Kategorie

Anglomat - Wideo-machina przygotowująca do matury z angielskiego w mniej niz 2 miesiące, także na poziomie rozszerzonym

1 199,00 zł

Chcesz zmienić walutę?

Złoty

Pierwszy system przygotowujący do zdania egzaminu maturalnego w mniej niż 2 miesiące, wyłącznie praktyczna wiedza!

Składa się z podręcznika oraz materiałów audio i wideo zamieszczonych na platformie online. Anglomat Wideo-Machina bazuje na metodzie SixPack i jest dostosowany do obowiązującej podstawy programowej.

Spis treści:

1. CZASOWNIKI MODALNE I POSIŁKOWE
2. CZASY ZŁOŻONE
3. CZASY GRAMATYCZNE-PRZEGLĄD
4. RZECZOWNIKI
5. PRZEDIMKI
6. PRZYMIOTNIKI
7. PRZYSŁÓWKI I SPÓJNIKI
8. ZAIMKI OSOBOWE I PYTAJNE
9. OKOLICZNIKI-PRZYIMKI
10. SŁOWOTWÓRSTWO I PODMIOT DOMYŚLNY
11. MOWA ZALEŻNA-REPORTED SPEECH
12. ZDANIA WARUNKOWE
13. TRYB ŁĄCZĄCY SUBJUNCTIVES
14. STRONA BIERNA
15. BEZOKOLICZNIKI I FORMY OSOBOWE

Ponad kilkadziesiąt godzin materiałów wideo oraz materiały audio zamieszczone na platformie online - dzięki czemu mamy do nich całodobowy dostęp.
Poza zagadnieniami typowo gramatycznymi, podręcznik zawiera też praktyczne porady, jak zdać maturę z języka angielskiego.