Kategorie

Czasy w języku angielskim 1

15,00 zł

Chcesz zmienić walutę?

Złoty

Powtarzanie materiału dotyczącego czasów gramatycznych w języku angielskim proponujemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe reguły i praktyczne informacje wraz z ćwiczeniami. Jest ona przeznaczona dla dwóch grup odbiorców. Należą do nich osoby, które kiedyś „czegoś” się z angielskiego nauczyły i teraz pragną odświeżyć swoją wiedzę przed wyjazdem za granicę, lub egzaminem z praktycznej znajomości języka. Materiał zawarty w części pierwszej „Czasów w języku angielskim” został tak przygotowany, że może się okazać przydatny nawet dla osób rozpoczynających naukę – indywidualnie lub w grupie. Część pierwsza daje bowiem narzędzia językowe pozwalające szybko dojść do bardzo przydatnej umiejętności praktycznego używania języka angielskiego. Zresztą widać to już po zakresie omawianych tutaj problemów. Należą do nich:  

  • Czas Present Simple
  • Czas Present Continuous
  • Czas Past Simple
  • Czas Future Simple
  • Wyrażanie przyszłości poprzez BE GOING TO
  • Używanie czasowników BE oraz HAVE

Uwaga - Powyższy produkt jest produktem wirtualnym - dokonując zakupu uzyskujesz możliwość jego pobrania w formie pliku PDF.

Produkty powiązane