Panel logowania

WSZYSTKIE FORMY CZASÓW ANGIELSKICH

Kończymy omawianie form czasowych w trybie orzekającym (the indicative mood), ponieważ… więcej już ich nie ma. Bo rozkazy typu GO!, czy LET’S GO! To jakby osobny tryb, który w zasadzie używamy tylko do wydawania poleceń.

 

ZAMIAST PODSUMOWANIA

 

Właściwe użycie angielskich „czasów” bardzo ułatwia poprawne rozumienie funkcji czasownika (verb). Pamiętajmy, że czasowniki dzielą się na dokonane OSOBOWE (personal – finite) i niedokonane NIEOSOBOWE (nonpersonal – nonfinite). OSOBOWE z kolei dzielą się na LEKSYKALNE i 24 NIELEKSYKALNE (czyli modalne i pomocnicze). Czasowniki leksykalne mają pełne znaczenie; modalne typu CAN, MUST – mają znaczenie, ale nie tworzą samodzielnie orzeczenia; a pomocnicze (auxiliaries) nie mają żadnego znaczenia semantycznego. NIEOSOBOWE to: bezokolicznik i imiesłowy (infinitive, gerund, participle). Spróbujmy zatem w kilku zdaniach podsumować wszystko to, co zostało na ich temat powiedziane.

NO TO ILE JEST TYCH CZASÓW?

Użycie form czasowych (tenses) w trybie orzekającym, i związane z tym trudności, sprowadzą się praktycznie do właściwego zrozumienia pojęć czasu fizycznego (time) – czyli  „BYŁO – JEST – BĘDZIE” – oraz aspektu (aspect). Z tego punktu widzenia, 32 formy czasowe mogą zostać podzielone – na trzy sposoby – następująco:

 

16 form teraźniejszych (nonpast) i 16 form przeszłych (past): kontrast pomiędzy NOW i THEN.

 

16 form nie-perfektywnych (nonperfect) i 16 form perfektywnych (perfect): kontrast pomiędzy formami obejmującymi jedną (one-sphere) i dwie sfery czasowe (two-sphere)

 

16 form prostych (nonprogressive) i 16 form ciągłych (progressive): tutaj to jakby kontrast pomiędzy podejściem całościowym i analitycznym.

 

Oczywiście, czwartym podziałem może być wyróżnienie 16 form w stronie czynnej (active voice) i 16 w stronie biernej (passive voice.)

  

DLA MIŁOŚNIKÓW TABELEK I ZESTAWÓW

 

Jesteśmy przeciwnikami nadużywania tabelek i zestawów, ale ponieważ wiele osób ciągle je lubi, wyliczmy te 32 formy czasowe (wraz z przykładami) raz jeszcze:

 

 STRONA CZYNNA – ACTIVE VOICE

 

1.  present simple                     HE ASKS

2.  present continuous              HE IS ASKING

3.  present perfect simple           HE HAS ASKED

4.  present perfect continuous     HE HAS BEEN ASKING

5.  past simple                         HE ASKED

6.  past continuous                   HE WAS ASKING

7.  past perfect simple               HE HAD ASKED

8.  past perfect continuous         HE HAD BEEN ASKING

9.  future simple                      HE WILL ASK

10.  future continuous                HE WILL BE ASKING

11.  future perfect simple            HE WILL HAVE ASKED

12.  future perfect continuous       HE WILL HAVE BEEN ASKING

13.  future-in-the-past simple       HE WOULD ASK

14.  future-in-the-past

     continuous                        HE WOULD BE ASKING

15.  future perfect-in-the-past

     simple                               HE WOULD HAVE ASKED

16.  future perfect-in-the-past

     continuous                         HE WOULD HAVE BEEN ASKING

 

STRONA BIERNA – PASSIVE-VOICE

 

1.  present simple                  HE IS ASKED

2.  present continuous            HE IS BEING ASKED

3.  present perfect simple        HE HAS BEEN ASKED

4.  present perfect

     continuous                      HE HAS BEEN BEING ASKED

5.  past simple                      HE WAS ASKED

6.  past continuous                HE WAS BEING ASKED

7.  past perfect simple            HE HAD BEEN ASKED

8.  past perfect continuous      HE HAD BEEN BEING ASKED

9.  future simple                   HE WILL BE ASKED

10.  future continuous             HE WILL BE BEING ASKED

11.  future perfect simple         HE WILL HAVE BEEN ASKED

12.  future perfect

     continuous                      HE WILL HAVE BEEN BEING ASKED

13.  future-in-the-past

     simple                            HE WOULD BE ASKED

14.  future-in-the-past

     continuous                      HE WOULD BE BEING ASKED

15.  future perfect-in-the-past

     simple                            HE WOULD HAVE BEEN ASKED

16.  future perfect-in-the-past

     continuous                      HE WOULD HAVE BEEN BEING ASKED

 

 

Pokazane tutaj trzydzieści dwie (32) formy czasowe mają krańcowo różne frekwencje – jedna są używane bardzo często, a inne prawie nigdy, Na przykład, trudno będzie znaleźć praktyczny przykład zastosowania czegoś takiego jak She will have been being dressed. (czyli z tabelki wiemy, że jest to: future perfect continuous, passive voice), czy też nawet She will be being dressed. (czyli: future continuous, passive-voice), ponieważ w praktyce wystarczyłaby tutaj najprostsza forma wyrażająca przyszłość.

 

JAKA JEST NAJWAŻNIEJSZA FORMA CZASOWA?

 

Forma present simple, sama jedna pokrywa prawie połowę wszystkich wypowiedzi w języku angielskim.

 

CZAS ZEGAROWY I CZAS GRAMATYCZNY

Warto przez chwilę zastanowić się nad różnicą w pojmowaniu czasu fizycznego (time) i jego językowego odpowiednika (tense) wyrażanego środkami gramatycznymi. Czas fizyczny, „mierzony” kalendarzem i zegarem, w powszechnym pojmo­waniu, „płynie” od przeszłości, poprzez teraźniejszość, w kierunku przyszłości. Jego punktem centralnym jest zawsze dla człowieka moment teraźniejszy NOW.

 

Jeśli „zapomnimy” na chwilę o 16 formach w stronie biernej (passive-voice) oraz czterech formach future-in-the-past, które są tylko gramatycznym „narzędziem”, zostanie nam 12 podstawowych form czasowych: sześć prostych (simple), których można używać ze wszystkimi rodzajami czasowników; oraz sześć ciągłych (progressive, czyli: continuous), które najczęściej występują z czasownikami dynamicznymi.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANĄ FORMĄ CZASOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM JEST PRESENT SIMPLE!

SixPack English

Jeśli chcesz opanować czasy i wynieść swój angielski na wyższy poziom, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów SixPack English. To autorska metoda nauki języka angielskiego przeznaczona do samodzielnej nauki. Nasze kursy to lekcje wideo i audio, zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem, który pomoże uporządkować Ci zdobytą wiedzę. Z kursami SixPack English w 3 miesiące przełamiesz bariery językowe i zaczniesz porozumiewać się bez stresu!

Share:

Facebook

Zobacz inne nasze artykuły

MIGHT: możliwość i pozwolenie

  OSTROŻNIE I GRZECZNIE Kolejny, nieprawdopodobny (nonfactual) czasownik modalny – MIGHT – dzieli z MAY wszystkie swoje znaczenia, ale znowu wyrażane są

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania