Panel logowania

CZAS PRZYSZŁY: FUTURE SIMPLE I FUTURE CONTINUOUS

Z naukowego punktu widzenia, przyszłości fizycznej NIE MA!!! Ale chyba każdy z nas myśli o lepszej przyszłości, która nadejdzie prędzej lub później. Dlatego język oferuje FORMY gramatyczne, które na to nam pozwalają. Gramatycznie pewne jest tylko to co BYŁO albo w tej chwili JEST. Przyszłość to po prostu nasze „wishful thinking” (pobożne życzenie) – możemy sobie coś planować, życzyć sugerować, obiecać, itd. i itp. – z większym lub mniejszym stopniem prawdopodobieństwa. I dlatego właśnie istnieje kilka form gramatycznych, które o przyszłości mówią. A nam zostaje nadzieja, że wszystko potoczy się zgodnie z planem… 

ANGIELSKIE FORMY CZASU PRZYSZŁEGO

Jest ich kilka… Wśród nich dominuje używanie przed głównym czasownikiem ”pomocników” WILL i czasami SHALL. Pamiętajmy, że formy czasu przyszłego obejmują jedną sferę czasową i dotyczą wydarzeń opisywanych jako całość lub jako proces:

 

The sun will set in a minute. (Założenie: inne wydarzenia mogą nastąpić PO tym fakcie.)

 

The sun will be setting in a minute. (Założenie: inne wydarzenia mogą nastąpić w TRAKCIE tego samego czasu.)

 

Podobnie:

 

He will live here. (np. …od przyszłego roku.)

He will be living here. (np. …kiedy przyjedziesz za tydzień.)

 

W przeciwieństwie do zawsze określonej przeszłości, PRZYSZŁOŚĆ pod względem czasowym jest neutralna, czyli bywa określona lub nieokreślona. A WILL i SHALL mogą funkcjonować tylko jako słowa pomocnicze w trybie orzekającym, lub jako czasowniki modalne w trybie przypuszczającym.

 

 

Pamiętajmy jednak, że mówiąc o przyszłości, nigdy nie jesteśmy jej tak „pewni” jak przy komentowaniu przeszłości i teraźniejszości. Stąd właśnie bierze się podwójna rola WILL i SHALL, a także mnogość sposobów opisywania przyszłości przy pomocy form teraźniejszych.

CZYSTE MÓWIENIE O PRZYSZŁOŚCI

Wyrażające „czystą” przyszłość SHALL, najczęściej pojawia się w zdaniach twierdzących z I lub WE, ale często bywa zastępowane przez WILL lub ‘LL, bez żadnej zmiany znaczenia:

 

One day I shall/will/’ll die. (Pewnego dnia umrę.)

I shall/’ll be sixty next year. (Będę miał 60 lat w przyszłym roku.)

 

Chociaż, 37 prezydent U.S.A. Richard Nixon, nie miał wątpliwości, co powiedzieć po ujawnieniu afery Watergate:

 

I shall resign the presidency – effective the noon, tomorrow.

(opisowo: Zrezygnuję ze stanowiska prezydenta – wchodzi to w życie jutro w południe – czyli: Zrezygnuję z prezydentury – ze skutkiem w południe, jutro.)

 

ale jest to przykład zastosowania języka formalnego, tak jak w tym przypadku do oficjalnej i historycznej deklaracji.

 

Typowe wypowiedzi wyrażające „czystą” przyszłość, to komentarze na temat przyszłych zdarzeń będących poza ludzką kontrolą:

 

It will rain tomorrow. (Jutro będzie padać.)

 

Nothing will come of it. (Nic z tego nie wyjdzie.)

 

Do tej grupy możemy także dołączyć „wojskowe” WILL pojawiające się w rozkazach, których przecież żołnierze zmienić nie mogą: The regiment will attack at dawn; the officers will appear properly dressed – Regiment zaatakuje o świcie; oficerowie stawią się odpowiednio ubrani.

 

Jednym ze sposobów unikania dwuznaczności pomiędzy pomocniczym i modalnym zastosowaniem SHALL i WILL jest użycie FORMY CIĄGŁEJ przy opisywaniu „czystej” przyszłości, (nawet jeśli nic na tę „ciągłość” raczej nie wskazuje):

 

I’ll be waiting for you soon.

Niedługo będę na ciebie czekał.

 

The parcel will be arriving tomorrow.

Paczka dotrze jutro.

 

Will you be moving to your new house soon?

 

Czy wkrótce przeprowadzisz się do swojego nowego domu?

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY UŻYCIA WILL ORAZ SHALL

Są wypowiedzi, w których WILL lub SHALL powinny występować w pełnej formie, ponieważ stają się czasownikami modalnymi niosącymi jakby dodatkowe znaczenia:

 

Porównajmy :

 

Will you be coming to the party? (WILL jako słowo pomocnicze: Czy przyjdziesz na przyjęcie?)

Will you come to the party? (WILL jako czasownik modalny: Czy zechcesz przyjść na przyjęcie?)

 

I’ll be seeing him about it tomorrow. („Czysta” przyszłość.):

Jutro się z nim spotkam w tej sprawie.

 

I’ll see him about it tomorrow. (Obietnica, „której dotrzymam”.)

Zobaczę się z nim jutro w tej sprawie.

 

I’m seeing him about it tomorrow. (Plan, „który już poczyniłem”.)

Jutro spotykam się z nim w tej sprawie.

 

Wyrażanie „przyszłego” procesu pojawia się w konstrukcjach typu:

 

Don’t call me at 7. I’ll be eating my dinner. (Nie dzwoń do mnie o 7. Będę (akurat) jadł obiad.)

 

This time tomorrow I’ll be lying on a beach in Tunisia. (Jutro o tej porze będę leżał na plaży w Tunezji.)

 

 

A ponieważ nie można raczej zacząć i zakończyć „leżenia na plaży” w jakimś określonym momencie, trudno uznać za poprawną wypowiedź typu: *This time tomorrow I’ll lie on a beach…

PODSUMOWANIE

Podsumowując, WILL i SHALL wyrażające „czystą” przyszłość (auxiliary uses), pojawiają się regularnie:

 

a) z formą ciągłą: They’ll be doing their best.

Będą robić wszystko, co w ich mocy.

 

b) z podmiotami nieosobowymi: The meeting will be in about ten days’ time.

Spotkanie odbędzie się za około dziesięć dni.

 

c) kiedy WILL i SHALL zastępują się wzajemnie w mowie zależnej:

I SHALL hand him the bad news. She says she WILL hand him the bad news.

Przekażę mu złe wieści. – Ona mówi, że przekaże mu złe wieści.

 

d) w przechodzeniu na stronę bierną:

It will surprise me vastly if you do not go down in history and legend. I shall be vastly surprised if you do not go in history and legend.

SixPack English

Jeśli chcesz opanować czasy i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania