Panel logowania

Program Kursu

PODRĘCZNIK
Podręcznik SixPack Zielony 00:00:00
Dodatkowe Materiały Audio
English For You 3 00:00:00
Unit 24 “Kiedy siostrzenica zaczęła czytać” 00:00:00
Rozdział 1 lekcja 1 PRESENT PERFECT
01_ Konstrukt SixPack 00:00:00
01_Present Perfect 1 00:00:00
01a_Czasowniki nieregularne – część 2 00:00:00
01b_Tydzień 1 ćwiczenie 2 00:00:00
01c_EFY2_Co masz już załatwione 00:00:00
01d_Tydzień 1 ćwiczenie 4 00:00:00
Rozdział 1 lekcja 2
02_Present Perfect 2 (Simple) 00:00:00
02a_EFY2_Czy już jesteś po obiedzie 00:00:00
02b_Tydzień 1 ćwiczenie 5 00:00:00
02c_EFY2_Czy kiedykolwiek jadłeś barszcz 00:00:00
02d_Tydzień 1 ćwiczenie 7 00:00:00
02e_Present Perfect 3 (Continous) 00:00:00
02f_EFY2_Czy on już jest tutaj? 00:00:00
02g_Tydzień 1 ćwiczenie 8 00:00:00
Rozdział 1 lekcja 3
03_Tydzień 1 ćwiczenie 9 00:00:00
03a_Tydzień 1 ćwiczenie 10 00:00:00
Rozdział 2 lekcja 1 PRZYIMKI
01_Przyimki 1 00:00:00
01a_EFY2_A może lepiej stąd wiejmy 00:00:00
01b_Przyimki 2 00:00:00
01c_Tydzień 2 ćwiczenie 1 00:00:00
01d_Przyimki 3 00:00:00
01e_Tydzień 2 ćwiczenie 3 00:00:00
01f_EFY2_Czy obiad jest ugotowany 00:00:00
01g_Przyimki 4 00:00:00
Rozdział 2 lekcja 2
02_Przyimki 5 00:00:00
Shutter Island 00:00:00
Shutter Island – napisy 00:00:00
02a_Przyimki 6 00:00:00
02b_Przyimki 7 00:00:00
02c_Tydzień 2 ćwiczenie 6 00:00:00
02d_Przyimki 8 00:00:00
02e_Perfect_ścieżka 1 00:00:00
02f_Przyimki 9 00:00:00
Rozdział 2 lekcja 3
03_Tydzień 2 ćwiczenie 5 00:00:00
03a_Perfect_ścieżka 2 00:00:00
03b_Tydzień 2 ćwiczenie 8 00:00:00
03c_Tydzień 2 ćwiczenie 9 00:00:00
03d_Waiting in a restaurant część 1 00:00:00
03d_Waiting in a restaurant część 2 00:00:00
03d_Waiting in a restaurant część 3 00:00:00
03d_Waiting in a restaurant część 4 00:00:00
03e_Tydzień 2 ćwiczenie 11 00:00:00
Rozdział 3 lekcja 1 CZASOWNIKI DWUWYRAZOWE
01_Czasowniki dwuwyrazowe – wstęp 00:00:00
01a_EFY1_Czego Ci potrzeba 00:00:00
01b_Czasowniki dwuwyrazowe 1 00:00:00
01c_Tydzień 3 ćwiczenie 2 00:00:00
01d_Czasowniki dwuwyrazowe 2 00:00:00
Rozdział 3 lekcja 2
03_Czasowniki dwuwyrazowe 3 00:00:00
03a_EFY1_A może by tak poprosić 00:00:00
03b_Opowiadanie 1 Bathroom 00:00:00
03c_Tydzień 3 ćwiczenie 3 00:00:00
03d_Czasowniki dwuwyrazowe 4 00:00:00
03e_Czasowniki dwuwyrazowe 5 00:00:00
03f_Delicious Lunch część 1 00:00:00
03f_Delicious Lunch część 2 00:00:00
03f_Delicious Lunch część 3 00:00:00
