Kategorie

Przyimki - Prepositions

19,00 zł

Chcesz zmienić walutę?

Złoty

Co to jest przyimek?

Typowym przyimkiem jest morfem (np. IN), pokazujący związek pomiędzy rzeczownikiem (lub zaimkiem), który poprzedza, a innym słowem w zdaniu. Mówiąc dokładniej, przyimek jakby ukierunkowuje “swój” rzeczownik do znaczenia sąsiedniego słowa.

“Ukierunkowanie” to może przebiegać albo w przestrzeni (np. a book in the library), albo w odniesieniu do czasu i przyczyny (np. an event in the past). Formalnie, przyimki mogą przybierać postacie od pojedynczego morfemu do pojedynczej frazy.

Przyjrzyjmy się teraz typowym przyimkom wraz z ich najpopularniejszymi znaczeniami. Trzeba pamiętać przy tym , że z punktu widzenia polskojęzycznego odbiorcy przyimki przyjmują różne znaczenia zależnie od rzeczownika z jakim występują, dlatego w dalszej części tego opracowania zostały również wyróżnione najważniejsze frazy przyimkowe, które najlepiej znać na pamięć.

Uwaga - Powyższy produkt jest produktem wirtualnym - dokonując zakupu uzyskujesz możliwość jego pobrania w formie pliku PDF.