Panel logowania

POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE KURSU
[certificate_course]
Uczestnik
[certificate_student_name]
zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kończący
i uzyskał niniejszy Certyfikat.
Warszawa,
Nr certyfikatu
[certificate_student_date]
[certificate_code]

Panel logowania