03f_Delicious Lunch część 4 00:00:00
03g_Opowiadanie 2 Totolotek 00:00:00
Rozdział 3 lekcja 3
03_Opowiadanie 3 Hotel 00:00:00
03a_Tydzień 3 ćwiczenie 5 00:00:00
03b_EFY1_Jak naprawdę być grzecznym? 00:00:00
03c_Opowiadanie 4 ubieranie 00:00:00
03d_Tydzień 3 ćwiczenie 6 00:00:00
03e_Tydzień 3 ćwiczenie 8 00:00:00
Rozdział 4 lekcja 1 Pierwsza Powtórka
01_Tydzień 4 wstawka okoliczniki czasu 00:00:00
01a_Tydzień 4 ćwiczenie 3 00:00:00
01b_Tydzień 4 ćwiczenie 5 00:00:00
01c_Tydzień 4 ćwiczenie 6 00:00:00
01d_Tydzień 4 ćwiczenie 9 00:00:00
Rozdział 4 lekcja 2 Pierwsza Powtórka
02_Tydzień 4 ćwiczenie 10 00:00:00
02a_Tydzień 4 ćwiczenie 11 00:00:00
02b_EFY2_Ile to jest dosyć 00:00:00
02c_Tydzień 4 ćwiczenie 12 00:00:00
Rozdział 4 lekcja 3 Pierwsza Powtórka
03_Tydzień 4 ćwiczenie 14 00:00:00
03a_EFY2_Jeszcze jedno 00:00:00
03b_Tydzień 4 ćwiczenie 15 00:00:00
03c_Leaving for an Airport część 1 00:00:00
03c_Leaving for an Airport część 2 00:00:00
03c_Leaving for an Airport część 3 00:00:00
03c_Leaving for an Airport część 4 00:00:00
03d_Perfect_ścieżka 3 00:00:00
Rozdział 5 lekcja 1 ZDANIA WARUNKOWE
01_Zdania warunkowe – wstęp 00:00:00
01a_EFY2_A gdybyś tak był bogaty? 00:00:00
01b_Zdania warunkowe poziom 0 00:00:00
01c_Tydzień 5 ćwiczenie 1 00:00:00
Rozdział 5 lekcja 2
02_Zdania warunkowe poziom 1 00:00:00
02a_EFY2_Co będzie jeśli się nauczysz 00:00:00
02b_Zdania warunkowe poziom 2 00:00:00
02c_Tydzień 5 ćwiczenie 3 00:00:00
02d_Hotel Check In część 1 00:00:00
02d_Hotel Check In część 2 00:00:00
02d_Hotel Check In część 3 00:00:00
02d_Hotel Check In część 4 00:00:00
Rozdział 5 lekcja 3
03_Perfect_ścieżka 4 00:00:00
03a_Tydzień 5 ćwiczenie 2 00:00:00
03b_Tydzień 5 ćwiczenie 4 00:00:00
03c_Tydzień 5 ćwiczenie 5 00:00:00
Rozdział 6 lekcja 1 SŁOWOTWÓRSTWO
01_Opowiadanie 5 prefixy i sufixy 00:00:00
01a_Tydzień 6 ćwiczenie 2 00:00:00
01b_EFY2_W czym jesteś dobry 00:00:00
01d_Prefect_ścieżka 5 00:00:00
01e_Tydzień 6 ćwiczenie 1 00:00:00
Rozdział 6 lekcja 2 SŁOWOTWÓRSTWO
02_Gerund 00:00:00
02a_EFY2_Czy rzeczywiście jesteś pewien 00:00:00
02b_Tydzień 6 ćwiczenie 3 00:00:00
02c_Perfect_ścieżka 6 00:00:00
02d_Tydzień 6 ćwiczenie 4 00:00:00
Rozdział 6 lekcja 3 SŁOWOTWÓRSTWO
03_Tydzień 6 ćwiczenie 5 00:00:00
03a_Tydzień 6 ćwiczenie 6 00:00:00
Rozdział 7 lekcja 1 PRZEDIMKI
01_Przedimki 1 00:00:00
01a_EFY2_Co za czym stoi 00:00:00
01b_Perfect_ścieżka 7 00:00:00
01c_Tydzień 7 ćwiczenie 1 00:00:00
Rozdział 7 lekcja 2
02_Przedimki 2 00:00:00
02a_EFY2_Komu dać 00:00:00
02b_Passport and customs control część 1 00:00:00
02b_Passport and customs control cześć 2 00:00:00
02b_Passport and customs control część 3 00:00:00
02b_Passport and customs control część 4 00:00:00
02c_Tydzień 7 ćwiczenie 2 00:00:00
Rozdział 7 lekcja 3
03_Tydzień 7 ćwiczenie 3 00:00:00
03a_Tydzień 7 ćwiczenie 4 00:00:00
03b_Tydzień 7 ćwiczenie 5 00:00:00
03c_Tydzień 7 ćwiczenie 6 00:00:00
Rozdział 8 lekcja 1 DRUGA POWTÓRKA
1_tydzień 8 ćwiczenie 2 00:00:00
01a_tydzień 8 ćwiczenie 3 00:00:00
01b_tydzień 8 ćwiczenie 5 00:00:00
01c_EFY2 Co się stało podczas 00:00:00
Rozdział 8 lekcja 2 DRUGA POWTÓRKA
2_tydzień 8 ćwiczenie 6 00:00:00
02a_tydzień 8 ćwiczenie 9 00:00:00
02b_tydzień 8 ćwiczenie 10 00:00:00
02c_EFY2 Co w tym czasie robiłeś 00:00:00
Rozdział 8 lekcja 3 DRUGA POWTÓRKA
3_tydzień 8 ćwiczenie 12 00:00:00
03a_tydzień 8 ćwiczenie 13 00:00:00
03b_EFY2 Co robiłeś przez cały dzień 00:00:00
03c_Gratitude część 1 00:00:00
03c_Gratitude część 2 00:00:00
03c_Gratitude część 3 00:00:00
03c_Gratitude część 4 00:00:00
03d_Perfect ścieżka 8 00:00:00
Rozdział 9 lekcja 1 PYTANIA I PRZECZENIA
1_Słowa tworzące pytania 00:00:00
01a_That these those 00:00:00
01b_EFY2 Ten czy tamten 00:00:00
01c_Car repair shop część 1 00:00:00
01c_Car repair shop część 2 00:00:00
01c_Car repair shop część 3 00:00:00
01c_Car repair shop część 4 00:00:00
Rozdział 9 lekcja 2 PYTANIA I PRZECZENIA
2_Zaprzeczenia 00:00:00
02a_EFY2 Ile razy można się zaprzeć 00:00:00
02b_Perfect ścieżka 9 00:00:00
Rozdział 9 lekcja 3 PYTANIA I PRZECZENIA
3_tydzień 9 ćwiczenie 1 00:00:00
03a_tydzień 9 ćwiczenie 3 00:00:00
03b_tydzień 9 ćwiczenie 5 00:00:00
03c_tydzień 9 ćwiczenie 6 00:00:00
03d_EFY2 Ile razy powiedziałeś NIE 00:00:00
03e_tydzień 9 ćwiczenie 10 00:00:00
Rozdział 10 lekcja 1 KONWERSACJE
1_tydzień 10 konwersacja 1 00:00:00
Rozdział 10 lekcja 2 KONWERSACJE
2_tydzień 10 konwersacja 3 00:00:00
02a_EFY1 Czy masz jakieś pieniądze 00:00:00
Rozdział 10 lekcja 3 KONWERSACJE
3_tydzień 10 konwersacja 6 00:00:00
03a_tydzień 10 konwersacja 8 00:00:00
Rozdział 11 lekcja 1 ZAIMKI
1_tydzień 11 ćwiczenie 2 00:00:00
01a_EFY2 W jakim celu 00:00:00
01b_tydzień 11 ćwiczenie 3 00:00:00
01c_Zaimki 00:00:00
01d_tydzień 11 ćwiczenie 5 00:00:00
01e_EFY2 porządek czy bałagan 00:00:00
Rozdział 11 lekcja 2 ZAIMKI
Dopełniacz saksoński 2 00:00:00
02a_ tydzień 11 ćwiczenie 6 00:00:00
02b_tydzień 11_ćwiczenie 7 00:00:00
02b_tydzień 11_ćwiczenie 7 – PDF 00:00:00
03c_tydzień 11 ćwiczenie 8 00:00:00
Rozdział 11 lekcja 3 ZAIMKI
02a_EFY1 Czy masz jakieś pieniądze 00:00:00
03a_EFY2 Czy wszyscy są szczęśliwi? 00:00:00
03b_Strona bierna 00:00:00
03c_tydzień 11 ćwiczenie 10 00:00:00
03d_EFY2 Czego Ci nie wolno 00:00:00
Rozdział 12 lekcja 1 TRZECIA POWTÓRKA
1_tydzień 12 ćwiczenie 1 00:00:00
1_EFY2 czego się po Tobie spodziewają 00:00:00
Rozdział 12 lekcja 2 TRZECIA POWTÓRKA
2_tydzień 12 ćwiczenie 3 00:00:00
02a_EFY2 Co jesteś w stanie zrobić 00:00:00
Rozdział 12 lekcja 3 TRZECIA POWTÓRKA
3_tydzień 12 ćwiczenie 5 00:00:00
03a_The Weather część 1 00:00:00
03a_The Weather część 2 00:00:00
03a_The Weather część 3 00:00:00
03a_The Weather część 4 00:00:00
03b_tydzień 12 ćwiczenie 7 00:00:00
03c_EFY2 Czego ode mnie chcesz 00:00:00
Rozdział 13 lekcja 1 PRZYSŁÓWKI
1_Przysłówki 00:00:00
01a_tydzień 13 ćwiczenie 1 00:00:00
01b_tydzień 13 ćwiczenie 3 00:00:00
Rozdział 13 lekcja 2 PRZYSŁÓWKI
2_There is there are 00:00:00
02a_tydzień 13 ćwiczenie 5 00:00:00
02b_EFY1 Co jest w tym pokoju 00:00:00
02c_Touring the city? część 1 00:00:00
02c_Touring the city? część 2 00:00:00
02c_Touring the city? część 3 00:00:00
02c_Touring the city? część 4 00:00:00
Pobierz transkrypcję dialogów 00:00:00
Rozdział 13 lekcja 3 PRZYSŁÓWKI
3_Określniki some Any 00:00:00
03a_tydzień 13 ćwiczenie 7 00:00:00
02a_EFY1 Czy masz jakieś pieniądze 00:00:00
03c_tydzień 13_ćwiczenie 9 00:00:00
03c_tydzień 13_ćwiczenie 9 – PDF 00:00:00
03c_tydzień 13_ćwiczenie 9A 00:00:00
03c_tydzień 13_ćwiczenie 9A – PDF 00:00:00
Rozdział 14 lekcja 1 ZAKOŃCZENIE - POWTÓRKA
1_tydzień 14 ćwiczenie 1 00:00:00
01a_EFY2 Dobrze ale jak 00:00:00
01b_EFY2 Czy inne są rzeczywiście takie trudne 00:00:00
01c_Perfect ścieżka 10 00:00:00
Rozdział 14 lekcja 2 ZAKOŃCZENIE - POWTÓRKA
2_tydzień 14 ćwiczenie 3 00:00:00
02a_EFY2 Czy ty też 00:00:00
02b_Perfect ścieżka 11 00:00:00
Rozdział 14 lekcja 3 ZAKOŃCZENIE - POWTÓRKA
3_tydzień 14 ćwiczenie 5 00:00:00
03a_EFY2 Gdzie jest lepiej 00:00:00
03b_Perfect ścieżka 12 00:00:00
ROZPOCZNIJ KURS
  • 1 390,00 
  • NIEOGRANICZONY DOSTĘP
1653 UCZESTNIKÓW
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania