Panel logowania

Gramatyka angielskiego w pigułce, darmowe materiały

Kto pyta – nie błądzi!

 

Zapraszamy na błyskawiczny kurs porozumiewania się po angielsku!

Wiadomo, że najważniejsze są zawsze pytania…

 

Zadawanie pytań w języku angielskim może być bardzo proste, jeśli zastosujemy tak zwaną “sztuczkę intonacyjną”. Polega ona po prostu na wypowiadaniu pojedynczych wyrazów lub fraz takim tonem głosu, jakby to było pytanie. Na przykład, po polsku, możemy powiedzieć KAWA?, albo HERBATA? (jakby ze znakiem zapytania na końcu) i od razu każdy wie, że jest to propozycja typu “Czy napijesz się kawy?”, albo “Chcesz może napić się herbaty?”. To samo możemy zrobić po angielsku. COFFEE? [kofi] albo TEA? [ti]

 

A kiedy szukamy przystanku autobusowego, powiemy BUS STOP? [bas stap] lub gdy jesteśmy głodni: RESTAURANT? [restałrant], albo McDONALDS? A gdy szukamy banku to… – no oczywiście, powiemy po prostu BANK? [bank], znowu jakby ze znakiem zapytania na końcu. A oto inne przykłady takiego wygodnego zadawania pytań po angielsku:

 

DOCTOR? [dokto] – (kiedy np. szukamy lekarza)

CHECK? [czek] – (kiedy, np. chcemy zapłacić czekiem)

FIFTY-FIFTY? [fifti] (kiedy np. proponujemy równy podział)

GAS? [gas] (kiedy np. potrzebujemy benzyny)

HOTEL? [hołtel] (kiedy np. szukamy hotelu)

 

Inne przykłady pytania po angielsku, nawet jeśli jeszcze… nie znamy tego języka:

 

PARK? [paak]

DENTIST? [dentist]

AMERICA? [amerika]

BLUES? [blus]

CASINO? [kasino]

COMPUTER? [kompjuter]

CONSULATE? [konsulejt]

DEPOSIT? [deposit]

DISCO? [disko]

FILM? [fylm]

GANG? [gang]

KILOGRAM? [kilogram]

MILLION? [miljen]

MOMENT? [moment]

MOTEL? [motl]

OFFICER? [ofice]

PERFECT? [perfekt]

PROBLEM? [problem]

POLICE? [polis]

RADIO? [redjoł]

START? [staat]

STOP? [stap]

TAXI? [taksi]

TELEPHONE? [telefon]

TOAST? [tołst]

VANDAL? [vandl]

VODKA? [vodka]

 

Czasami jednak zależy nam, aby zadawać pytania bardziej szczegółowe. Będzie to równie łatwe, jeśli tylko opanujemy podstawowe wyrazy pytające zamieszczone poniżej wraz z przykładami:

 

What? (łot) – Co? Jaki? Jaka? Jakie?

 

Przykłady:

What is it? (łot yz yt) – Co to jest?

What colour is it? (łot ka-le yz yt) – Jakiego jest to koloru?

What car do you have? (łot kar du ju hew) – Jaki masz samochód?

 

Who? (hu) – Kto?

 

Przykłady:

Who are you? (hu ar ju) – Kim jesteś?

Who did it? (hu dyd yt) – Kto to zrobił?

 

When? (łen) – Kiedy?

 

Przykład:

When will you come? (łen łyl ju kam) – Kiedy przyjdziesz?

 

Where? (łer) – Gdzie?

 

Przykład:

Where is my wife? (łer yz maj łajf) – Gdzie jest moja żona?

 

Which? (łyz) lub: Which one? (łycz łan) – Który?

 

Przykłady:

Which do you want? (łycz du ju łont) – Który chcesz?

Which one is your car? (łycz łan yz jor kar) – Który jest twój samochód?

 

Why? (łaj) – Dlaczego? Po co?

 

Przykład:

Why did you do it? (łaj dyd ju du yt) – Dlaczego to zrobiłeś?

 

Whose? (huz) – Czyj? Czyja? Czyje?

 

 

Przykład:

Whose bicycle is it? (huz baj-sykyl yz yt) – Czyj to jest rower?

 

How much? (hał macz) – Ile? (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)

 

Przykłady:

How much gas do you want? (hał macz ges du ju łont) – Ile chcesz benzyny?

How much is it? (hał macz yz yt) – Za ile to jest?

 

How many? (hał me-ny) – Ile? (pytanie o rzeczy policzalne)

 

Przykład:

How many cars do you have? (hał me-ny kars du ju hew) – Ile masz samochodów?

 

How long? (hał lon) – Jak długo?

 

Przykład:

How long are you going to stay here? (hał lon arju ge-łyn tu stei hy-je) – Jak długo tu zamierzasz zostać?

 

Which way? (łycz łei) – Którędy?

 

Przykład:

Which way should I go? (łycz łei szud aj geł) – Którędy mam iść?

 

What kind? (łot kajnd) – Jaki rodzaj?

 

Przykład:

What kind of music do you like? (łot kajnd ow mju-zyk du ju lajk) – Jaki rodzaj muzyki lubisz?

 

What time is it? (łot tajm yz yt) – Która godzina?

What time do you open? (łot tajm du ju -pen) – O której otwieracie?

What does it mean? (łot daz yt min) – Co to znaczy?

What are you looking for? (łot ar ju lu-kyn for) – Czego szukasz?

What should I do? (łot szud aj du) – Co mam robić?

What happened? (łot he-pend) – Co się stało?

What is the problem? (łot yz de pro-blem) – Co jest problemem?

What’s new? (łots nju) – Co nowego?

Are you all right? (ar ju ol rajt) – Czy wszystko z tobą w porządku?

Are you sure? (ar ju szur) – Czy jesteś pewny?

Have you finished yet? (hew ju fy-nyszt jet) – Czy już skończyłeś?

Anything else? (eny-fyn els) – Coś jeszcze?

 

Ćwiczenie na rozumienie 
Ułóż zdania z podanych wyrazów i wpisz w wolne miejsca. Przetłumacz zdania na polski. Sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i przeczytaj zdania angielskie na głos.

Przykład:

afford / a new car / we / to buy / this year / can’t

We can’t afford to buy a new car this year.
Nie możemy sobie w tym roku pozwolić na kupno samochodu.

 

 1. agree / will / to marry / she / you?

__________________________________________________________

 1. ask / come / Adam / tomorrow / before / can / noon / you / to

__________________________________________________________

 1. decided / Nancy / school / to go / medical / to / a

___________________________________________________________

 1. manage / letter / to send / my / did / you

__________________________________________________________

 1. learn / should / flowers / how / to plant / I

__________________________________________________________

 1. offered / Hector / our / house / to buy / the spring / in

__________________________________________________________

 1. promised / a new / son / bicycle / Donald / to buy / his

__________________________________________________________

 1. planning / we / to have / a party / little / are

__________________________________________________________

 1. wanted / Mary’s / one of / neighbours / to mow / lawn / her

__________________________________________________________

 1. refuse / proposal / Mark / to accept / their

__________________________________________________________

 

KLUCZ

 1. Will she agree to marry you?

– Czy ona się zgodzi wyjść za ciebie?

 1. Can you ask Adam to come tomorrow before noon?

– Czy możesz poprosić Adama, żeby przyszedł jutro przed południem?

 1. Nancy decided to go to a medical school.

– Nancy zdecydowała się pójść do szkoły medycznej.

 1. Did you manage to send my letter?

– Czy dałeś radę wysłać mój list?

 1. I should learn how to plant flowers.

– Powinienem się nauczyć jak sadzić kwiaty.

 1. Hector offered to buy our house in the spring.

– Hektor zaoferował się kupić nasz dom na wiosnę.

 1. Donald promised to buy his son a new bicycle. 

– Donald obiecał kupić swojemu synowi nowy rower.

 1. We are planning to have a little party.

– Planujemy wydać małe przyjęcie.

 1. One of Mary’s neighbours wanted to mow her lawn.

– Jeden z sąsiadów Mary chciał skosić jej trawnik.

 1. Mark refused to accept their proposal.

– Mark odmówił przyjęcia ich propozycji.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0

Panel logowania