Zasady dotyczące "ludzkich" rzeczowników zbiorowych odnoszą się także do narodów. Pamiętajmy jednak, że tutaj przy okazji pojawiają się aż cztery problemy :

A. nazwa narodu

B. nazwa jednostkowa mieszkańca danego kraju

C. nazwa języka

D. przymiotnik

Co więcej, tych czterech problemów nie daje się rozwiązać "za jednym" zamachem dla całego świata. Powyższe cztery problemy występują aż w trzech grupach:

1. Nazwy z -SS i -ESE:

A. The Swiss live in Switzerland.

B. I know two Swiss.

C. You can not speak Swiss.

D. I have a Swiss book.

Podobnie:

the Chinese, the Japanese, the Portuguese, etc.

2. Dwie różne formy:

A. the English

B. an Englishman / two Englishmen

C. English

D. English

Podobnie:

the French, the Dutch, the Irish, etc.

W przypadku Ameryki, mamy odpowiednio: A. the Americans B .an American C. American D.American. Ale Szkoci mogą już "przebierać": A. the Scots B. a Scotsman (lub:ScottishC.Scotch D.Scottish (lub: Scots, Scotch).

3. Trzy różne formy:

A. the Poles

B. a Poles / two Poles

C. Polish

D. Polish

Podobnie:

the Turks, the Danes, the Swedes, the Spaniards,the Finnes, etc.

The Arabs do not like the Jews.

The Romans defeated the Carthaginians

Porównajmy także:

The Germans work hard (Niemcy ciężko pracują - jako naród).

Germans work hard (Więcej niż jeden ...)

The Germans I know work hard (Ci Niemcy, których znam ...)

Oczywiœcie w wielu przypadkach możemy użyć dwóch różnych form, tak jak w :

1. He is a Pole

2. He is Polish,

ale “uzyskamy” przy okazji pewne różnice znaczeniowe. I tak "1." oznacza, że on jest Polakiem i posiada wszystkie cechy specyficzne dla Polaków, a "2", że on jest narodowości polskiej albo należy do narodu polskiego - He is Polish not English.

Warto także zapamiętać, że dodanie rodzajnika określonego tylko przed przymiotnikiem również tworzy kategorie odnoszące się do całego rodzaju:

The poor envy the rich (Bogaci zazdroszczą biednym).

The good go to Heaven and the wicked end in Hell (Dobrzy idą do nieba, a źli kończą w piekle).

The innocent are often deceived by the unscrupulous (Niewinni są często oszukiwani przez “ludzi bez skrupułów”). Podobnie:

the dead; the dying; the wounded; ( np. przy sporządzaniu statystyki po bitwie)

Porównajmy także:

The wounded are being evacuated (Ranni są ewakuowani "w tej chwili" - mówimy o całej grupie).

The wounded man is being evacuated (Ranny człowiek jest ewakuowany - mówimy o specyficznym przypadkuWho is being evacuated? The man who is wounded).

Kategorie rodzajowe także mogą zostać ograniczone do wyszczególnionej grupy. Na przykład:

The very poor envy the exceptionally rich (Bardzo biedni zazdroszczą wyjątkowo bogatym).

He likes the woman of France (On lubi kobiety z Francji).

A nawet w takiej wypowiedzi jak :

He likes the wines of this shop (Lubi wina z tego sklepu), która nie odnosi się przecież do konkretnych win dostępnych w jakimś konkretnym czasie, tylko w ogóle do win oferowanych zawsze przez ten sklep .

Warto podkreślić, że nie wszystkie przymiotniki tworzą kategorie lub rodzaj. Nie możemy, na przykład, powiedzieć: *the happy, *the foregin, lub *the disgusting. Natomiast dla porządku odnotujemy, że zupełnie poprawne byłoby stworzenie przy pomocy THE takich grup jak:

the mentally-ill

the ill-behaved

Pamiętajmy także o wypowiedziach, które zawierają pewne dwuznaczności, jeśli nie są umieszczane w dalszym kontekście. Na przykład: The patriotic Americans share great respect for their Constitution (Patriotyczni Amerykanie dzielą wielki respekt dla swojej konstytucji), może zostać zinterpretowane - aż na dwa sposoby - że All Americans are patriotic lub Only those who are patriotic as opposed to those who are not.