Kategorie

Czasowniki złożone

15,00 zł

Chcesz zmienić walutę?

Złoty

We współczesnym języku angielskim bardzo często do zwykłych czasowników dodajemy przeróżne przyimki lub partykuły przysłówkowe, aby w ten sposób jeszcze jaśniej i dogłębniej przekazać znaczenie naszej wypowiedzi. Taką kombinację czasownikową traktujemy jako jedno wyrażenie i określamy mianem czasownika złożonego
czasowniki wielowyrazowe możemy podzielić na:

  1. Phrasal verbs
  2. Prepositional verbs
  3. Phrasal prepositional verbs 

Do phrasal verbs zaliczamy między innymi: give up, look after, look for, put on, take off, call off, bring up. Bardzo ważne jest tutaj rozróżnienie czy dana kombinacja to czasownik + przyimek, czy też czasownik + partykuła przysłówkowa.

Książka autorstwa Jana Kałuży pozwala w łatwy sposób zrozumieć i nauczyć się posługiwania czasownikami złożonymi.

Uwaga - Powyższy produkt jest produktem wirtualnym - dokonując zakupu uzyskujesz możliwość jego pobrania w formie pliku PDF.