę.) może się stać jeszcze bardziej dostrzegalna poprzez użycie okoliczników typu ALWAYS czy USUALLY:

 

Cows always eat grass. (Krowy zawsze jadają trawę.)

 

(Ale wypowiedź typu: John always eats at eight o’clock. – zakłada, że całe wydarzenie kończy się we wskazanym czasie.)

 

Oczywiście, ta „ogólna” forma czasowa jest także typowa dla stwierdzeń naukowych – astronomicznych, matematycznych, geograficznych, itp.:

 

The sun sets in the west. (Słońce zachodzi na zachodzie.)

The earth revolves on its axis. (Ziemia obraca się wokół własnej osi.)

Water consists of hydrogen and oxygen. (Woda składa się z wodoru i tlenu.)

Oil floats on water. (Olej pływa na wodzie.)

 

Ta sama reguła dotyczy wydarzeń zwyczajowych (habitual events), które powtarzają się co pewien okres:

 

She makes her own dresses. (Ona sama sobie szyje sukienki.)

He loves going to the theatre. (On uwielbia chodzić do teatru.)

 

Ale pamiętajmy, że niepoprawne będą wypowiedzi typu: 

*John eats a loaf of bread.

*It rains.

*A tiger climbs a tree. 

 

ponieważ uogólnienia charakterystyczne dla present simple kontrastują tutaj ze specyficznym kontekstem. Natomiast jeśli takie wypowiedzi odpowiednio uzupełnimy, staną się one zupełnie poprawne. Na przykład:

 

John eats a loaf of bread every day. (Codziennie Jan zjada bochenek chleba.)

It rains every other Sunday here. (Pada tutaj co drugą niedzielę.)

PRESENT SIMPLE DO WYRAŻANIA SYTUACJI „CHWILOWYCH”

Present simple – stojąc w kontraście do poprzednio omówionych zastosowań – może być także użyty do wyrażania sytuacji „chwilowych” lub mających „za chwilę” nastąpić. W takim przypadku wydarzenie traktowane jest jako całość realizowana w tym momencie NOW.

 

Jednak ten „chwilowy” (instantaneous) present simple wymaga specjalnego „dramatycznego” kontekstu i jest ograniczony TYLKO do czasowników dynamicznych. Typowe zastosowania to:

 

a) Wykrzykniki (którym często towarzyszy gest w mowie, a znak wykrzyknika „!” w piśmie). Np.:

 

Aha! I see you!

I hear the bell ring!

Up you go! (Do góry! – zwróćmy uwagę na przestawienie szyku.)

 

Wykrzykniki te często pojawiają się z frazami HERE COMES, lub THERE GOES, tak jak w:

 

Look, here comes your husband!

There goes the bus!

 

Porównajmy także dwie wypowiedzi „piłkarskie”:

 

He scores a goal! (użycie chwilowe)

He scores goals. (użycie zwyczajowe)

 

b) Komentarze dotyczące szybkich (i zakończonych) akcji dziejących się równolegle z wypowiadanymi słowami:

 

Moore passes to Charlton, Charlton to Smith, and Smith shoots! Goal! (Moore podaje do Charltona, Charlton do Smitha, Smith strzela! Gol!)

Now, the bus stops! (Teraz, autobus staje!)

 

c) Pokazy i demonstracje:

 

I pick up the fruit, dip it into the butter and lower it into the hot fat. (Biorę owoc, zanurzam w maśle i wkładam go do gorącego tłuszczu).

 

d) Zadeklarowanie działania (które jest często wyrażone przez czasownik sugerujący mówienie w ogóle: REQUEST, ADVISE, PREDICT, itp.):

 

I recommend it to you.

I tell you, I’m right.

We thank you for your offer.

 

Deklaracje – często dla podkreślenia ich ważności używane ze słowem „niniejszym” – powszechne są w pierwszej osobie i mogą brzmieć nawet groźnie:

 

I hereby declare him elected. (Niniejszym ogłaszam go wybranym.)

We sentence you to death. (Skazujemy cię na śmierć.)

I pronounce you man and wife. (Ogłaszam was mężem i żoną.)

 

Ale mogą się także pojawiać z innymi osobami:

 

Now you answer much better, but why don’t you illustrate it with examples? (Teraz odpowiadasz o wiele lepiej, ale może byś zilustrował to przykładami?)

It says in The Bible, „Thou shalt not steal”. (Powiedziane jest w Biblii „Nie kradnij”.)

This news comes to you in a world service of the BBC. (Te wiadomości docierają do was w serwisie światowym BBC.)

 

e) Instrukcje i zawiadomienia typu:

 

This office opens at 9 a.m.

You take the first turning on the left.

 

f) Narracja literacka (która służy jako sposób udramatyzowania akcji, a czytelnik lub słuchacz ma wrażenie, że jest naocznym świadkiem zdarzeń):

 

Look at this picture: it represents a woman. She lies on the sofa and her little son stands close by. He weeps. (Popatrz na to zdjęcie: przedstawia kobietę. Leży ona na sofie a jej synek stoi blisko niej. Szlocha.)

 

*pobierz bezpłatny materiał, znajdziesz w nim podsumowanie czasu Present Simple

SixPack English

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przedimków i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

BEZPŁATNY MATERIAŁ

Share:

Facebook
On Key

Related Posts

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania