Panel logowania

Program Kursu

Podręcznik Speaky Freaky 1 00:00:00
Podręcznik Speaky Freaky 2 00:00:00
Podręcznik Speaky Freaky 3 00:00:00
Do pobrania
Fiszki 00:00:00
LEKCJE WIDEO I AUDIO (mp4)
UNIT 1
Lekcja 1 – URUCHAMIACZE – need, can, want, have to 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_1.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_2.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_3.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_4.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_5.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_6.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_7.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_8.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_9.mp4 00:00:00
1_URUCHAMIACZE – need, can, want, have to_10.mp4 00:00:00
UNIT 2
Lekcja 2 – Mój, moja, moje 00:00:00
2_Mój, moja, moje_1.mp4 00:00:00
2_Mój, moja, moje_2.mp4 00:00:00
2_Mój, moja, moje_3.mp4 00:00:00
UNIT 3
Lekcja 3 – Ja jestem, ty jesteś, on jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni są 00:00:00
3_Ja jestem, ty jesteś_1.mp4 00:00:00
3_Ja jestem, ty jesteś_2.mp4 00:00:00
3_Ja jestem, ty jesteś_3.mp4 00:00:00
3_Ja jestem, ty jesteś_4.mp4 00:00:00
3_Ja jestem, ty jesteś_5.mp4 00:00:00
UNIT 4
Lekcja 4 – PYTANIA – Co? Kiedy? Dlaczego? 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_1.mp4 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_2.mp4 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_3.mp4 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_4.mp4 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_5.mp4 00:00:00
4_ PYTANIA – Co Kiedy Dlaczego_6.mp4 00:00:00
UNIT 5
Lekcja 5 – Pytamy i przeczymy 00:00:00
5_Pytamy i przeczymy_1.mp4 00:00:00
5_Pytamy i przeczymy_2.mp4 00:00:00
5_Pytamy i przeczymy_3.mp4 00:00:00
5_Pytamy i przeczymy_4.mp4 00:00:00
5_Pytamy i przeczymy_5.mp4 00:00:00
UNIT 6
Lekcja 6 – I am i I was – czyli co jest dziś i co było wczoraj 00:00:00
6_I am i I was_1.mp4 00:00:00
6_I am i I was_2.mp4 00:00:00
6_I am i I was_3.mp4 00:00:00
6_I am i I was_4.mp4 00:00:00
6_I am i I was_5.mp4 00:00:00
UNIT 7
Lekcja 7 – There is / there are – czyli coś gdzieś jest 00:00:00
7_There is there are_1.mp4 00:00:00
7_There is there are_2.mp4 00:00:00
UNIT 8
Lekcja 8 – Should / shouldn’t – czyli powinieneś / nie powinieneś 00:00:00
8_Should shouldn’t_1.mp4 00:00:00
8_Should shouldn’t_2.mp4 00:00:00
8_Should shouldn’t_3.mp4 00:00:00
8_Should shouldn’t_4.mp4 00:00:00
UNIT 9
Lekcja 9 – KRÓTKIE SŁOWA – at, on, in 00:00:00
9_KRÓTKIE SŁOWA – at, on, in_1.mp4 00:00:00
9_KRÓTKIE SŁOWA – at, on, in_2.mp4 00:00:00
UNIT 10
Lekcja 10 – CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI – bring, help, learn, play, ride, listen, speak 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_1.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_2.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_3.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_4.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_5.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_6.mp4 00:00:00
10_CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE CZYNNOŚCI_7.mp4 00:00:00
UNIT 11
Lekcja 11 – GRZECZNIE I NIEGRZECZNIE – czyli polecenia i rozkazy 00:00:00
11_GRZECZNIE I NIEGRZECZNIE_1.mp4 00:00:00
11_GRZECZNIE I NIEGRZECZNIE_2.mp4 00:00:00
11_GRZECZNIE I NIEGRZECZNIE_3.mp4 00:00:00
UNIT 12
Lekcja 12 – Mówimy o nastrojach i pytamy o szczegóły 00:00:00
12_Mówimy o nastrojach_1.mp4 00:00:00
12_Mówimy o nastrojach_2.mp4 00:00:00
12_Mówimy o nastrojach_3.mp4 00:00:00
UNIT 13
Lekcja 13 – BARDZO KRÓTKIE SŁÓWKA – a, an, the 00:00:00
13_BARDZO KRÓTKIE SŁÓWKA – a, an, the_1.mp4 00:00:00
13_BARDZO KRÓTKIE SŁÓWKA – a, an, the_2.mp4 00:00:00
13_BARDZO KRÓTKIE SŁÓWKA – a, an, the_3.mp4 00:00:00
UNIT 14
Lekcja 14 – POWTARZAMY 00:00:00
14_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
14_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
UNIT 15
Lekcja 15 – LICZYMY – dodajemy i odejmujemy 00:00:00
15_LICZYMY – dodajemy i odejmujemy_2.mp4 00:00:00
15_LICZYMY – dodajemy i odejmujemy_3.mp4 00:00:00
15_LICZYMY – dodajemy i odejmujemy_4.mp4 00:00:00
UNIT 16
Lekcja 16 – Która godzina? 00:00:00
16_Która godzina_1.mp4 00:00:00
16_Która godzina_2.mp4 00:00:00
16_Która godzina_3.mp4 00:00:00
16_Która godzina_4.mp4 00:00:00
16_Która godzina_5.mp4 00:00:00
UNIT 17
Lekcja 17 – My, your, his, her, our, their – czyli czyje to jest / komu to dajesz? 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_1.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_1klucz.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_2.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_2klucz.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_3.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_3klucz.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_4.mp4 00:00:00
17_My, your, his, her, our, their_4klucz.mp4 00:00:00
UNIT 18
Lekcja 18 – TRÓJPAK – czyli Willy i Edek 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_1.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_1klucz.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_2.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_2klucz.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_3klucz.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_3.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_4.mp4 00:00:00
18_TRÓJPAK – czyli Willy i Edek_4klucz.mp4 00:00:00
UNIT 19
Lekcja 19 – Trochę o rodzinie oraz więcej o Willim i Edku 00:00:00
19_Trochę o rodzinie oraz więcej o Willim i Edku_1.mp4 00:00:00
19_Trochę o rodzinie oraz więcej o Willim i Edku_2.mp4 00:00:00
19_Trochę o rodzinie oraz więcej o Willim i Edku_3.mp4 00:00:00
19_Trochę o rodzinie oraz więcej o Willim i Edku_4.mp4 00:00:00
UNIT 20
Lekcja 20 – VOCABULARY – mówimy i słuchamy, czyli speak, talk, say, tell, listen, hear 00:00:00
20_VOCABULARY – mówimy i słuchamy_1.mp4 00:00:00
20_VOCABULARY – mówimy i słuchamy_2.mp4 00:00:00
20_VOCABULARY – mówimy i słuchamy_3.mp4 00:00:00
20_VOCABULARY – mówimy i słuchamy_4.mp4 00:00:00
UNIT 21
Lekcja 21 – I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku. 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_1a.mp4 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_1b.mp4 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_2.mp4 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_3.mp4 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_4a.mp4 00:00:00
21_I have got – czyli posiadam. I jeszcze trochę o Willim i Edku_4b.mp4 00:00:00
UNIT 22
Lekcja 22 – VOCABULARY – back to school 00:00:00
22_VOCABULARY – back to school_1.mp4 00:00:00
22_VOCABULARY – back to school_2.mp4 00:00:00
22_VOCABULARY – back to school_3.mp4 00:00:00
22_VOCABULARY – back to school_4.mp4 00:00:00
UNIT 23
Lekcja 23 – VOCABULARY – szkoła 00:00:00
23_VOCABULARY – szkoła_1.mp4 00:00:00
23_VOCABULARY – szkoła_2.mp4 00:00:00
23_VOCABULARY – szkoła_3.mp4 00:00:00
UNIT 24
Lekcja 24 – WAŻNE PRZYMIOTNIKI 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_1.mp4 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_2.mp4 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_3.mp4 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_4.mp4 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_5_1.mp4 00:00:00
24_WAŻNE PRZYMIOTNIKI_5.mp4 00:00:00
UNIT 25
Lekcja 25 – VOCABULARY – clothes 00:00:00
25_VOCABULARY – clothes_1.mp4 00:00:00
25_VOCABULARY – clothes_2.mp4 00:00:00
UNIT 26
Lekcja 26 – Łączymy krótsze zdania. Powtarzamy. 00:00:00
26_Łączymy krótsze zdania. Powtarzamy_1.mp4 00:00:00
26_Łączymy krótsze zdania. Powtarzamy_2.mp4 00:00:00
26_Łączymy krótsze zdania. Powtarzamy_3.mp4 00:00:00
UNIT 27
Lekcja 27 – VOCABULARY – prace domowe 00:00:00
27_VOCABULARY – prace domowe_1.mp4 00:00:00
27_VOCABULARY – prace domowe_2.mp4 00:00:00
27_VOCABULARY – prace domowe_3.mp4 00:00:00
27_VOCABULARY – prace domowe_4.mp4 00:00:00
UNIT 28
Lekcja 28 – ALFABET 00:00:00
28_ALFABET_1.mp4 00:00:00
28_ALFABET_2.mp4 00:00:00
28_ALFABET_3.mp4 00:00:00
28_ALFABET_4.mp4 00:00:00
UNIT 29
Lekcja 29 – VOCABULARY – w restauracji 00:00:00
29_VOCABULARY – w restauracji_1a.mp4 00:00:00
29_VOCABULARY – w restauracji_1b.mp4 00:00:00
29_VOCABULARY – w restauracji_2b.mp4 00:00:00
29_VOCABULARY – w restauracji_2a.mp4 00:00:00
29_VOCABULARY – w restauracji_3.mp4 00:00:00
UNIT 30
Lekcja 30 – POWTARZAMY 00:00:00
30_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
30_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
30_POWTARZAMY_3.mp4 00:00:00
UNIT 31
Lekcja 31 – STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI 00:00:00
31_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI_2.mp4 00:00:00
31_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI_1.mp4 00:00:00
31_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI_3.mp4 00:00:00
31_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI_4.mp4 00:00:00
31_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI_5.mp4 00:00:00
UNIT 32
Lekcja 32 – CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE 00:00:00
32_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_1.mp4 00:00:00
32_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_2.mp4 00:00:00
32_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_3.mp4 00:00:00
UNIT 33
Lekcja 33 – STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI – ciąg dalszy 00:00:00
33_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI – ciąg dalszy_1.mp4 00:00:00
33_STOPNIUJEMY PRZYMIOTNIKI – ciąg dalszy_2.mp4 00:00:00
UNIT 34
Lekcja 34 – VOCABULARY – idziemy na zakupy 00:00:00
34_VOCABULARY – idziemy na zakupy_1.mp4 00:00:00
34_VOCABULARY – idziemy na zakupy_2a.mp4 00:00:00
34_VOCABULARY – idziemy na zakupy_2b.mp4 00:00:00
34_VOCABULARY – idziemy na zakupy_3.mp4 00:00:00
34_VOCABULARY – idziemy na zakupy_4.mp4 00:00:00
UNIT 35
Lekcja 35 – PYTAMY O SZCZEGÓŁY 00:00:00
35_PYTAMY O SZCZEGÓŁY_1.mp4 00:00:00
35_PYTAMY O SZCZEGÓŁY_2.mp4 00:00:00
35_PYTAMY O SZCZEGÓŁY_3.mp4 00:00:00
35_PYTAMY O SZCZEGÓŁY_4 ERROR.mp4 00:00:00
35_PYTAMY O SZCZEGÓŁY_5.mp4 00:00:00
UNIT 36
Lekcja 36 – PRESENT SIMPLE 00:00:00
36_PRESENT SIMPLE_1.mp4 00:00:00
36_PRESENT SIMPLE_2.mp4 00:00:00
36_PRESENT SIMPLE_3.mp4 00:00:00
36_PRESENT SIMPLE_4.mp4 00:00:00
36_PRESENT SIMPLE_5.mp4 00:00:00
UNIT 37
Lekcja 37 – POWTARZAMY 00:00:00
37_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
37_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
37_POWTARZAMY_3.mp4 00:00:00
37_POWTARZAMY_4.mp4 00:00:00
UNIT 38
Lekcja 38 – PRZYSŁÓWKI – fast, far, well 00:00:00
38_PRZYSŁÓWKI – fast, far, well_1.mp4 00:00:00
38_PRZYSŁÓWKI – fast, far, well_2.mp4 00:00:00
38_PRZYSŁÓWKI – fast, far, well_3a.mp4 00:00:00
38_PRZYSŁÓWKI – fast, far, well_3b.mp4 00:00:00
38_PRZYSŁÓWKI – fast, far, well_4.mp4 00:00:00
UNIT 39
Lekcja 39 – PAST SIMPLE 00:00:00
39_PAST SIMPLE_1a.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_1b.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_1c.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_2a.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_2b.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_3a.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_3b.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_4a.mp4 00:00:00
39_PAST SIMPLE_4b.mp4 00:00:00
UNIT 40
Lekcja 40 – POMAGAMY – It’s ok to ask for help 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_1a.mp4 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_1b.mp4 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_2a.mp4 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_2b.mp4 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_3.mp4 00:00:00
40_POMAGAMY – It’s ok to ask for help_4.mp4 00:00:00
UNIT 41
Lekcja 41 – VOCABULARY – nagłe wypadki 00:00:00
41_VOCABULARY – nagłe wypadki_1.mp4 00:00:00
41_VOCABULARY – nagłe wypadki_2.mp4 00:00:00
41_VOCABULARY – nagłe wypadki_3.mp4 00:00:00
UNIT 42
Lekcja 42 – Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_1.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_2a.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_2b.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_3a.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_3b.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_4a.mp4 00:00:00
42_Go, went, gone – czyli czasowniki nieregularne_4b.mp4 00:00:00
UNIT 43
Lekcja 43 – VOCABULARY – u lekarza 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_1a.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_1b.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_2a.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_2b.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_3.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_4.mp4 00:00:00
43_VOCABULARY – u lekarza_5.mp4 00:00:00
UNIT 44
Lekcja 44 – POWTARZAMY 00:00:00
44_POWTARZAMY_1a.mp4 00:00:00
44_POWTARZAMY_1b.mp4 00:00:00
44_POWTARZAMY_1c.mp4 00:00:00
44_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
44_POWTARZAMY_3.mp4 00:00:00
44_POWTARZAMY_4.mp4 00:00:00
UNIT 45
Lekcja 45 – SIMPLE FUTURE 00:00:00
45_SIMPLE FUTURE_1.mp4 00:00:00
45_SIMPLE FUTURE_2.mp4 00:00:00
45_SIMPLE FUTURE_3a.mp4 00:00:00
45_SIMPLE FUTURE_3b.mp4 00:00:00
45_SIMPLE FUTURE_3c.mp4 00:00:00
UNIT 46
Lekcja 46 – ZWROTY DOKONANE – wreszcie zrobiłem, mogę iść 00:00:00
46_ZWROTY DOKONANE_1.mp4 00:00:00
46_ZWROTY DOKONANE_2.mp4 00:00:00
46_ZWROTY DOKONANE_3a.mp4 00:00:00
46_ZWROTY DOKONANE_3b.mp4 00:00:00
UNIT 47
Lekcja 47 – Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_1.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_2a.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_2b.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_3a.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_3b.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_4a.mp4 00:00:00
47_Mówimy o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości_4b.mp4 00:00:00
UNIT 48
Lekcja 48 – CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE – ciąg dalszy 00:00:00
48_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_1a.mp4 00:00:00
48_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_1b.mp4 00:00:00
48_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_2.mp4 00:00:00
48_CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE_3.mp4 00:00:00
UNIT 49
Lekcja 49 – SŁOWOTWÓRSTWO – czyli budujemy nowe wyrazy 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_1b.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_1a.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_2a.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_2b.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_3a.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_3b.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_4a.mp4 00:00:00
49_SŁOWOTWÓRSTWO_4b.mp4 00:00:00
UNIT 50
Lekcja 50 – POWTARZAMY 00:00:00
50_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
50_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
50_POWTARZAMY_3a.mp4 00:00:00
50_POWTARZAMY_3b.mp4 00:00:00
50_POWTARZAMY_4a.mp4 00:00:00
50_POWTARZAMY_4b.mp4 00:00:00
UNIT 51
Lekcja 51 – PRESENT CONTINUOUS 00:00:00
51_PRESENT CONTINUOUS_1.mp4 00:00:00
51_PRESENT CONTINUOUS_2.mp4 00:00:00
51_PRESENT CONTINUOUS_3.mp4 00:00:00
UNIT 52
Lekcja 52 – PAST CONTINUOUS 00:00:00
52_PAST CONTINUOUS_1a.mp4 00:00:00
52_PAST CONTINUOUS_1b.mp4 00:00:00
52_PAST CONTINUOUS_2.mp4 00:00:00
52_PAST CONTINUOUS_3a.mp4 00:00:00
52_PAST CONTINUOUS_3b.mp4 00:00:00
UNIT 53
Lekcja 53 – POWTARZAMY 00:00:00
53_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
53_POWTARZAMY_2a.mp4 00:00:00
53_POWTARZAMY_2b.mp4 00:00:00
53_POWTARZAMY_3.mp4 00:00:00
UNIT 54
Lekcja 54 – FUTURE CONTINUOUS 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_1.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_2.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_3a.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_3b.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_3c.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_4a.mp4 00:00:00
54_FUTURE CONTINUOUS_4b.mp4 00:00:00
UNIT 55
Lekcja 55 – VOCABULARY – na wakacjach 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_1.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_2.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_3a.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_3b.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_4a.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_4b.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_5a.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_5b.mp4 00:00:00
55_VOCABULARY – na wakacjach_6.mp4 00:00:00
UNIT 56
Lekcja 56 – PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna? 00:00:00
56_PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna_1.mp4 00:00:00
56_PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna_2.mp4 00:00:00
56_PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna_3.mp4 00:00:00
56_PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna_4.mp4 00:00:00
56_PASSIVE VOICE – do czego ta strona bierna_5.mp4 00:00:00
UNIT 57
Lekcja 57 – CONDITIONALS – stawiamy warunki 00:00:00
57_CONDITIONALS – stawiamy warunki_1.mp4 00:00:00
57_CONDITIONALS – stawiamy warunki_2.mp4 00:00:00
57_CONDITIONALS – stawiamy warunki_3.mp4 00:00:00
57_CONDITIONALS – stawiamy warunki_4.mp4 00:00:00
UNIT 58
Lekcja 58 – POWTARZAMY 00:00:00
58_POWTARZAMY_1.mp4 00:00:00
58_POWTARZAMY_2.mp4 00:00:00
58_POWTARZAMY_3.mp4 00:00:00
58_POWTARZAMY_4.mp4 00:00:00
UNIT 59
Lekcja 59 – I’m, I don’t, They’re – czyli krótka powtórka ze skrótów 00:00:00
59_I’m, I don’t, They’re_1.mp4 00:00:00
59_I’m, I don’t, They’re_2.mp4 00:00:00
59_I’m, I don’t, They’re_3.mp4 00:00:00
59_I’m, I don’t, They’re_4.mp4 00:00:00
59_I’m, I don’t, They’re_5.mp4 00:00:00
UNIT 60
Lekcja 60 – VOCABULARY – jedzenie 00:00:00
60_VOCABULARY – jedzenie_1.mp4 00:00:00
60_VOCABULARY – jedzenie_2a.mp4 00:00:00
60_VOCABULARY – jedzenie_2b.mp4 00:00:00
60_VOCABULARY – jedzenie_3a.mp4 00:00:00
60_VOCABULARY – jedzenie_3b.mp4 00:00:00
UNIT 61
Lekcja 61 – How to be polite? – czyli uprzejmie prosimy 00:00:00
61_How to be polite_1.mp4 00:00:00
61_How to be polite_2.mp4 00:00:00
61_How to be polite_3.mp4 00:00:00
UNIT 62
Lekcja 62 – Much, many, a lot of, some, any 00:00:00
62_Much, many, a lot of, some, any_1.mp4 00:00:00
62_Much, many, a lot of, some, any_2.mp4 00:00:00
62_Much, many, a lot of, some, any_3.mp4 00:00:00
62_Much, many, a lot of, some, any_4.mp4 00:00:00
UNIT 63
Lekcja 63 – VOCABULARY – zabawa 00:00:00
63_VOCABULARY – zabawa_1.mp4 00:00:00
63_VOCABULARY – zabawa_2.mp4 00:00:00
63_VOCABULARY – zabawa_3.mp4 00:00:00
63_VOCABULARY – zabawa_4.mp4 00:00:00
UNIT 64
Lekcja 64 – Jeszcze o pytaniach 00:00:00
64_Jeszcze o pytaniach_1.mp4 00:00:00
64_Jeszcze o pytaniach_2.mp4 00:00:00
64_Jeszcze o pytaniach_3.mp4 00:00:00
64_Jeszcze o pytaniach_4.mp4 00:00:00
64_Jeszcze o pytaniach_5.mp4 00:00:00
UNIT 65
Lekcja 65 – POWTARZAMY GRAMATYKĘ 00:00:00
65_POWTARZAMY GRAMATYKĘ_1.mp4 00:00:00
65_POWTARZAMY GRAMATYKĘ_2.mp4 00:00:00
65_POWTARZAMY GRAMATYKĘ_3.mp4 00:00:00
ROZPOCZNIJ KURS
  • Original price was: 590,00 zł.Current price is: 390,00 zł.
  • NIEOGRANICZONY DOSTĘP
523 UCZESTNIKÓW
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania