Panel logowania

Program Kursu

MATERIAŁY PDF
Język serbochorwacki – Indeks 00:00:00
50 ciekawostek – Serbia 00:00:00
SAMOUCZEK
wstęp_1 00:00:00
01 OSOBY- TKO [ko] – kto- 00:00:00
02 Kilka czasowników_1 00:00:00
03 trojpak 00:00:00
04 Przyimki- z- bez- na– 00:00:00
05 KTO PYTA NIE BŁĄDZI- 00:00:00
06 LICZEBNIKI- 00:00:00
07 Liczba mnoga- 00:00:00
08 Ten, ta, to- 00:00:00
09 BITI [biti] – BYĆ- w przeszłości, 00:00:00
10 MAM, MIAŁEM, BĘDĘ MIEĆ – 00:00:00
11 Odmiany czasownika- 00:00:00
11 Rzeczowniki- 00:00:00
12 Ważne nieregularne 00:00:00
13 Wydajemy polecenia- 00:00:00
14 Stopniowanie 00:00:00
15 BARDZO CZĘSTO 00:00:00
SAMOUCZEK EXTRA
wstęp 00:00:00
1 UKŁADAMY KLOCKI 00:00:00
2 Odmiana zaimków osobowych 00:00:00
3 Odmiany czasownika 00:00:00
4 Przymiotniki NIEREGULARNE 00:00:00
5 ALFABET 00:00:00
6 Przydatne 00:00:00
SAMOCZUEK ROZSZERZONY
wstęp 00:00:00
01 OSOBY- TKO [ko] – kto- 00:00:00
02 Kilka czasowników 00:00:00
03 Trójpak- 00:00:00
04 Przyimki- z- bez- na– 00:00:00
05 KTO PYTA NIE BŁĄDZI- 00:00:00
06 LICZEBNIKI- 00:00:00
07 Liczba mnoga- 00:00:00
08 Ten, ta, to- 00:00:00
09 BITI [biti] – BYĆ- w przeszłości, 00:00:00
10 MAM, MIAŁEM, BĘDĘ MIEĆ – 00:00:00
11 Odmiany czasownika- 00:00:00
11a Rzeczowniki- 00:00:00
12 NIEREGULARNE CZASOWNIKI- 00:00:00
13 Wydajemy polecenia- 00:00:00
14 Stopniowanie 00:00:00
15 BARDZO CZĘSTO 00:00:00
ROZPOCZNIJ KURS
  • 190,00
  • NIEOGRANICZONY DOSTĘP
6 UCZESTNIKÓW

Panel logowania

Z dniem 23.01.2023 r. został zmieniony regulamin sklepu internetowego Quest for English. Zmianie uległy §2, §4, §9, §10, §12, §13 oraz zostały dodane §13a - §13c.