Panel logowania

Program Kursu

SixPack i 12Pack (bezpłatna lekcja) – Krzysztof 00:00:00
Pytania i negacje w SixPacku – + WH Questions – Krzysztof 00:00:00
A Play – to play – player – playing – Krzysztof 00:00:00
Anglotalk i podejście do nauki – Krzysztof 00:00:00
Wymowa – Krzysztof 00:00:00
Porady od Victorii – Viki 00:00:00
Przedimki (articles) oraz SOME, ANY, etc (somewhere, anybody…) – Viki 00:00:00
Need to, have to, want to, can, should – pytania do you oraz did you oraz will you, can you – Krzysztof 00:00:00
Present Simple – szeroko – narracja przeszłości – Krzysztof 00:00:00
Gerund & infinitive – Viki 00:00:00
Present Continuous – teraz się dzieje, w krótkim okresie – nowadays, pokazanie zdenerwowania z always, narastanie – Krzysztof 00:00:00
Past Continuous i Future Continuous – Krzysztof 00:00:00
Jak wyrazić prostą przyszłość? Future Simple + going to – i inne – Krzysztof 00:00:00
TRUE FRIENDS vs FALSE FRIENDS – Viki 00:00:00
Tryb rozkazujący (+LET’S) i formy grzecznościowe WOULD, rola podmiotu – Krzysztof 00:00:00
Przyimki (AT, ON, IN) – Krzysztof 00:00:00
Czasowniki złożone – phrasal verbs – Krzysztof 00:00:00
Which, who, that – Krzysztof 00:00:00
Słowotwórstwo – przyrostki – Viki 00:00:00
Czasowniki regularne i nieregularne – Krzysztof 00:00:00
Past Simple – I druga forma – role – Krzysztof 00:00:00
Czasowniki modalne – future – present – past – Krzysztof 00:00:00
Przymiotniki i przysłówki (-LY) – Viki 00:00:00
GET – inne czasowniki wieloznaczne – Krzysztof 00:00:00
Rzeczowniki grupowe (piece of furniture) – Viki 00:00:00
Wyjaśnienie czym jest Present Perfect – z porównaniem do Past Simple (dwupunktowy achronologiczny) – Krzysztof 00:00:00
12Pack strona bierna – passive voice – Krzysztof 00:00:00
Słowotwórstwo – przedrostki – Krzysztof 00:00:00
Present/Future/Past Perfect Continuous – Krzysztof 00:00:00
Słowotwórstwo – rzeczownik złożone (compound nouns) – Krzysztof 00:00:00
Causative HAVE (I had my hair cut) – Krzysztof 00:00:00
Wymowa trudnych słów – Krzysztof 00:00:00
Zdania warunkowe 0, 1, 2, 3 (bezpłatna lekcja) – Krzysztof 00:00:00
ROZPOCZNIJ KURS
  • Original price was: 399,00 zł.Current price is: 195,00 zł.
  • NIEOGRANICZONY DOSTĘP
582 UCZESTNIKÓW
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania