Kategorie

Przedimki THE & A

15,00 zł

Chcesz zmienić walutę?

Złoty

Gramatyczne pojęcie „article” tłumaczone jest na język polski na dwa sposoby – albo przedimek, albo rodzajnik. Ponieważ z gramatycznego punktu widzenia, mowa jest o tym samym problemie, nie warto chyba dłużej się zastanawiać, które z powyższych tłumaczeń jest „lepsze”. Tak, czy owak idzie o klasę wyrazów, które towarzyszą rzeczownikom w celu ich lepszego określenia. Pewnie dlatego, często też słowa takie jak A czy THE nazywa się po prostu „określnikami”.

Dla formalności warto dodać, że klasycy opisujący gramatykę angielską po polsku, skłaniają się ku pojęciu przedimek. Może dlatego, że angielski „article”, w przeciwieństwie do niemieckiego „artikel”, nie określa bezpośrednio rodzaju rzeczownika.

W poniższym zeszycie będziemy tych terminów używać wymiennie. Najczęściej jednak – bez żadnych dodatkowych implikacji - do A i THE będzięmy się odnosić najczęściej przy pomocy pojęcia rodzajnik.

W języku angielskim istnieją dwa rodzaje rzeczowników nie będących imionami własnymi (common nouns) - jeden rodzaj to rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej lub mnogiej, a drugi to rzeczowniki niepoliczalne w formie pojedynczej.

Poza rodzajnikami THE i A, możemy także rozróżniać rodzajnik „zerowy”, który przypisany jest rzeczownikom policzalnym w liczbie mnogiej (np. boys) i niepoliczalnym (np. water), po to aby wyodrębnić imiona własne, które rodzajnika w ogóle nie potrzebują (np. John). Z rzeczownikami policzalnymi, rodzajnik „zerowy” oznacza „nieokreśloną liczbę jednostek”, albo po prostu „więcej niż jedną” jednostkę; natomiast z rzeczownikami niepoliczalnymi staje się on odniesieniem do niepoliczalnej masy lub pojęcia abstrakcyjnego.

Wszystkie rodzajniki mogą być używane „specyficznie” w odniesieniu do indywidualnych pojęć, albo „generycznie” (gatunkowo) w tym sensie, że określają jednostkę symbolizującą całą klasę - „superjednostkę”.

Uwaga - Powyższy produkt jest produktem wirtualnym - dokonując zakupu uzyskujesz możliwość jego pobrania w formie pliku PDF.